0món
Xem giỏ hàng và thanh toán

Điện Trở Nhiệt NTC, PTC (48)

Một điện trở nhiệt được sử dụng trong mạch điện để do nhiệt độ và điều khiển dòng điện. Điện trở sẽ thay đổi theo nhiệt độ môi trường. Có 2 loại điện trở nhiệt, dựa trên hệ số nhiệt. Loại hệ số nhiệt âm Negative Temperature Coefficient (NTC): điện trở giảm khi nhiệt độ tăng, ứng dụng trong đo lường nhiệt độ thấp của cảm biến nhiệt, và dòng điện. Loại hệ số nhiệt dương (PTC): điện trở tăng khi nhiệt độ tăng, ứng dụng trong bảo vệ quá nhiệt.
Xem thêm
900 đ/Cái
Hàng còn: 481
5.400 đ/Cái
Hết hàng
4.900 đ/Cái
Hết hàng
10.500 đ/Cái
Hết hàng
5.300 đ/Cái
Hết hàng
5.000 đ/Cái
Hết hàng
6.300 đ/Cái
Hàng còn: 189
2.500 đ/Cái
Hết hàng
2.300 đ/Cái
Hàng còn: 240
2.500 đ/Cái
Hết hàng
2.500 đ/Cái
Hết hàng
3.400 đ/Cái
Hàng còn: 240
2.500 đ/Cái
Hết hàng
2.500 đ/Cái
Hết hàng
2.800 đ/Cái
Hàng còn: 240
2.500 đ/Cái
Hết hàng
2.500 đ/Cái
Hết hàng
2.500 đ/Cái
Hết hàng
2.300 đ/Cái
Hàng còn: 485
2.500 đ/Cái
Hết hàng
2.500 đ/Cái
Hết hàng
2.500 đ/Cái
Hết hàng
2.500 đ/Cái
Hết hàng
2.500 đ/Cái
Hết hàng
2.500 đ/Cái
Hết hàng
2.500 đ/Cái
Hết hàng
2.500 đ/Cái
Hết hàng
2.500 đ/Cái
Hết hàng
2.500 đ/Cái
Hết hàng
2.500 đ/Cái
Hết hàng
1.150 đ/Cái
Hàng còn: 447
1.150 đ/Cái
Hàng còn: 499
2.500 đ/Cái
Hết hàng
1.150 đ/Cái
Hàng còn: 410
2.500 đ/Cái
Hết hàng
2.800 đ/Cái
Hàng còn: 490
2.500 đ/Cái
Hết hàng
2.500 đ/Cái
Hết hàng
2.500 đ/Cái
Hết hàng
1.150 đ/Cái
Hàng còn: 966

Đăng nhập

Chat