Đế Ra Chân, Adapter (7)

Đế Ra Chân FFC Conector FFC-6P

Pitch: 0.5mm 1.0mm, 6 pins

8,800 đ/Cái

Hàng còn: 81 Cái

Đế Ra Chân FFC Conector FFC-8P

Pitch: 0.5mm 1.0mm, 10 pins

12,000 đ/Cái

Hàng còn: 86 Cái

Đế Ra Chân FFC Conector FFC-10P

Pitch: 0.5mm 1.0mm, 10 pins

12,000 đ/Cái

Hàng còn: 58 Cái

Đế Ra Chân FFC Conector FFC-12P

Pitch: 0.5mm 1.0mm, 12 pins

15,000 đ/Cái

Hàng còn: 90 Cái

Đế Ra Chân FFC Conector FFC-20P

Pitch: 0.5mm 1.0mm, 20 pins

15,000 đ/Cái

Hàng còn: 59 Cái

Đế Ra Chân FFC Conector FFC-30P

Pitch: 0.5mm 1.0mm, 30 pins

17,000 đ/Cái

Hàng còn: 67 Cái

Đế Ra Chân FFC Conector FFC-40P

Pitch: 0.5mm 1.0mm, 40 pins

18,500 đ/Cái

Hàng còn: 30 Cái
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký