Lọc sản phẩm
 • Đường kính

  Đường kính

  6mm (2)
  8mm (2)
  10mm (2)
  12mm (2)
  14mm (2)
  16mm (2)
  18mm (2)
  20mm (2)
 • Màu sắc

  Màu sắc

  Đen (8)
  Trắng (8)
 • Tồn kho

  Tồn kho

  Hàng còn
  Tất cả

Dây Ruột Gà (16)

Dây Xoắn Ruột Gà Trắng Đường Kính Ngoài 12mm

Dày: 0.6mm

5,500 đ/m

Hàng còn: 144 m

Dây Xoắn Ruột Gà Trắng Đường Kính Ngoài 10mm

Dày: 0.6mm

4,000 đ/m

Hàng còn: 728 m

Dây Xoắn Ruột Gà Đen Đường Kính Ngoài 12mm

Dày: 0.6mm

4,100 đ/m

Hàng còn: 100 m

Dây Xoắn Ruột Gà Đen Đường Kính Ngoài 14mm

Dày: 0.65mm

4,500 đ/m

Hàng còn: 5 m

Dây Xoắn Ruột Gà Trắng Đường Kính Ngoài 14mm

Dày: 0.65mm

4,500 đ/m

Hàng còn: 350 m

Dây Xoắn Ruột Gà Trắng Đường Kính Ngoài 16mm

Dày: 0.65mm

8,000 đ/m

Hàng còn: 171 m

Dây Xoắn Ruột Gà Trắng Đường Kính Ngoài 20mm

Dày: 0.8mm

6,600 đ/m

Hàng còn: 80 m

Dây Xoắn Ruột Gà Trắng Đường Kính Ngoài 8mm

Dày: 0.55mm

3,900 đ/m

Hàng còn: 1045 m

Dây Xoắn Ruột Gà Trắng Đường Kính Ngoài 6mm

Dày: 0.55mm

3,800 đ/m

Hàng còn: 1438 m

Dây Xoắn Ruột Gà Đen Đường Kính Ngoài 6mm

Dày: 0.55mm

3,800 đ/m

Hàng còn: 445 m

Dây Xoắn Ruột Gà Đen Đường Kính Ngoài 8mm

Dày: 0.55mm

3,900 đ/m

Hàng còn: 81 m

Dây Xoắn Ruột Gà Đen Đường Kính Ngoài 10mm

Dày: 0.6mm

4,000 đ/m

Hàng còn: 142 m
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký