Dây Tín Hiệu Có Đầu Nối (194)

Dây KF2510 1 Đầu Cái 3 Tiếp Điểm 2.54mm Dài 30cm

Dây nhiều màu, đầu KF2510: 3 (3x1)

2,800 đ/Sợi

Hàng còn: 131 Sợi

Dây KF2510 1 Đầu Cái 5 Tiếp Điểm 2.54mm Dài 30cm

Dây nhiều màu, đầu KF2510: 5 (5x1)

4,000 đ/Sợi

Hàng còn: 189 Sợi

Dây KF2510 1 Đầu Cái 6 Tiếp Điểm 2.54mm Dài 30cm

Dây nhiều màu, đầu KF2510: 6 (6x1)

4,300 đ/Sợi

Hàng còn: 193 Sợi

Dây Cáp IDC Cái-Cái Cùng Hướng 10 Tiếp Điểm 2.54mm Dài 20cm

Cỡ dây: 26AWG, đầu IDC: 10 (5x2)

12,500 đ/Sợi

Hàng còn: 903 Sợi

Dây KF2510 1 Đầu Cái 8 Tiếp Điểm 2.54mm Dài 30cm

Dây nhiều màu, đầu KF2510: 8 (8x1)

5,000 đ/Sợi

Hàng còn: 179 Sợi

Dây Cáp IDC Cái-Cái Cùng Hướng 14 Tiếp Điểm 2.54mm Dài 20cm

Cỡ dây: 26AWG, đầu IDC: 14 (7x2)

14,000 đ/Sợi

Hàng còn: 140 Sợi
Hàng còn: 378 Sợi

Dây Bus PH2.0 Cái-Cái 7 Tiếp Điểm 2.0mm Dài 20cm

Dây nhiều màu, đầu PH2.0: 7 (7x1)

4,500 đ/Sợi

Hàng còn: 226 Sợi
Hàng còn: 157 Sợi

Cặp Dây MX3.0 1 Đầu Đực-Cái 4 Tiếp Điểm 3.0mm Dài 15cm

Dây nhiều màu, 4(2x2)

9,000 đ/Cặp(Đực,Cái)

Cặp Dây MX3.0 1 Đầu Đực-Cái 2 Tiếp Điểm 3.0mm Dài 15cm

Dây nhiều màu, 2(2x1)

6,000 đ/Cặp(Đực,Cái)

Cặp Dây MX3.0 1 Đầu Đực-Cái 3 Tiếp Điểm 3.0mm Dài 15cm

Dây nhiều màu, 3(3x1)

7,500 đ/Cặp(Đực,Cái)

Hàng còn: 366 Sợi

Cặp Dây MX3.0 1 Đầu Đực-Cái 6 Tiếp Điểm 3.0mm Dài 15cm

Dây nhiều màu, 6(3x2)

12,000 đ/Cặp(Đực,Cái)

Hàng còn: 94 Sợi
Hàng còn: 447 Sợi

Dây Bus ZH1.25 1 Đầu Cái 8 Tiếp Điểm 1.25mm Dài 15cm

Dây nhiều màu, đầu ZH1.25: 8 (8x1)

4,000 đ/Sợi

Hàng còn: 160 Sợi
Hàng còn: 342 Sợi

Dây Bus Cái-Cái 2 Tiếp Điểm 1.0mm Dài 10cm

Dây nhiều màu, 2(2x1)

2,200 đ/Sợi

Hàng còn: 169 Sợi

Cặp Dây MX3.0 1 Đầu Đực-Cái 8 Tiếp Điểm 3.0mm Dài 15cm

Dây nhiều màu, 8(4x2)

15,000 đ/Cặp(Đực,Cái)

Hàng còn: 189 Sợi

Cặp Dây MX3.0 1 Đầu Đực-Cái 10 Tiếp Điểm 3.0mm Dài 15cm

Dây nhiều màu, 10(5x2)

18,000 đ/Cặp(Đực,Cái)

Dây Bus ZH1.25 Cái-Cái 2 Tiếp Điểm 1.25mm Dài 20cm

Dây nhiều màu, đầu ZH1.25: 2 (2x1)

1,800 đ/Sợi

Hàng còn: 473 Sợi

Dây Bus ZH1.25 Cái-Cái 3 Tiếp Điểm 1.25mm Dài 20cm

Dây nhiều màu, đầu ZH1.25: 3 (3x1)

1,800 đ/Sợi

Hàng còn: 166 Sợi
Hàng còn: 544 Sợi
Hàng còn: 176 Sợi

Dây Bus ZH1.25 Cái-Cái 4 Tiếp Điểm 1.25mm Dài 20cm

Dây nhiều màu, đầu ZH1.25: 4 (4x1)

2,300 đ/Sợi

Hàng còn: 63 Sợi
Hàng còn: 193 Sợi

Dây Bus ZH1.25 Cái-Cái 5 Tiếp Điểm 1.25mm Dài 20cm

Dây nhiều màu, đầu ZH1.25: 5 (5x1)

2,800 đ/Sợi

Hàng còn: 264 Sợi
Hàng còn: 418 Sợi

Dây Bus ZH1.25 Cái-Cái 6 Tiếp Điểm 1.25mm Dài 20cm

Dây nhiều màu, đầu ZH1.25: 6 (6x1)

3,300 đ/Sợi

Hàng còn: 129 Sợi
Hàng còn: 5 Sợi

Dây Bus ZH1.25 Cái-Cái 7 Tiếp Điểm 1.25mm Dài 20cm

Dây nhiều màu, đầu ZH1.25: 7 (7x1)

3,800 đ/Sợi

Hàng còn: 278 Sợi
Hàng còn: 125 Sợi

Dây Bus ZH1.25 Cái-Cái 8 Tiếp Điểm 1.25mm Dài 20cm

Dây nhiều màu, đầu ZH1.25: 8 (8x1)

4,300 đ/Sợi

Hàng còn: 116 Sợi

Dây Bus ZH1.5 Cái-Cái 5 Tiếp Điểm 1.5mm Dài 10cm

Dây nhiều màu, đầu ZH1.5: 5 (5x1)

4,200 đ/Sợi

Hàng còn: 389 Sợi
Hàng còn: 224 Sợi

Dây Bus 1 Đầu Cái 2 Tiếp Điểm 1.0mm Dài 10cm

Dây nhiều màu, 2(2x1)

2,000 đ/Sợi

Hàng còn: 137 Sợi
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký