Dây Rút (9)

Dây Rút Nhựa 3x100mm

Rộng: 3mm, dài: 100mm

4,800 đ/Gói(100sợi)

Hàng còn: 297 Gói(100sợi)

Dây Rút Nhựa 3x150mm

Rộng: 3mm, dài: 150mm

3,800 đ/Gói(50sợi)

Hàng còn: 597 Gói(50sợi)

Dây Rút Nhựa 4x200mm

Rộng: 4mm, dài: 200mm

6,000 đ/Gói(50sợi)

Hàng còn: 277 Gói(50sợi)

Dây Rút Nhựa 5x250mm

Rộng: 5mm, dài: 250mm

3,400 đ/Gói(20sợi)

Hàng còn: 353 Gói(20sợi)

Dây Rút Nhựa 5x300mm

Rộng: 5mm, dài: 300mm

3,800 đ/Gói(20sợi)

Hàng còn: 367 Gói(20sợi)

Dây Rút Nhựa 4x300mm

Rộng: 4mm, dài: 300mm

7,700 đ/Gói(50sợi)

Hàng còn: 132 Gói(50sợi)

Dây Rút Nhựa 4x150mm

Rộng: 4mm, dài: 150mm

4,500 đ/Gói(50sợi)

Hàng còn: 271 Gói(50sợi)

Dây Rút Nhựa 8x400mm

Rộng: 8mm, dài: 400mm

6,000 đ/Gói(10sợi)

Hàng còn: 374 Gói(10sợi)

Dây Rút Nhựa 10x500mm

Rộng: 10mm, dài: 500mm

7,000 đ/Gói(5sợi)

Hàng còn: 235 Gói(5sợi)
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký