Đế IC Gài ZIF (6)

Đế IC Gài 18 Chân ZIF Xuyên Lỗ

Khoảng cách chân: 2.54mm

8,000 đ/Cái

Hàng còn: 73 Cái

Đế IC Gài 20 Chân ZIF Xuyên Lỗ

Khoảng cách chân: 2.54mm

12,000 đ/Cái

Hàng còn: 100 Cái

Đế IC Gài 24 Chân ZIF Xuyên Lỗ

Khoảng cách chân: 2.54mm

12,000 đ/Cái

Hàng còn: 123 Cái

Đế IC Gài 28 Chân ZIF Xuyên Lỗ Thân Hẹp

Khoảng cách chân: 2.54mm

16,000 đ/Cái

Hàng còn: 32 Cái

Đế IC Gài 32 Chân ZIF Xuyên Lỗ

Khoảng cách chân: 2.54mm

12,500 đ/Cái

Hàng còn: 141 Cái

Đế IC Gài 40 Chân ZIF Xuyên Lỗ

Khoảng cách chân: 2.54mm

16,000 đ/Cái

Hàng còn: 316 Cái
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký