Đế Ra Chân, Adapter (7)

List product List gallery

Đế Ra Chân FFC Conector FFC-40P

Pitch: 0.5mm 1.0mm, 40 pins

18,500 đ/Cái

Hàng còn: 46 Cái

Đế Ra Chân FFC Conector FFC-40P

Đế Ra Chân FFC Conector FFC-30P

Pitch: 0.5mm 1.0mm, 30 pins

17,000 đ/Cái

Hàng còn: 30 Cái

Đế Ra Chân FFC Conector FFC-30P

Đế Ra Chân FFC Conector FFC-20P

Pitch: 0.5mm 1.0mm, 20 pins

15,000 đ/Cái

Hàng còn: 43 Cái

Đế Ra Chân FFC Conector FFC-20P

Đế Ra Chân FFC Conector FFC-12P

Pitch: 0.5mm 1.0mm, 12 pins

15,000 đ/Cái

Hàng còn: 46 Cái

Đế Ra Chân FFC Conector FFC-12P

Đế Ra Chân FFC Conector FFC-10P

Pitch: 0.5mm 1.0mm, 10 pins

12,000 đ/Cái

Hàng còn: 70 Cái

Đế Ra Chân FFC Conector FFC-10P

Đế Ra Chân FFC Conector FFC-8P

Pitch: 0.5mm 1.0mm, 10 pins

12,000 đ/Cái

Hàng còn: 50 Cái

Đế Ra Chân FFC Conector FFC-8P

Đế Ra Chân FFC Conector FFC-6P

Pitch: 0.5mm 1.0mm, 6 pins

8,800 đ/Cái

Hàng còn: 40 Cái

Đế Ra Chân FFC Conector FFC-6P
Chat