Dây Cảm Biến, Dây Tín Hiệu (15)

Dây Cáp Đồng 6 Lõi UL2464-24AWG-6C 6x0.2mm2 Vỏ PVC

Đường kính ngoài 5.2mm, 300V

7,200 đ/m

Hàng còn: 271 m

Dây Tín Hiệu Đỏ Đen RVB-0.3 0.3mm2 Vỏ PVC

Dây đồng nhiều lõi, 300V

3,300 đ/m

Hàng còn: 864 m

Dây Cáp Nhôm 4 Lõi UL2464-22AWG-4C 4x0.3mm2 Vỏ PVC

Đường kính ngoài 5.1mm, 300V

6,900 đ/m

Hàng còn: 16 m

Dây Cáp Đồng 4 Lõi RVV 4x0.2 0.2mm2 Vỏ PVC

Đường kính ngoài: 4.2mm, 300V

7,000 đ/m

Hàng còn: 4 m

Dây Cáp Tín Hiệu Đồng 2 Lõi 28AWGx2C 0.12mm2 Vỏ PVC

Đường kính ngoài 3.0mm, 300V

3,500 đ/m

Hàng còn: 29 m

Dây Cáp Nhôm 2 Lõi Có Lưới Nhôm 2547-28AWG-2C 2x0.12mm2 Vỏ PVC

Đường kính ngoài 2.8mm, 300V

4,500 đ/m

Hàng còn: 262 m

Dây Tín Hiệu Đỏ Đen RVB-0.5 0.5mm2 Vỏ PVC

Dây đồng nhiều lõi, 300V

3,800 đ/m

Hàng còn: 287 m

Dây Cáp Đồng 3 Lõi RVV 3x0.5 0.5mm2 Vỏ PVC

Đường kính ngoài: 6.1mm, 300V

7,800 đ/m

Hàng còn: 49 m

Dây Cáp Đồng 2 Lõi RVV 2x0.5 0.5mm2 Vỏ PVC

Đường kính ngoài: 5.6mm, 300V

6,400 đ/m

Hàng còn: 22 m

Dây Cáp Đồng 4 Lõi RVV 4x0.5 0.5mm2 Vỏ PVC

Đường kính ngoài: 6.5mm, 300V

9,600 đ/m

Dây Cáp Đồng 2 Lõi RVV-2x0.2 0.2mm2 Vỏ PVC

Đường kính ngoài 3.7mm, 300V

4,000 đ/m

Hàng còn: 42 m

Dây Cáp Đồng 3 Lõi RVV-3x0.2 0.2mm2 Vỏ PVC

Đường kính ngoài 3.9mm, 300V

6,400 đ/m

Hàng còn: 44 m

Dây Cáp Nhôm 2 Lõi UL2464-24AWG-2C 2x0.2mm2 Vỏ PVC

Đường kính ngoài 3.5mm, 300V

3,900 đ/m

Hàng còn: 309 m

Dây Cáp Nhôm 4 Lõi UL2464-26AWG-4C 4x0.12mm2 Vỏ PVC

Đường kính ngoài 4.5mm, 300V

4,800 đ/m

Hàng còn: 378 m

Dây Cáp Nhôm 4 Lõi UL2464-24AWG-4C 4x0.2mm2 Vỏ PVC

Đường kính ngoài 4.5mm, 300V

5,900 đ/m

Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký