Dây Xích Luồn Cáp (9)

Xích Luồn Cáp 7x15mm Dài 1m

Sâu x rộng: 7x15mm

85,000 đ/Sợi

Hàng còn: 19 Sợi

Xích Luồn Cáp 10x20mm Dài 1m

Sâu x rộng: 10x20mm

90,000 đ/Sợi

Hàng còn: 12 Sợi

Xích Luồn Cáp 10x10mm Dài 1m

Sâu x rộng: 10x10mm

73,000 đ/Sợi

Hàng còn: 19 Sợi

Xích Luồn Cáp 15x30mm Dài 1m

Sâu x rộng: 15x30mm

299,000 đ/Sợi

Hàng còn: 15 Sợi

Xích Luồn Cáp 15x20mm Dài 1m

Sâu x rộng: 15x20mm

199,000 đ/Sợi

Hàng còn: 14 Sợi

Xích Luồn Cáp 22x77mm Dài 1m

Sâu x rộng: 22x77mm

599,000 đ/Sợi

Xích Luồn Cáp 18x37mm Dài 1m

Sâu x rộng: 18x37mm

350,000 đ/Sợi

Xích Luồn Cáp 25x38mm Dài 1m

Sâu x rộng: 25x38mm

390,000 đ/Sợi

Xích Luồn Cáp 7x7mm Dài 1m

Sâu x rộng: 7x7mm

68,000 đ/Cái

Hàng còn: 18 Cái
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký