Dây Rút (68)

Rộng: 4mm, dài: 150mm
7.000 đ/Gói(50sợi)
Hàng còn: 1308
4.600 đ/Sợi
Hàng còn: 1050
Rộng: 4.6 mm, dài: 100mm
1.300 đ/Sợi
Hàng còn: 993
Rộng: 3mm, dài: 150mm
5.000 đ/Gói(50sợi)
Hàng còn: 870
Rộng: 4.6 mm, dài: 200mm
1.600 đ/Sợi
Hàng còn: 794
12.500 đ/Sợi
Hàng còn: 750
7.700 đ/Sợi
Hàng còn: 500
6.000 đ/Sợi
Hàng còn: 500
Rộng: 4.6mm, dài: 1000mm
5.200 đ/Sợi
Hàng còn: 500
3.700 đ/Sợi
Hàng còn: 500
Rộng: 4.6 mm, dài: 400mm
2.400 đ/Sợi
Hàng còn: 500
Rộng: 5mm, dài: 300mm
6.000 đ/Gói(20sợi)
Hàng còn: 489
4.500 đ/Sợi
Hàng còn: 450
Rộng: 5mm, dài: 250mm
5.000 đ/Gói(20sợi)
Hàng còn: 436
Rộng: 4mm, dài: 300mm
12.000 đ/Gói(50sợi)
Hàng còn: 420
Rộng: 4.6 mm, dài: 600mm
3.300 đ/Sợi
Hàng còn: 400
Rộng: 4.6 mm, dài: 500mm
2.800 đ/Sợi
Hàng còn: 350
Rộng: 4.6 mm, dài: 300mm
1.800 đ/Sợi
Hàng còn: 298
Rộng: 4mm, dài: 200mm
8.500 đ/Gói(50sợi)
Hàng còn: 261
Rộng: 4mm, dài: 100mm
7.000 đ/Gói(50sợi)
Hàng còn: 210
8.600 đ/Sợi
Hàng còn: 200
6.500 đ/Gói(10sợi)
Hàng còn: 196
Rộng: 3mm, dài: 100mm
6.900 đ/Gói(100sợi)
Hàng còn: 188
16.000 đ/Gói(10sợi)
Hàng còn: 168
10.000 đ/Gói(30sợi)
Hàng còn: 136
Rộng: 8mm, dài: 400mm
8.000 đ/Gói(10sợi)
Hàng còn: 130
Rộng: 10mm, dài: 500mm
9.000 đ/Gói(5sợi)
Hàng còn: 118
15.900 đ/Gói(30sợi)
Hàng còn: 112
4.000 đ/Sợi
Hàng còn: 100
2.900 đ/Sợi
Hàng còn: 100
3.500 đ/Sợi
Hàng còn: 96
15.000 đ/Gói(10sợi)
Hàng còn: 80
20.500 đ/Gói(30sợi)
Hàng còn: 79
9.500 đ/Gói(10sợi)
Hàng còn: 76
13.000 đ/Gói(10sợi)
Hàng còn: 59
9.900 đ/Sợi
Hàng còn: 50
5.700 đ/Sợi
Hàng còn: 50
5.000 đ/Sợi
Hàng còn: 50
9.200 đ/Sợi
Hàng còn: 50
10.000 đ/Sợi
Hàng còn: 50

Đăng nhập

Chat