Điện Trở Chính Xác MELF (178)

List product List gallery
Điện trở được xem như linh kiện điện tử thụ động. Điện trở dán bề mặt thường được biết là SMD (surface mount device) hoặc SMT (Surface mount technology). Loại điện trở này giúp tiết kiệm không gian trên mạch điện PCB. Điện trở dán có kích thước p... Xem thêm

Điện trở được xem như linh kiện điện tử thụ động. Điện trở dán bề mặt thường được biết là SMD (surface mount device) hoặc SMT (Surface mount technology). Loại điện trở này giúp tiết kiệm không gian trên mạch điện PCB.

Điện trở dán có kích thước phổ biến theo inch là 0201, 0402, 0603, 0805, 1206, 1210, 2020, 2512

Điện trở dán SMD được sử dụng số lượng lớn trong thiết bị điện tử vì kích thước nhỏ và độ ổn định cao. Điện trở dán SMD được sử dụng trong ngành viễn thông, ô tô và thiết bị y tế, ngoài ra còn có trong thiết bị cá nhân, hiển thị và thiết bị nghiên cứu tiên tiến.

Điện trở dán SMD giá trị cố định (fixed resistor)

Điện trở dán giá trị có điện được sử dụng để giảm dòng điện trong mạch điện. Giống như nước chảy trong một ống nuóc, vòi nước sẽ điều khiển dòng nước, một điện trở sẽ điều khiển dòng điện. Chúng có giá trị trở kháng cố định theo nhiệt độ và điện áp.

Các loại điện trở dán giá trị cố định

  • Điện trở Film mỏng (thin film) có độ chính xác cao hơn loại Film dày (thick film)
  • Điện trở Film dày (thick film) được sử dụng phổ biến vì giá rẻ hơn.
  • Điện trở dây quấn (wirewound) dùng cho công suất cao
  • Điện trở lá kim loại (Foil resistor) cho giá trị chính xác cao và hiệu quả trong môi trường lạnh.
  • Điện trở Shunts (cảm ứng dòng) có giá trị ohm thấp là nơi để đo giá trị dòng điện chính xác
  • Điện trở Melf (dạng ống) có khả năng tải xung tuyệt vời
Thu gọn

Điện Trở MM0207 4.7R

4.7R Ohm, size 0207 (2.3x5.7mm), MELF Resistors
Vishay

590 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở MM0207 4.7R

Điện Trở MM0207 4.3R

4.3R Ohm, size 0207 (2.3x5.7mm), MELF Resistors
Vishay

590 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở MM0207 4.3R

Điện Trở MM0207 3.9R

3.9R Ohm, size 0207 (2.3x5.7mm), MELF Resistors
Vishay

590 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở MM0207 3.9R

Điện Trở MM0207 3.6R

3.6R Ohm, size 0207 (2.3x5.7mm), MELF Resistors
Vishay

590 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở MM0207 3.6R

Điện Trở MM0207 3.3R

3.3R Ohm, size 0207 (2.3x5.7mm), MELF Resistors
Vishay

590 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở MM0207 3.3R

Điện Trở MM0207 3R

3R Ohm, size 0207 (2.3x5.7mm), MELF Resistors
Atmel

590 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở MM0207 3R

Điện Trở MM0207 2.7R

2.7R Ohm, size 0207 (2.3x5.7mm), MELF Resistors
Vishay

590 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở MM0207 2.7R

Điện Trở MM0207 2.4R

2.4R Ohm, size 0207 (2.3x5.7mm), MELF Resistors
Vishay

590 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở MM0207 2.4R

Điện Trở MM0207 2.2R

2.2R Ohm, size 0207 (2.3x5.7mm), MELF Resistors
Vishay

590 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở MM0207 2.2R

Điện Trở MM0207 2R

2R Ohm, size 0207 (2.3x5.7mm), MELF Resistors
Vishay

590 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở MM0207 2R

Điện Trở MM0207 1.8R

1.8R Ohm, size 0207 (2.3x5.7mm), MELF Resistors
Vishay

590 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở MM0207 1.8R

Điện Trở MM0207 1.5R

1.5R Ohm, size 0207 (2.3x5.7mm), MELF Resistors
Vishay

590 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở MM0207 1.5R

Điện Trở MM0207 1.2R

1.2R Ohm, size 0207 (2.3x5.7mm), MELF Resistors
Vishay

590 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở MM0207 1.2R

Điện Trở MM0207 1R

1R Ohm, size 0207 (2.3x5.7mm), MELF Resistors
Vishay

590 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở MM0207 1R

Điện Trở MM0207 0R

0R Ohm, size 0207 (2.3x5.7mm), MELF Resistors
Vishay

590 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở MM0207 0R

Điện Trở MM0204 1.8K

1.8K Ohm, size 0402 (1.3x3.5mm), MELF Resistors
Vishay

590 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở MM0204 1.8K

Điện Trở MM0204 10M

10M Ohm, size 0402 (1.3x3.5mm), MELF Resistors
Vishay

590 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở MM0204 10M

Điện Trở MM0204 9.1M

9.1M Ohm, size 0402 (1.3x3.5mm), MELF Resistors
Vishay

590 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở MM0204 9.1M

Điện Trở MM0204 8.2M

8.2M Ohm, size 0402 (1.3x3.5mm), MELF Resistors
Vishay

590 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở MM0204 8.2M

Điện Trở MM0204 7.5M

7.5M Ohm, size 0402 (1.3x3.5mm), MELF Resistors
Vishay

590 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở MM0204 7.5M

Điện Trở MM0204 6.8M

6.8M Ohm, size 0402 (1.3x3.5mm), MELF Resistors
Vishay

590 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở MM0204 6.8M

Điện Trở MM0204 6.2M

6.2M Ohm, size 0402 (1.3x3.5mm), MELF Resistors
Vishay

590 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở MM0204 6.2M

Điện Trở MM0204 5.6M

5.6M Ohm, size 0402 (1.3x3.5mm), MELF Resistors
Vishay

590 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở MM0204 5.6M

Điện Trở MM0204 5.1M

5.1M Ohm, size 0402 (1.3x3.5mm), MELF Resistors
Vishay

590 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở MM0204 5.1M

Điện Trở MM0204 4.7M

4.7M Ohm, size 0402 (1.3x3.5mm), MELF Resistors
Vishay

590 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở MM0204 4.7M

Điện Trở MM0204 4.3M

4.3M Ohm, size 0402 (1.3x3.5mm), MELF Resistors
Vishay

590 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở MM0204 4.3M

Điện Trở MM0204 3.9M

3.9M Ohm, size 0402 (1.3x3.5mm), MELF Resistors
Vishay

590 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở MM0204 3.9M

Điện Trở MM0204 3.3M

3.3M Ohm, size 0402 (1.3x3.5mm), MELF Resistors
Vishay

0 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở MM0204 3.3M

Điện Trở MM0204 3M

3M Ohm, size 0402 (1.3x3.5mm), MELF Resistors
Vishay

590 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở MM0204 3M

Điện Trở MM0204 2.7M

2.7M Ohm, size 0402 (1.3x3.5mm), MELF Resistors
Vishay

590 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở MM0204 2.7M

Điện Trở MM0204 2.4M

2.4M Ohm, size 0402 (1.3x3.5mm), MELF Resistors
Vishay

590 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở MM0204 2.4M

Điện Trở MM0204 2M

2M Ohm, size 0402 (1.3x3.5mm), MELF Resistors
Vishay

590 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở MM0204 2M

Điện Trở MM0204 1.8M

1.8M Ohm, size 0402 (1.3x3.5mm), MELF Resistors
Vishay

590 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở MM0204 1.8M

Điện Trở MM0204 1.5M

1.5M Ohm, size 0402 (1.3x3.5mm), MELF Resistors
Vishay

590 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở MM0204 1.5M

Điện Trở MM0204 1.3M

1.3M Ohm, size 0402 (1.3x3.5mm), MELF Resistors
Vishay

590 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở MM0204 1.3M

Điện Trở MM0204 1.2M

1.2M Ohm, size 0402 (1.3x3.5mm), MELF Resistors
Vishay

590 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở MM0204 1.2M

Điện Trở MM0204 1.1M

1.1M Ohm, size 0402 (1.3x3.5mm), MELF Resistors
Vishay

590 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở MM0204 1.1M

Điện Trở MM0204 1M

1M Ohm, size 0402 (1.3x3.5mm), MELF Resistors
Vishay

590 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở MM0204 1M

Điện Trở MM0204 910K

910K Ohm, size 0402 (1.3x3.5mm), MELF Resistors
Vishay

590 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở MM0204 910K

Điện Trở MM0204 820K

820K Ohm, size 0402 (1.3x3.5mm), MELF Resistors
Vishay

590 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở MM0204 820K
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký