Đế IC PLCC (8)

Đế IC PLCC 20 Chân Xuyên Lỗ

Loại DIP, 20 chân, 1A/250VAC

4,000 đ/Cái

Hàng còn: 199 Cái

Đế IC PLCC 44 Chân Dán SMD

Loại SMD, 44 chân, 3A/250VAC

8,000 đ/Cái

Hàng còn: 500 Cái

Đế IC PLCC 28 Chân Xuyên Lỗ

Loại DIP, 28 chân, 1A/250VAC

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 187 Cái

Đế IC PLCC 32 Chân Xuyên Lỗ

Loại DIP, 20 chân, 1A/250VAC

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 119 Cái

Đế IC PLCC 44 Chân Xuyên Lỗ

Loại DIP, 44 chân, 1A/250VAC

8,000 đ/Cái

Hàng còn: 50 Cái

Đế IC PLCC 52 Chân Xuyên Lỗ

Loại DIP, 52 chân, 1A/250VAC

10,000 đ/Cái

Hàng còn: 181 Cái

Đế IC PLCC 68 Chân Xuyên Lỗ

Loại DIP, 68 chân, 1A/250VAC

11,000 đ/Cái

Hàng còn: 220 Cái

Đế IC PLCC 84 Chân Xuyên Lỗ

Loại DIP, 84 chân, 1A/250VAC

13,000 đ/Cái

Hàng còn: 171 Cái
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký