Lọc sản phẩm
  • Sai số
    1%
    5%

Điện Trở Xuyên Lỗ 1/6W (114)

Điện trở xuyên lỗ giá trị cố định được sử dụng để giảm dòng điện trong một mạch điện.  Vì giá trị điện trở cố định, nên điện áp được xác định trước, không giống như biến trở có giá trị điện áp có thể thay đổi. Điện trở xuyên lỗ cố định được cấu t... Xem thêm

Điện trở xuyên lỗ giá trị cố định được sử dụng để giảm dòng điện trong một mạch điện.  Vì giá trị điện trở cố định, nên điện áp được xác định trước, không giống như biến trở có giá trị điện áp có thể thay đổi.

Điện trở xuyên lỗ cố định được cấu tạo từ tấm kim loại mỏng để sử dụng cho mục đích thông thường hoặc carbon đòi hỏi độ chính xác cao. Chúng được thêm chân dài (tự động hoặc bằng tay) để hàn vào PCB.

Điện trở xuyên lỗ được sử dụng vào đâu?

Điện trở xuyên lỗ giá trị cố định được sử dụng trong công nghiệp ô tô, viễn thông và thiết bị y tế. Chúng phù hợp nhất với mạch điện lớn và làm mạch thử nghiệm prototype vì không cần phải hàn.

Các loại điện trở xuyên lỗ cố định

Loại điện trở xuyên lỗ thông dụng nhất là loại dây quấn và đồng trục

  • Loại đồng trục có dạng phẳng, ống hoặc dạng hộp có chân 2 đầu. Chúng đươc sử dụng cho ứng dụng khoảng cách ngắn
  • Loại dây quấn có dây kim loại được quấn quanh lõi gốm, nhựa hoặc sợi thủy tinh để có được công suất định mức cao hơn.
Thu gọn

Điện Trở 0 Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

0R 1/6W 5%

1,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 14 Gói(50pcs)

Điện Trở 2 Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

2R 1/6W 5%

1,500 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

Điện Trở 3K Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

3K 1/6W 5%

1,500 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

Điện Trở 1 Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

1R 1/6W 5%

1,500 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

Điện Trở 1.8 Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

1.8R 1/6W 5%

1,500 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

Điện Trở 3.3 Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

3.3R 1/6W 5%

1,500 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

Điện Trở 4.7 Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

4.7R 1/6W 5%

1,500 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

Điện Trở 5.1 Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

5.1R 1/6W 5%

1,500 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

Điện Trở 6.8 Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

6.8R 1/6W 5%

1,500 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

Điện Trở 8.2 Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

8.2R 1/6W 5%

1,500 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

Điện Trở 10 Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

10R 1/6W 5%

1,500 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

Điện Trở 12 Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

12R 1/6W 5%

1,500 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

Điện Trở 15 Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

15R 1/6W 5%

1,500 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

Điện Trở 18 Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

18R 1/6W 5%

1,500 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

Điện Trở 22 Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

22R 1/6W 5%

1,500 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

Điện Trở 27 Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

27R 1/6W 5%

1,500 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

Điện Trở 33 Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

33R 1/6W 5%

1,500 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

Điện Trở 39 Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

39R 1/6W 5%

1,500 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

Điện Trở 47 Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

47R 1/6W 5%

1,500 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

Điện Trở 51 Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

51R 1/6W 5%

1,500 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

Điện Trở 56 Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

56R 1/6W 5%

1,500 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

Điện Trở 68 Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

68R 1/6W 5%

1,500 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

Điện Trở 75 Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

75R 1/6W 5%

1,500 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

Điện Trở 82 Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

82R 1/6W 5%

1,500 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

Điện Trở 100 Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

100R 1/6W 5%

1,500 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

Điện Trở 120 Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

120R 1/6W 5%

1,500 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

Điện Trở 150 Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

150R 1/6W 5%

1,500 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

Điện Trở 180 Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

180R 1/6W 5%

1,500 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

Điện Trở 220 Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

220R 1/6W 5%

1,500 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

Điện Trở 270 Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

270R 1/6W 5%

1,500 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

Điện Trở 300 Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

300R 1/6W 5%

1,500 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

Điện Trở 330 Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

330R 1/6W 5%

1,500 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

Điện Trở 390 Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

390R 1/6W 5%

1,500 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

Điện Trở 470 Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

470R 1/6W 5%

1,500 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

Điện Trở 560 Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

560R 1/6W 5%

1,500 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

Điện Trở 620 Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

620R 1/6W 5%

1,500 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

Điện Trở 680 Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

680R 1/6W 5%

1,500 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký