Lọc sản phẩm
 • Loại

  Loại

  Dây bus ribbon (22)
  Dây XH (26)
  Dây đầu nối 2510 (1)
  Dây SM (7)
 • Số đầu nối

  Số đầu nối

  1 đầu nối (11)
  2 đầu nối (45)
 • Chiều dài

  Chiều dài

  10cm (4)
  15cm (1)
  20cm (31)
  30cm (4)
  40cm (9)
  50cm (2)
  60cm (4)
 • Tồn kho

  Tồn kho

  Hàng còn
  Tất cả

Dây Bus 2.54mm (56)

Dây Bus 2 Chân 1 Đầu Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây chuẩn 26AWG, khoảng cách chân 2.54mm

1,200 đ/Sợi

Hàng còn: 499 Sợi

Dây Bus 3 Chân 1 Đầu Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây chuẩn 26AWG, khoảng cách chân 2.54mm

1,800 đ/Sợi

Hàng còn: 494 Sợi

Dây Bus 4 Chân 1 Đầu Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây chuẩn 26AWG, khoảng cách chân 2.54mm

2,300 đ/Sợi

Hàng còn: 500 Sợi

Dây Bus 5 Chân Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây chuẩn 26AWG, khoảng cách chân 2.54mm

2,800 đ/Sợi

Hàng còn: 86 Sợi

Dây Bus 6 Chân 1 Đầu Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây chuẩn 26AWG, khoảng cách chân 2.54mm

3,300 đ/Sợi

Hàng còn: 116 Sợi

Dây Bus 7 Chân 1 Đầu Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây chuẩn 26AWG, khoảng cách chân 2.54mm

3,800 đ/Sợi

Hàng còn: 173 Sợi

Dây Bus 8 Chân 1 Đầu Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây chuẩn 26AWG, khoảng cách chân 2.54mm

4,800 đ/Sợi

Hàng còn: 114 Sợi

Dây Bus 10 Chân 1 Đầu Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây chuẩn 26AWG, khoảng cách chân 2.54mm

5,300 đ/Sợi

Hàng còn: 245 Sợi

Dây Bus 2Pin Cái-Cái 2.54 Dài 40cm

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

4,000 đ/Dây

Hàng còn: 198 Dây

Dây Bus 2Pin Cái-Cái 2.54 Dài 20cm

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

1,500 đ/Dây

Hàng còn: 495 Dây

Dây Bus 4Pin Cái-Cái 2.54 Dài 10cm

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

2,500 đ/Dây

Cặp Dây SM2.54 3Pin Đực-Cái Dài 20cm

Dây chuẩn 26AWG, khoảng cách chân 2.54mm

3,800 đ/Cặp(M+FM)

Hàng còn: 669 Cặp(M+FM)

Dây Bus 2Pin Cái-Cái 2.54 Dài 60cm

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

5,600 đ/Sợi

Hàng còn: 513 Sợi

Dây XH2.54 13Pin Đầu Hàn PCB-Cái Dài 15cm

Đầu hàn PCB nối đầu cái, pitch 2.54mm, dài 15cm

12,900 đ/Dây

Hàng còn: 249 Dây

Cặp Dây SM2.54 4Pin Đực-Cái Dài 20cm

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, Đực-Cái

4,800 đ/Cặp(M+FM)

Hàng còn: 400 Cặp(M+FM)

Cặp Dây SM2.54 5 Chân Đực-Cái Dài 20cm

Dây chuẩn 26AWG, khoảng cách chân 2.54mm

5,200 đ/Cặp(M+FM)

Hàng còn: 218 Cặp(M+FM)

Dây Bus 7Pin Cái-Cái 2.54 Dài 30cm

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

3,900 đ/Dây

Cặp Dây SM2.54 8 Chân Đực-Cái Dài 10cm

Dây chuẩn 26AWG, khoảng cách chân 2.54mm

7,000 đ/Cặp(M+FM)

Dây Bus 7Pin Cái-Cái 2.54 Dài 20cm

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

3,400 đ/Dây

Hàng còn: 262 Dây

Dây Bus 4Pin Cái-Cái 2.54 Dài 7cm

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

2,500 đ/Dây

Dây Bus 4Pin Cái-Cái 2.54 Dài 60cm

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

5,900 đ/Dây

Hàng còn: 450 Dây

Dây Bus 7 Chân Cái-Cái XH2.54 Dài 40cm

Dây chuẩn 26AWG, khoảng cách chân 2.54mm

7,800 đ/Dây

Hàng còn: 889 Dây

Dây Bus 3Pin Cái-Cái 2.54 Dài 60cm

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

5,500 đ/Dây

Hàng còn: 612 Dây

Dây Bus 6Pin Cái-Cái 2.54 Dài 10cm

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

6,500 đ/Dây

Dây Bus 10 Chân Cái-Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây chuẩn 26AWG, khoảng cách chân 2.54mm

7,500 đ/Sợi

Hàng còn: 116 Sợi

Dây Bus 2 Chân Cái-Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

1,800 đ/Sợi

Hàng còn: 266 Sợi

Dây Bus 3Pin Cái-Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

2,400 đ/Sợi

Hàng còn: 455 Sợi

Dây Bus 4 Chân Cái-Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây chuẩn 26AWG, khoảng cách chân 2.54mm

3,000 đ/Sợi

Hàng còn: 82 Sợi

Dây Bus 6 Chân Cái-Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây chuẩn 26AWG, khoảng cách chân 2.54mm

4,500 đ/Sợi

Hàng còn: 93 Sợi

Dây Bus 7 Chân Cái-Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây chuẩn 26AWG, khoảng cách chân 2.54mm

5,500 đ/Sợi

Hàng còn: 395 Sợi

Dây Bus 8 Chân Cái-Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây chuẩn 26AWG, khoảng cách chân 2.54mm

6,500 đ/Sợi

Hàng còn: 228 Sợi

Dây Bus 12 Chân Cái-Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây chuẩn 26AWG, khoảng cách chân 2.54mm

8,400 đ/Sợi

Hàng còn: 192 Sợi

Cặp Dây SM2.54 6 Chân Đực-Cái Dài 20cm

Dây chuẩn 26AWG, khoảng cách chân 2.54mm

6,000 đ/Cặp(M+FM)

Hàng còn: 115 Cặp(M+FM)

Dây Tín Hiệu 5Pin 2.54 Dài 2m Có Lưới Chống Nhiễu

Connector: 2.54mm, Female-Female

28,000 đ/Sợi

Hàng còn: 40 Sợi

Dây Bus 6Pin Cái-Cái 2.54 Dài 60cm

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

6,700 đ/Dây

Hàng còn: 332 Dây

Dây Bus 8Pin Cái-Cái 2.54 Dài 60cm

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

9,000 đ/Sợi

Hàng còn: 361 Sợi

Dây Bus 3Pin Cái-Cái 2.54 Dài 20cm

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

1,900 đ/Dây

Hàng còn: 255 Dây

Dây Bus 4Pin Cái-Cái 2.54 Dài 20cm

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

2,400 đ/Dây

Hàng còn: 315 Dây

Dây Bus 5Pin Cái-Cái 2.54 Dài 20cm

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

2,900 đ/Dây

Hàng còn: 429 Dây

Dây Bus 6Pin Cái-Cái 2.54 Dài 20cm

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

3,400 đ/Dây

Hàng còn: 575 Dây
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký