Dây Đai Thời Gian (51)

80XL Dây Đai 40 Răng Bước 5.08 Rộng 10mm

Loại: XL, bước răng: 5.08mm, Chu vi: 203.2mm

41,000 đ/Sợi

Hàng còn: 48

2GT 2.0 XML Kẹp Dây Đai 6mm

Pitch 2.0mm, Bản rộng 6mm, bằng nhôm size 9x40x4mm, ốc M4

17,000 đ/Cái

Hàng còn: 51

22,000 đ/m

Hàng còn: 64

150XL Dây Đai 75 Răng Bước 5.08 Rộng 10mm

Loại: XL, bước răng: 5.08mm, Chu vi: 381.00mm

46,000 đ/Sợi

Hàng còn: 25

160XL Dây Đai 80 Răng Bước 5.08 Rộng 10mm

Loại: XL, bước răng: 5.08mm, Chu vi: 406.40mm

48,000 đ/Sợi

Hàng còn: 43

170XL Dây Đai 85 Răng Bước 5.08 Rộng 10mm

Loại: XL, bước răng: 5.08mm, Chu vi: 431.80mm

50,000 đ/Sợi

Hàng còn: 27

180XL Dây Đai 90 Răng Bước 5.08 Rộng 10mm

Loại: XL, bước răng: 5.08mm, Chu vi: 457.20mm

53,000 đ/Sợi

Hàng còn: 10

190XL Dây Đai 95 Răng Bước 5.08 Rộng 10mm

Loại: XL, bước răng: 5.08mm, Chu vi: 482.60mm

50,000 đ/Sợi

Hết hàng

P5.08 10 XL Dây Đai 10mm

Dây đai bước 5.08mm, rộng 10mm, loại XL

36,000 đ/m

Hàng còn: 20

200XL Dây Đai 100 Răng Bước 5.08 Rộng 10mm

Loại: XL, bước răng: 5.08mm, Chu vi: 508.00mm

58,000 đ/Sợi

Hàng còn: 17

210XL Dây Đai 105 Răng Bước 5.08 Rộng 10mm

Loại: XL, bước răng: 5.08mm, Chu vi: 533.40mm

60,000 đ/Sợi

Hàng còn: 46

220XL Dây Đai 110 Răng Bước 5.08 Rộng 10mm

Loại: XL, bước răng: 5.08mm, Chu vi: 558.80mm

62,000 đ/Sợi

Hàng còn: 17

230XL Dây Đai 115 Răng Bước 5.08 Rộng 10mm

Loại: XL, bước răng: 5.08mm, Chu vi: 584.20mm

64,000 đ/Sợi

Hàng còn: 6

240XL Dây Đai 120 Răng Bước 5.08 Rộng 10mm

Loại: XL, bước răng: 5.08mm, Chu vi: 609.60mm

66,000 đ/Sợi

Hàng còn: 31

250XL Dây Đai 125 Răng Bước 5.08 Rộng 10mm

Loại: XL, bước răng: 5.08mm, Chu vi: 635.00mm

70,000 đ/Sợi

Hàng còn: 31

260XL Dây Đai 130 Răng Bước 5.08 Rộng 10mm

Loại: XL, bước răng: 5.08mm, Chu vi: 660.40mm

73,000 đ/Sợi

Hàng còn: 56

280XL Dây Đai 140 Răng Bước 5.08 Rộng 10mm

Loại: XL, bước răng: 5.08mm, Chu vi: 711.20mm

69,000 đ/Sợi

Hết hàng

270XL Dây Đai 135 Răng Bước 5.08 Rộng 10mm

Loại: XL, bước răng: 5.08mm, Chu vi: 685.80mm

75,000 đ/Sợi

Hàng còn: 52

290XL Dây Đai 90 Răng Bước 5.08 Rộng 10mm

Loại: XL, bước răng: 5.08mm, Chu vi: 736.60mm

73,000 đ/Sợi

Hết hàng

300XL Dây Đai 150 Răng Bước 5.08 Rộng 10mm

Loại: XL, bước răng: 5.08mm, Chu vi: 762.00mm

82,000 đ/Sợi

Hàng còn: 21

310XL Dây Đai 155 Răng Bước 5.08 Rộng 10mm

Loại: XL, bước răng: 5.08mm, Chu vi: 787.40mm

76,000 đ/Sợi

Hết hàng

320XL Dây Đai 160 Răng Bước 5.08 Rộng 10mm

Loại: XL, bước răng: 5.08mm, Chu vi: 812.80mm

78,000 đ/Sợi

Hết hàng

P2.0~10 2GT Dây Đai 10mm

Loại 2GT MXL, Pitch 2.0mm, Rộng 10mm

33,000 đ/m

Hàng còn: 41

140XL Dây Đai 70 Răng Bước 5.08 Rộng 10mm

Loại: XL, bước răng: 5.08mm, Chu vi: 355.6mm

44,000 đ/Sợi

Hàng còn: 26

330XL Dây Đai 165 Răng Bước 5.08 Rộng 10mm

Loại: XL, bước răng: 5.08mm, Chu vi: 838.20mm

80,000 đ/Sợi

Hết hàng

340XL Dây Đai 170 Răng Bước 5.08 Rộng 10mm

Loại: XL, bước răng: 5.08mm, Chu vi: 863.60mm

83,000 đ/Sợi

Hết hàng

360XL Dây Đai 180 Răng Bước 5.08 Rộng 10mm

Loại: XL, bước răng: 5.08mm, Chu vi: 914.40mm

97,000 đ/Sợi

Hàng còn: 24

380XL Dây Đai 160 Răng Bước 5.08 Rộng 10mm

Loại: XL, bước răng: 5.08mm, Chu vi: 965.20mm

92,000 đ/Sợi

Hết hàng

390XL Dây Đai 195 Răng Bước 5.08 Rộng 10mm

Loại: XL, bước răng: 5.08mm, Chu vi: 990.60mm

94,000 đ/Sợi

Hết hàng

400XL Dây Đai 200 Răng Bước 5.08 Rộng 10mm

Loại: XL, bước răng: 5.08mm, Chu vi: 1016.90mm

108,000 đ/Sợi

Hàng còn: 20

450XL Dây Đai 225 Răng Bước 5.08 Rộng 10mm

Loại: XL, bước răng: 5.08mm, Chu vi: 1143.00mm

120,000 đ/Sợi

Hàng còn: 22

630XL Dây Đai 315 Răng Bước 5.08 Rộng 10mm

Loại: XL, bước răng: 5.08mm, Chu vi: 1600.20mm

146,000 đ/Sợi

Hết hàng

670XL Dây Đai 340 Răng Bước 5.08 Rộng 10mm

Loại: XL, bước răng: 5.08mm, Chu vi: 1701.80mm

155,000 đ/Sợi

Hết hàng

700XL Dây Đai 350 Răng Bước 5.08 Rộng 10mm

Loại: XL, bước răng: 5.08mm, Chu vi: 1778.00mm

180,000 đ/Sợi

Hàng còn: 20

60XL Dây Đai 30 Răng Bước 5.08 Rộng 10mm

Loại: XL, bước răng: 5.08mm, Chu vi: 152.40mm

40,000 đ/Sợi

Hàng còn: 19

2GT-110 Dây Đai 55 Răng Bước 2.0 Rộng 6mm

Bước răng: 2mm, chu vi: 110mm

10,000 đ/Sợi

Hết hàng

2GT-112 Dây Đai 56 Răng Bước 2.0 Rộng 6mm

Bước răng: 2mm, chu vi: 112mm

10,000 đ/Sợi

Hết hàng

2GT-158 Dây Đai 79 Răng Bước 2.0 Rộng 6mm

Bước răng: 2mm, chu vi: 158mm

12,000 đ/Sợi

Hết hàng

2GT-160 Dây Đai 80 Răng Bước 2.0 Rộng 6mm

Bước răng: 2mm, chu vi: 160mm

12,000 đ/Sợi

Hết hàng

2GT-200 Dây Đai 100 Răng Bước 2.0 Rộng 6mm

Bước răng: 2mm, chu vi: 200mm

14,000 đ/Sợi

Hết hàng
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký