Điện Trở Chính Xác MELF (178)

Điện trở được xem như linh kiện điện tử thụ động. Điện trở dán bề mặt thường được biết là SMD (surface mount device) hoặc SMT (Surface mount technology). Loại điện trở này giúp tiết kiệm không gian trên mạch điện PCB. Điện trở dán có kích thước p... Xem thêm

Điện trở được xem như linh kiện điện tử thụ động. Điện trở dán bề mặt thường được biết là SMD (surface mount device) hoặc SMT (Surface mount technology). Loại điện trở này giúp tiết kiệm không gian trên mạch điện PCB.

Điện trở dán có kích thước phổ biến theo inch là 0201, 0402, 0603, 0805, 1206, 1210, 2020, 2512

Điện trở dán SMD được sử dụng số lượng lớn trong thiết bị điện tử vì kích thước nhỏ và độ ổn định cao. Điện trở dán SMD được sử dụng trong ngành viễn thông, ô tô và thiết bị y tế, ngoài ra còn có trong thiết bị cá nhân, hiển thị và thiết bị nghiên cứu tiên tiến.

Điện trở dán SMD giá trị cố định (fixed resistor)

Điện trở dán giá trị có điện được sử dụng để giảm dòng điện trong mạch điện. Giống như nước chảy trong một ống nuóc, vòi nước sẽ điều khiển dòng nước, một điện trở sẽ điều khiển dòng điện. Chúng có giá trị trở kháng cố định theo nhiệt độ và điện áp.

Các loại điện trở dán giá trị cố định

  • Điện trở Film mỏng (thin film) có độ chính xác cao hơn loại Film dày (thick film)
  • Điện trở Film dày (thick film) được sử dụng phổ biến vì giá rẻ hơn.
  • Điện trở dây quấn (wirewound) dùng cho công suất cao
  • Điện trở lá kim loại (Foil resistor) cho giá trị chính xác cao và hiệu quả trong môi trường lạnh.
  • Điện trở Shunts (cảm ứng dòng) có giá trị ohm thấp là nơi để đo giá trị dòng điện chính xác
  • Điện trở Melf (dạng ống) có khả năng tải xung tuyệt vời
Thu gọn

Điện Trở MM0204 100R

100 Ohm, size 0402 (1.3x3.5mm), MELF Resistors

590 đ/Cái

Điện Trở MM0204 110R

110 Ohm, size 0402 (1.3x3.5mm), MELF Resistors

590 đ/Cái

Điện Trở MM0204 120R

120 Ohm, size 0402 (1.3x3.5mm), MELF Resistors

590 đ/Cái

Điện Trở MM0204 130R

130 Ohm, size 0402 (1.3x3.5mm), MELF Resistors

590 đ/Cái

Điện Trở MM0204 150R

150 Ohm, size 0402 (1.3x3.5mm), MELF Resistors

590 đ/Cái

Điện Trở MM0204 160R

160 Ohm, size 0402 (1.3x3.5mm), MELF Resistors

590 đ/Cái

Điện Trở MM0204 180R

180 Ohm, size 0402 (1.3x3.5mm), MELF Resistors

590 đ/Cái

Điện Trở MM0204 200R

200 Ohm, size 0402 (1.3x3.5mm), MELF Resistors

590 đ/Cái

Điện Trở MM0204 220R

220 Ohm, size 0402 (1.3x3.5mm), MELF Resistors

590 đ/Cái

Điện Trở MM0204 240R

240 Ohm, size 0402 (1.3x3.5mm), MELF Resistors

590 đ/Cái

Điện Trở MM0204 270R

270 Ohm, size 0402 (1.3x3.5mm), MELF Resistors

590 đ/Cái

Điện Trở MM0204 300R

300 Ohm, size 0402 (1.3x3.5mm), MELF Resistors

590 đ/Cái

Điện Trở MM0204 360R

360 Ohm, size 0402 (1.3x3.5mm), MELF Resistors

590 đ/Cái

Điện Trở MM0204 390R

390 Ohm, size 0402 (1.3x3.5mm), MELF Resistors

590 đ/Cái

Điện Trở MM0204 430R

430 Ohm, size 0402 (1.3x3.5mm), MELF Resistors

590 đ/Cái

Điện Trở MM0204 470R

470 Ohm, size 0402 (1.3x3.5mm), MELF Resistors

590 đ/Cái

Điện Trở MM0204 510R

510 Ohm, size 0402 (1.3x3.5mm), MELF Resistors

590 đ/Cái

Điện Trở MM0204 560R

560 Ohm, size 0402 (1.3x3.5mm), MELF Resistors

590 đ/Cái

Điện Trở MM0204 620R

620 Ohm, size 0402 (1.3x3.5mm), MELF Resistors

590 đ/Cái

Điện Trở MM0204 680R

680 Ohm, size 0402 (1.3x3.5mm), MELF Resistors

590 đ/Cái

Điện Trở MM0204 750R

750 Ohm, size 0402 (1.3x3.5mm), MELF Resistors

590 đ/Cái

Điện Trở MM0204 820R

820 Ohm, size 0402 (1.3x3.5mm), MELF Resistors

590 đ/Cái

Điện Trở MM0204 910R

910 Ohm, size 0402 (1.3x3.5mm), MELF Resistors

590 đ/Cái

Điện Trở MM0204 1K

1K Ohm, size 0402 (1.3x3.5mm), MELF Resistors

590 đ/Cái

Điện Trở MM0204 1.1K

1.1K Ohm, size 0402 (1.3x3.5mm), MELF Resistors

590 đ/Cái

Điện Trở MM0204 1.3K

1.3K Ohm, size 0402 (1.3x3.5mm), MELF Resistors

590 đ/Cái

Điện Trở MM0204 1.5K

1.5K Ohm, size 0402 (1.3x3.5mm), MELF Resistors

590 đ/Cái

Điện Trở MM0204 1.6K

1.6K Ohm, size 0402 (1.3x3.5mm), MELF Resistors

590 đ/Cái

Điện Trở MM0204 2K

2K Ohm, size 0402 (1.3x3.5mm), MELF Resistors

590 đ/Cái

Điện Trở MM0204 2.2K

2.2K Ohm, size 0402 (1.3x3.5mm), MELF Resistors

590 đ/Cái

Điện Trở MM0204 2.4K

2.4K Ohm, size 0402 (1.3x3.5mm), MELF Resistors

590 đ/Cái

Điện Trở MM0204 2.7K

2.7K Ohm, size 0402 (1.3x3.5mm), MELF Resistors

590 đ/Cái

Điện Trở MM0204 3K

3K Ohm, size 0402 (1.3x3.5mm), MELF Resistors

590 đ/Cái

Điện Trở MM0204 3.3K

3.3K Ohm, size 0402 (1.3x3.5mm), MELF Resistors

590 đ/Cái

Điện Trở MM0204 3.6K

3.6K Ohm, size 0402 (1.3x3.5mm), MELF Resistors

590 đ/Cái

Điện Trở MM0204 3.9K

3.9K Ohm, size 0402 (1.3x3.5mm), MELF Resistors

590 đ/Cái

Điện Trở MM0204 4.3K

4.3K Ohm, size 0402 (1.3x3.5mm), MELF Resistors

590 đ/Cái

Điện Trở MM0204 4.7K

4.7K Ohm, size 0402 (1.3x3.5mm), MELF Resistors

590 đ/Cái

Điện Trở MM0204 5.1K

5.1K Ohm, size 0402 (1.3x3.5mm), MELF Resistors

590 đ/Cái

Điện Trở MM0204 5.6K

5.6K Ohm, size 0402 (1.3x3.5mm), MELF Resistors

590 đ/Cái

Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký