Lọc sản phẩm
 • Thuộc tính
  Hàn PCB
  Hàn Dây
  Chuyển Đổi
  Vỏ DB15
  DB15 Đực
  DB15 Cái

DB 15 Chân (20)

Cổng DB15 Đầu Cái Nối Dây Vỏ Nhựa

15Pin D-Sub, đầu cái

7,000 đ/Cái

Hàng còn: 207 Cái

Cổng DB15 Đầu Đực Nối Dây Vỏ Nhựa

15Pin D-Sub, đầu đực

7,000 đ/Cái

Hàng còn: 195 Cái

Đầu Chuyển Đổi DB15 Đực-Cái

Dùng để nối hoặc chuyển đổi DB9, 9Pin

25,000 đ/Cái

Hàng còn: 85 Cái

Cổng DB15 Đầu Đực Nối Dây Vỏ Nhôm

DB-15Pin đầu đực nối dây

29,000 đ/Cái

Hết hàng

Cổng DB15 Đầu Cái Nối Dây Vỏ Nhôm

DB-15Pin đầu cái nối dây

29,000 đ/Cái

Hết hàng

Cổng DB15 Đầu Đực Nối Dây Domino Vỏ Nhựa

15Pin có domino nối dây bên trong

55,000 đ/Cái

Hàng còn: 88 Cái

Cổng DB15 Đầu Cái Nối Dây Domino Vỏ Nhựa

15Pin có domino nối dây bên trong

55,000 đ/Cái

Hàng còn: 147 Cái

Cổng DB15 Đầu Cái 3 Hàng Chân Nối Dây Không Vỏ

DB-15Pin, đầu cái nối dây, 3 hàng

4,200 đ/Cái

Hàng còn: 2734 Cái

Cổng DB15 Đầu Đực 3 Hàng Chân Nối Dây Không Vỏ

DB-15Pin, đầu đực nối dây, 3 hàng

4,200 đ/Cái

Hàng còn: 6005 Cái

Cổng DB15 Đầu Cái Thẳng Hàn PCB 3 Hàng

DB-15Pin đầu cái hàn PCB, 3 hàng

7,500 đ/Cái

Hàng còn: 90 Cái

Cổng DB15 Đầu Đực Thẳng Hàn PCB 3 Hàng

DB-15Pin đầu cái hàn PCB, 3 hàng

7,500 đ/Cái

Hàng còn: 140 Cái

Cổng DB15 Đầu Đực Thẳng Hàn PCB 2 Hàng

DB-15Pin đầu đực hàn PCB, 2 hàng

5,500 đ/Cái

Hàng còn: 114 Cái

Cổng DB15 Đầu Cái Thẳng Hàn PCB 2 Hàng

DB-15Pin đầu cái hàn PCB, 2 hàng

5,500 đ/Cái

Hàng còn: 300 Cái

Cổng DB15 Đầu Cái Nằm Ngang Hàn PCB

DB-15Pin đầu cái hàn PCB

4,000 đ/Cái

Hàng còn: 402 Cái

Cổng DB15 Đầu Đực Nằm Ngang Hàn PCB

DB-15Pin đầu đực hàn PCB

4,000 đ/Cái

Hàng còn: 413 Cái

Vỏ DB15 Nhựa

Dùng cho cổng DB15

1,900 đ/Cái

Hàng còn: 2389 Cái

Cổng DB15 Đầu Cái 2 Hàng Chân Nối Dây Không Vỏ

DB-15Pin, đầu cái nối dây, 2 hàng

3,000 đ/Cái

Hàng còn: 1708 Cái

Cổng DB15 Đầu Đực 2 Hàng Chân Nối Dây Không Vỏ

DB-15Pin, đầu đực nối dây, 2 hàng

3,000 đ/Cái

Hàng còn: 1150 Cái

Cổng DB15 Đầu Cái 16Pins Nối Dây Domino Vỏ Nhựa

16Pin có domino nối dây bên trong, 3+9F

57,000 đ/Cái

Hết hàng

Vỏ DB15 Nhôm

Vỏ nhôm dùng cho cổng RS232 DB15 D-Sub

30,000 đ/Cái

Hàng còn: 71 Cái

Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký