Dây Cắm Test Board (58)

Dây Bẹ Đực-Cái Dài 30cm

Male-Female, pitch 2.54mm

5,700 đ/Bẹ(10sợi)

Hàng còn: 681 Bẹ(10sợi)

Dây Cắm Testboard 30AWG Màu Tím Dài 300m

Dài: 300m, cỡ dây: 30AWG, lõi: 0.25mm

75,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 5 Cuộn

Dây Cắm Testboard 30AWG Màu Xanh Dương Dài 300m

Dài: 300m, cỡ dây: 30AWG, lõi: 0.25mm

75,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 7 Cuộn

Dây Cắm Testboard 30AWG Màu Trắng Dài 300m

Dài: 300m, cỡ dây: 30AWG, lõi: 0.25mm

75,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 5 Cuộn

Dây Cắm Testboard 30AWG Màu Xanh Lá Dài 300m

Dài: 300m, cỡ dây: 30AWG, lõi: 0.25mm

75,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 7 Cuộn

Dây Cắm Testboard 30AWG Màu Vàng Dài 300m

Dài: 300m, cỡ dây: 30AWG, lõi: 0.25mm

75,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 8 Cuộn

Dây Cắm Testboard 30AWG Màu Đen Dài 300m

Dài: 300m, cỡ dây: 30AWG, lõi: 0.25mm

75,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 5 Cuộn

Dây Cắm Testboard 30AWG Màu Nâu Dài 300m

Dài: 300m, cỡ dây: 30AWG, lõi: 0.25mm

75,000 đ/Cuộn

Dây Cắm Testboard 30AWG Màu Xám Dài 300m

Dài: 300m, cỡ dây: 30AWG, lõi: 0.25mm

75,000 đ/Cuộn

Dây Cắm Testboard 30AWG Màu Đỏ Dài 300m

Dài: 300m, cỡ dây: 30AWG, lõi: 0.25mm

75,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 5 Cuộn

Dây Cắm Testboard 30AWG 8 Màu Dài 265m

Dài: 265m, 8 màu, cỡ dây 30AWG lõi 0.25mm

79,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 2 Cuộn

Dây Đồng 1 Lõi

Có nhiều màu, dùng cắm test board

5,000 đ/Bó

Hàng còn: 15 Bó

Dây Bẹ Cái-Cái Dài 15cm

Female-Female, pitch 2.54mm

3,500 đ/Bẹ(10sợi)

Hàng còn: 567 Bẹ(10sợi)

Dây Cắm Testboard Đực-Đực Trắng Dài 20cm

Dây nối tín hiệu cỡ 1007 24AWG

900 đ/Sợi

Hàng còn: 955 Sợi

Dây Cắm Testboard Đực-Cái Trắng Dài 20cm

Dây nối tín hiệu cỡ 1007 24AWG

900 đ/Sợi

Hàng còn: 870 Sợi

Dây Cắm Testboard Cái-Cái Đỏ Dài 20cm

Dây nối tín hiệu loại 1007 24AWG

900 đ/Sợi

Hàng còn: 970 Sợi

Dây Cắm Testboard Đực-Đực Xanh Lá Dài 20cm

Dây nối tín hiệu cỡ 1007 24AWG

900 đ/Sợi

Hàng còn: 94 Sợi

Dây Cắm Testboard Đực-Đực Vàng 20cm

Dây nối tín hiệu cỡ 1007 24AWG

900 đ/Sợi

Hàng còn: 225 Sợi

Dây Cắm Testboard Đực-Cái Đỏ Dài 30cm

Dây nối tín hiệu cỡ 1007 24AWG

1,200 đ/Sợi

Hàng còn: 500 Sợi

Dây Cắm Testboard Đực-Đực Đỏ Dài 20cm

Dây nối tín hiệu cỡ 1007 24AWG

900 đ/Sợi

Hàng còn: 232 Sợi

Dây Cắm Testboard Đực-Đực Xanh Dương Dài 20cm

Dây nối tín hiệu cỡ 1007 24AWG

900 đ/Sợi

Hàng còn: 316 Sợi

Dây Cắm Testboard Đực-Đực Đen Dài 20cm

Dây nối tín hiệu cỡ 1007 24AWG

900 đ/Sợi

Hàng còn: 248 Sợi

Dây Cắm Testboard Đực-Cái Vàng Dài 20cm

Dây nối tín hiệu cỡ 1007 24AWG

900 đ/Dây

Hàng còn: 1014 Dây

Dây Cắm Testboard Đực-Cái Xanh Dương Dài 20cm

Dây nối tín hiệu cỡ 1007 24AWG

900 đ/Dây

Hàng còn: 1039 Dây

Dây Cắm Testboard Đực-Cái Xanh Lá Dài 20cm

Dây nối tín hiệu cỡ 1007 24AWG

900 đ/Dây

Hàng còn: 1036 Dây

Dây Cắm Testboard Đực-Cái Đen Dài 20cm

Dây nối tín hiệu cỡ 1007 24AWG

900 đ/Dây

Hàng còn: 1031 Dây

Dây Cắm Testboard Đực-Cái Đỏ Dài 20cm

Dây nối tín hiệu cỡ 1007 24AWG

900 đ/Dây

Hàng còn: 1003 Dây

Dây Cắm Testboard Cái-Cái Trắng Dài 20cm

Dây nối tín hiệu loại 1007 24AWG

900 đ/Sợi

Hàng còn: 1000 Sợi

Dây Cắm Testboard Cái-Cái Đen Dài 20cm

Dây nối tín hiệu loại 1007 24AWG

900 đ/Sợi

Hàng còn: 1003 Sợi

Dây Cắm Testboard Cái-Cái Xanh Lá Dài 20cm

Dây nối tín hiệu loại 1007 24AWG

900 đ/Sợi

Hàng còn: 1000 Sợi

Dây Cắm Testboard Cái-Cái Xanh Dương Dài 20cm

Dây nối tín hiệu loại 1007 24AWG

900 đ/Sợi

Hàng còn: 1004 Sợi

Dây Cắm Testboard Cái-Cái Vàng Dài 20cm

Dây nối tín hiệu loại 1007 24AWG

900 đ/Sợi

Hàng còn: 1001 Sợi

Dây Cắm Testboard Đực-Cái Vàng Dài 30cm

Dây nối tín hiệu cỡ 1007 24AWG

1,200 đ/Sợi

Hàng còn: 131 Sợi

Dây Cắm Testboard Đực-Cái Xanh Dương Dài 30cm

Dây nối tín hiệu cỡ 1007 24AWG

1,200 đ/Sợi

Hàng còn: 518 Sợi

Dây Cắm Testboard Đực-Đực Đỏ Dài 30cm

Dây nối tín hiệu loại 1007 24AWG

1,200 đ/Sợi

Hàng còn: 269 Sợi

Dây Cắm Testboard Đực-Cái Xanh Lá Dài 30cm

Dây nối tín hiệu cỡ 1007 24AWG

1,200 đ/Sợi

Hàng còn: 125 Sợi

Dây Cắm Testboard Cái-Cái Đỏ Dài 30cm

Dây nối tín hiệu loại 1007 24AWG

1,200 đ/Sợi

Hàng còn: 500 Sợi

Dây Cắm Testboard Đực-Cái Trắng Dài 30cm

Dây nối tín hiệu cỡ 1007 24AWG

1,200 đ/Sợi

Hàng còn: 490 Sợi

Dây Cắm Testboard Đực-Cái Đen Dài 30cm

Dây nối tín hiệu cỡ 1007 24AWG

1,200 đ/Sợi

Hàng còn: 40 Sợi

Dây Cắm Testboard Đực-Đực Xanh Dương Dài 30cm

Dây nối tín hiệu loại 1007 24AWG

1,200 đ/Sợi

Hàng còn: 542 Sợi
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký