Lọc sản phẩm
  • Tồn kho

    Tồn kho

    Hàng còn
    Tất cả

Dây Bus IDC 2.0mm (6)

Dây Cáp IDC 10Pin 2.0 Dài 20CM

Đầu Cái-Cái cùng chiều, pitch 2.0mm, cỡ dây 26AWG chất lượng tốt

12,000 đ/Dây

Hàng còn: 18 Dây

Dây Cáp IDC 16Pin 2.0 Dài 20CM

Đầu Cái-Cái cùng chiều, pitch 2.0mm, cỡ dây 26AWG chất lượng tốt

12,500 đ/Dây

Hàng còn: 42 Dây

Dây Cáp IDC 20Pin 2.0 Dài 20CM

Đầu Cái-Cái cùng chiều, pitch 2.0mm, cỡ dây 26AWG chất lượng tốt

14,000 đ/Dây

Hàng còn: 42 Dây

Dây Cáp IDC 30Pin 2.0 Dài 20CM

Đầu Cái-Cái cùng chiều, pitch 2.0mm, cỡ dây 26AWG chất lượng tốt

17,000 đ/Dây

Hàng còn: 89 Dây

Dây Cáp IDC 34Pin 2.0 Dài 20CM

Đầu Cái-Cái cùng chiều, pitch 2.0mm, cỡ dây 26AWG chất lượng tốt

18,000 đ/Dây

Hàng còn: 17 Dây

Dây Cáp IDC 40Pin 2.0 Dài 20CM

Đầu Cái-Cái cùng chiều, pitch 2.0mm, cỡ dây 26AWG chất lượng tốt

19,000 đ/Dây

Hàng còn: 34 Dây
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký