Dây Cắm Banana 4mm (13)

Dây Đồng 1 Lõi

Có nhiều màu, dùng cắm test board

5,000 đ/Bó

Hàng còn: 102

Dây Banana Đầu 4mm AA Dài 1m Màu Vàng

1500V 10A, đường kính dây 3.8mm

50,000 đ/Sợi

Hàng còn: 40 Sợi

Dây Banana Đầu 4mm AA Dài 1m Màu Đỏ

1500V 10A, đường kính dây 3.8mm

50,000 đ/Sợi

Hàng còn: 120 Sợi

Dây Banana Đầu 4mm AA Dài 1m Màu Xanh Lá

1500V 10A, đường kính dây 3.8mm

50,000 đ/Sợi

Hàng còn: 51 Sợi

Dây Banana Đầu 4mm AA Dài 1m Màu Đen

1500V 10A, đường kính dây 3.8mm

50,000 đ/Sợi

Hàng còn: 70 Sợi

Dây Kẹp Cá Sấu Nối Banana 4mm Đen Dài 1m 10A

Đường kính dây D=4mm, 1500V 10A

65,000 đ/Sợi

Hàng còn: 46 Sợi

Dây Kẹp Cá Sấu Nối Banana 4mm Vàng Dài 1m 10A

Đường kính dây D=4mm, 1500V 10A

65,000 đ/Sợi

Hàng còn: 46 Sợi

Dây Kẹp Cá Sấu Nối Banana 4mm Xanh Dương Dài 1m 10A

Đường kính dây D=4mm, 1500V 10A

65,000 đ/Sợi

Hàng còn: 50 Sợi

Dây Kẹp Cá Sấu Nối Banana 4mm Xanh Lá Dài 1m 10A

Đường kính dây D=4mm, 1500V 10A

65,000 đ/Sợi

Hàng còn: 50 Sợi

Dây Banana Đầu 4mm AA Dài 1m Màu Xanh Dương

1500V 10A, đường kính dây 3.8mm

50,000 đ/Sợi

Hàng còn: 74 Sợi

Dây Kẹp Cá Sấu Nối Banana 4mm Đỏ Dài 1m 10A

Đường kính dây D=4mm, 1500V 10A

65,000 đ/Sợi

Hàng còn: 46 Sợi

Dây Kẹp Cá Sấu Nối Banana 4mm Dài 1m 6A

Đường kính dây D=3mm, 1500V 10A

20,000 đ/Sợi

Hàng còn: 154 Sợi

Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký