Dây Silicon, Dây Mềm Test (4)

3239-14AWGx1 Dây Silicon Chịu Nhiệt Đen Loại Tốt

Lõi 37*0.254, > 6000V, 150-200℃, Dout=3.2mm

10,000 đ/m

3239-14AWGx1 Dây Silicon Chịu Nhiệt Đỏ

Lõi 37*0.254, > 6000V, 150-200℃, Dout=3.2mm

7,500 đ/m

3239-14AWGx1 Dây Silicon Chịu Nhiệt Đỏ Loại Tốt

Lõi 37*0.254, > 6000V, 150-200℃, Dout=3.2mm

10,000 đ/m

Hàng còn: 5 m

3239-14AWGx1 Dây Silicon Chịu Nhiệt Đen

Lõi 37*0.254, > 6000V, 150-200℃, Dout=3.2mm

7,500 đ/m

Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký