Lọc sản phẩm
 • Loại

  Loại

  Dây liền (4)
  Dây cặp (7)
  Dây kim cosse (8)
 • Chiều dài

  Chiều dài

  10cm (4)
  20cm (6)
  30cm (2)
  50cm (7)
 • Tồn kho

  Tồn kho

  Hàng còn
  Tất cả

Dây Bus 4.2mm 5557 (19)

Cặp Dây 5557 8Pin Đực-Cái 4.2mm Dài 30cm

8Pin (2x4), dây 24AWG, pitch 4.2mm, Đực-Cái

23,000 đ/Cặp(M+FM)

Hàng còn: 20 Cặp(M+FM)

Cặp Dây 5557 2Pin Đực-Cái Loại Gài 4.2mm Dài 20cm

Dây chuẩn 24AWG, pitch 4.2mm, Đực-Cái loại gài

7,700 đ/Cặp(M+FM)

Hàng còn: 241 Cặp(M+FM)

Cặp Dây 5557 4Pin Đực-Cái 4.2mm Dài 20cm

Dây chuẩn 24AWG, pitch 4.2mm, Đực-Cái

12,500 đ/Cặp(M+FM)

Cặp Dây 5557 6Pin Đực-Cái 4.2mm Dài 20cm

6Pin (2x3), dây 24AWG, pitch 4.2mm, Đực-Cái

16,500 đ/Cặp(M+FM)

Hàng còn: 221 Cặp(M+FM)

Cặp Dây 5557 8Pin Đực-Cái 4.2mm Dài 20cm

8Pin (2x4), dây 24AWG, pitch 4.2mm, Đực-Cái

21,000 đ/Cặp(M+FM)

Hàng còn: 338 Cặp(M+FM)

Cặp Dây 5557 2Pin Đực-Cái Loại Chốt 4.2mm Dài 30cm

Dây chuẩn 24AWG, pitch 4.2mm, Đực-Cái loại chốt

7,500 đ/Cặp(M+FM)

Dây Đầu Cái 5557 4.2mm Đỏ 50cm 20AWG

Dài 50cm, cỡ dây 20AWG 600V

2,000 đ/Sợi

Hàng còn: 136 Sợi

Dây Đầu Đực 5557-5558 4.2mm 50cm 20AWG

1 đầu cosse đực, dài 50cm, cỡ dây 20AWG, dùng cho connector 4.2mm

1,500 đ/Sợi

Dây Đầu Cái 5557 4.2mm Đen 50cm 20AWG

Dài 50cm, cỡ dây 20AWG 600V

2,000 đ/Sợi

Hàng còn: 126 Sợi

Dây Đầu Cái 5557 4.2mm Vàng 50cm 20AWG

Dài 50cm, cỡ dây 20AWG 600V

2,000 đ/Sợi

Hàng còn: 166 Sợi

Dây Đầu Cái 5557 4.2mm Trắng 50cm 20AWG

Dài 50cm, cỡ dây 20AWG 600V

2,000 đ/Sợi

Hàng còn: 156 Sợi

Dây Đầu Cái 5557 4.2mm Xanh Lá 50cm 20AWG

Dài 50cm, cỡ dây 20AWG 600V

2,000 đ/Sợi

Hàng còn: 156 Sợi

Dây Đầu Cái 5557 4.2mm Xanh Dương 50cm 20AWG

Dài 50cm, cỡ dây 20AWG 600V

2,000 đ/Sợi

Hàng còn: 186 Sợi

Dây 5557 4Pin 2 Đầu Đực-Cái 4.2mm Dài 10cm

Dây chuẩn 24AWG, pitch 4.2mm, Đực-Cái

7,000 đ/Dây

Dây 5557 2Pin 2 Đầu Đực-Cái 4.2mm Dài 10cm

Dây chuẩn 24AWG, pitch 4.2mm, Đực-Cái

4,500 đ/Dây

Hàng còn: 39 Dây

Dây 5557 6Pin 2 Đầu Đực-Cái 4.2mm Dài 10cm

Dây chuẩn 24AWG, pitch 4.2mm, Đực-Cái

8,000 đ/Dây

Hàng còn: 76 Dây

Dây 5557 8Pin 2 Đầu Đực-Cái 4.2mm Dài 10cm

Dây chuẩn 24AWG, pitch 4.2mm, Đực-Cái

10,000 đ/Dây

Hàng còn: 34 Dây

Dây Đầu Cái 5557 4.2mm 20cm 20AWG 300V

Dài 20cm, cỡ dây 20AWG 300V

1,500 đ/Sợi

Hàng còn: 15 Sợi

Cặp Dây 5557 6Pin Đực-Cái 4.2mm Dài 30cm

6Pin (2x3), dây 24AWG, pitch 4.2mm, Đực-Cái

18,500 đ/Cặp(M+FM)

Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký