Dây Bus 2.54mm (55)

List product List gallery

Dây SM2.54 8Pin Đực-Cái Dài 10cm

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, Đực-Cái

7,000 đ/Sợi(M+FM)

Hàng còn: 90 Sợi(M+FM)

Dây SM2.54 8Pin Đực-Cái Dài 10cm

Dây Bus 12Pin Cái-Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

8,400 đ/Sợi

Hàng còn: 90 Sợi

Dây Bus 12Pin Cái-Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây Bus 8Pin Cái-Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

6,500 đ/Sợi

Hàng còn: 190 Sợi

Dây Bus 8Pin Cái-Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây Bus 7Pin Cái-Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

5,500 đ/Sợi

Hàng còn: 199 Sợi

Dây Bus 7Pin Cái-Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây Bus 6Pin Cái-Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

4,500 đ/Sợi

Hàng còn: 141 Sợi

Dây Bus 6Pin Cái-Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây Bus 4Pin Cái-Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

3,000 đ/Sợi

Hàng còn: 1 Sợi

Dây Bus 4Pin Cái-Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây Bus 3Pin Cái-Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

2,400 đ/Sợi

Hết hàng

Dây Bus 3Pin Cái-Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây Bus 2Pin Cái-Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

1,800 đ/Sợi

Hàng còn: 92 Sợi

Dây Bus 2Pin Cái-Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây Bus 10Pin Cái-Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

7,500 đ/Sợi

Hàng còn: 118 Sợi

Dây Bus 10Pin Cái-Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây SM2.54 5Pin Đực-Cái Dài 20cm

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, đực-cái

5,200 đ/Sợi(M+FM)

Hàng còn: 148 Sợi(M+FM)

Dây SM2.54 5Pin Đực-Cái Dài 20cm

Dây Tín Hiệu 5Pin 2.54 Dài 2m Có Lưới Chống Nhiễu

Connector: 2.54mm, Female-Female

28,000 đ/Sợi

Hàng còn: 34 Sợi

Dây Tín Hiệu 5Pin 2.54 Dài 2m Có Lưới Chống Nhiễu

Dây Bus 6Pin Cái-Cái 2.54 Dài 10cm

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

6,500 đ/Dây

Hết hàng

Dây Bus 6Pin Cái-Cái 2.54 Dài 10cm

Dây XH2.54 13Pin Đầu Hàn PCB-Cái Dài 15cm

Đầu hàn PCB nối đầu cái, pitch 2.54mm, dài 15cm

12,900 đ/Dây

Hàng còn: 249 Dây

Dây XH2.54 13Pin Đầu Hàn PCB-Cái Dài 15cm

Dây Bus 10Pin Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 1 đầu Cái

5,300 đ/Sợi

Hàng còn: 195 Sợi

Dây Bus 10Pin Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây Bus 8Pin Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 1 đầu Cái

4,800 đ/Sợi

Hàng còn: 176 Sợi

Dây Bus 8Pin Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây Bus 7Pin Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 1 đầu Cái

3,800 đ/Sợi

Hàng còn: 200 Sợi

Dây Bus 7Pin Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây Bus 6Pin Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 1 đầu Cái

3,300 đ/Sợi

Hàng còn: 183 Sợi

Dây Bus 6Pin Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây Bus 5Pin Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 1 đầu Cái

3,300 đ/Sợi

Hàng còn: 161 Sợi

Dây Bus 5Pin Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây Bus 4Pin Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 1 đầu Cái

2,300 đ/Sợi

Hàng còn: 147 Sợi

Dây Bus 4Pin Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây Bus 3Pin Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 1 đầu Cái

1,800 đ/Sợi

Hàng còn: 734 Sợi

Dây Bus 3Pin Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây Bus 2Pin Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 1 đầu Cái

1,200 đ/Sợi

Hàng còn: 209 Sợi

Dây Bus 2Pin Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây Bus 8Pin Cái-Cái 2.54 Dài 60cm

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

9,000 đ/Sợi

Hàng còn: 145 Sợi

Dây Bus 8Pin Cái-Cái 2.54 Dài 60cm

Dây SM2.54 4Pin Đực-Cái Dài 20cm

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, Đực-Cái

4,800 đ/Sợi(M+FM)

Hàng còn: 152 Sợi(M+FM)

Dây SM2.54 4Pin Đực-Cái Dài 20cm

Dây SM2.54 3Pin Đực-Cái Dài 20cm

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, Đực-Cái

3,800 đ/Sợi(M+FM)

Hàng còn: 67 Sợi(M+FM)

Dây SM2.54 3Pin Đực-Cái Dài 20cm

Dây Bus 7Pin Cái-Cái 2.54 Dài 30cm

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

3,900 đ/Dây

Hết hàng

Dây Bus 7Pin Cái-Cái 2.54 Dài 30cm

Dây SM2.54 6Pin Đực-Cái Dài 20cm

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, Đực-Cái

6,000 đ/Sợi(M+FM)

Hàng còn: 149 Sợi(M+FM)

Dây SM2.54 6Pin Đực-Cái Dài 20cm

Dây Bus 4Pin Cái-Cái 2.54 Dài 7cm

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

2,000 đ/Dây

Hết hàng

Dây Bus 4Pin Cái-Cái 2.54 Dài 7cm

Dây Bus 7Pin Cái-Cái XH2.54 Dài 40cm

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

7,800 đ/Dây

Hàng còn: 936 Dây

Dây Bus 7Pin Cái-Cái XH2.54 Dài 40cm

Dây Bus 2Pin Cái-Cái 2.54 Dài 60cm

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

5,100 đ/Sợi

Hàng còn: 248 Sợi

Dây Bus 2Pin Cái-Cái 2.54 Dài 60cm

Dây Bus 7Pin Cái-Cái 2.54 Dài 20cm

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

3,400 đ/Dây

Hàng còn: 291 Dây

Dây Bus 7Pin Cái-Cái 2.54 Dài 20cm

Dây Bus 6Pin Cái-Cái 2.54 Dài 60cm

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

6,700 đ/Dây

Hàng còn: 161 Dây

Dây Bus 6Pin Cái-Cái 2.54 Dài 60cm

Dây Bus 3Pin Cái-Cái 2.54 Dài 60cm

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

5,500 đ/Dây

Hàng còn: 157 Dây

Dây Bus 3Pin Cái-Cái 2.54 Dài 60cm

Dây Bus 4Pin Cái-Cái 2.54 Dài 60cm

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

5,900 đ/Dây

Hàng còn: 40 Dây

Dây Bus 4Pin Cái-Cái 2.54 Dài 60cm

Dây Bus 4Pin Cái-Cái 2.54 Dài 10cm

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

2,500 đ/Dây

Hết hàng

Dây Bus 4Pin Cái-Cái 2.54 Dài 10cm

Dây Bus 2Pin Cái-Cái 2.54 Dài 20cm

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

1,300 đ/Dây

Hàng còn: 996 Dây

Dây Bus 2Pin Cái-Cái 2.54 Dài 20cm

Dây Bus 3Pin Cái-Cái 2.54 Dài 20cm

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

1,900 đ/Dây

Hàng còn: 599 Dây

Dây Bus 3Pin Cái-Cái 2.54 Dài 20cm

Dây Bus 4Pin Cái-Cái 2.54 Dài 20cm

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

2,400 đ/Dây

Hàng còn: 266 Dây

Dây Bus 4Pin Cái-Cái 2.54 Dài 20cm

Dây Bus 5Pin Cái-Cái 2.54 Dài 20cm

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

2,900 đ/Dây

Hết hàng

Dây Bus 5Pin Cái-Cái 2.54 Dài 20cm

Dây Bus 6Pin Cái-Cái 2.54 Dài 20cm

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

3,400 đ/Dây

Hàng còn: 227 Dây

Dây Bus 6Pin Cái-Cái 2.54 Dài 20cm

Dây Bus 8Pin Cái-Cái 2.54 Dài 20cm

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

4,100 đ/Dây

Hàng còn: 317 Dây

Dây Bus 8Pin Cái-Cái 2.54 Dài 20cm
Chat