Điện Trở Nhiệt NTC, PTC (41)

Một điện trở nhiệt được sử dụng trong mạch điện để do nhiệt độ và điều khiển dòng điện. Điện trở sẽ thay đổi theo nhiệt độ môi trường. Có 2 loại điện trở nhiệt, dựa trên hệ số nhiệt. Loại hệ số nhiệt âm Negative Temperature Coefficient (NTC): điện... Xem thêm
Một điện trở nhiệt được sử dụng trong mạch điện để do nhiệt độ và điều khiển dòng điện. Điện trở sẽ thay đổi theo nhiệt độ môi trường. Có 2 loại điện trở nhiệt, dựa trên hệ số nhiệt. Loại hệ số nhiệt âm Negative Temperature Coefficient (NTC): điện trở giảm khi nhiệt độ tăng, ứng dụng trong đo lường nhiệt độ thấp của cảm biến nhiệt, và dòng điện. Loại hệ số nhiệt dương (PTC): điện trở tăng khi nhiệt độ tăng, ứng dụng trong bảo vệ quá nhiệt.
Thu gọn

2,500 đ/Cái

2,500 đ/Cái

3,000 đ/Cái

2,500 đ/Cái

2,500 đ/Cái

2,000 đ/Cái

2,500 đ/Cái

790 đ/Cái

Hàng còn: 748

14,000 đ/Sợi

Hàng còn: 78

790 đ/Cái

Hàng còn: 481

790 đ/Cái

Hàng còn: 495

790 đ/Cái

Hàng còn: 731

790 đ/Cái

Hàng còn: 1280

19,000 đ/Cái

Hàng còn: 94

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 506

2,500 đ/Cái

2,500 đ/Cái

2,500 đ/Cái

2,200 đ/Cái

2,500 đ/Cái

2,500 đ/Cái

1,000 đ/Cái

2,500 đ/Cái

1,000 đ/Cái

1,000 đ/Cái

2,500 đ/Cái

2,500 đ/Cái

2,500 đ/Cái

2,500 đ/Cái

2,500 đ/Cái

2,500 đ/Cái

2,500 đ/Cái

2,500 đ/Cái

2,500 đ/Cái

2,500 đ/Cái

2,500 đ/Cái

2,000 đ/Cái

2,500 đ/Cái

2,500 đ/Cái

2,500 đ/Cái

Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký