Điện Trở Xuyên Lỗ (965)

Điện trở xuyên lỗ (điện trở cắm) có giá trị cố định được sử dụng để giảm dòng điện trong một mạch điện.  Vì giá trị điện trở cố định, nên điện áp được xác định trước, không giống như biến trở có giá trị điện áp... Xem thêm

Điện trở xuyên lỗ (điện trở cắm) có giá trị cố định được sử dụng để giảm dòng điện trong một mạch điện.  Vì giá trị điện trở cố định, nên điện áp được xác định trước, không giống như biến trở có giá trị điện áp có thể thay đổi.

Điện trở xuyên lỗ cố định được cấu tạo từ tấm kim loại mỏng để sử dụng cho mục đích thông thường hoặc carbon đòi hỏi độ chính xác cao. Chúng được thêm chân dài (tự động hoặc bằng tay) để hàn vào PCB.

Điện trở xuyên lỗ được sử dụng vào đâu?

Điện trở xuyên lỗ giá trị cố định được sử dụng trong công nghiệp ô tô, viễn thông và thiết bị y tế. Chúng phù hợp nhất với mạch điện lớn và làm mạch thử nghiệm prototype vì không cần phải hàn.

Các loại điện trở xuyên lỗ cố định

Loại điện trở xuyên lỗ thông dụng nhất là loại dây quấn và đồng trục

  • Loại đồng trục có dạng phẳng, ống hoặc dạng hộp có chân 2 đầu. Chúng đươc sử dụng cho ứng dụng khoảng cách ngắn
  • Loại dây quấn có dây kim loại được quấn quanh lõi gốm, nhựa hoặc sợi thủy tinh để có được công suất định mức cao hơn.
Thu gọn
OEM
2.000 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 207
OEM
480 đ/Con
Hàng còn: 207
OEM
2.000 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 207
OEM
3.000 đ/Cái
Hàng còn: 206
OEM
2.800 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 203
OEM
580 đ/Cái
Hàng còn: 201
OEM
2.000 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 201
OEM
1.750 đ/Cái
Hàng còn: 201
OEM
460 đ/Con
Hàng còn: 200
OEM
1.900 đ/Cái
Hàng còn: 200
OEM
1.750 đ/Con
Hàng còn: 200
OEM
1.750 đ/Con
Hàng còn: 199
OEM
1.750 đ/Con
Hàng còn: 196
OEM
1.750 đ/Cái
Hàng còn: 195
OEM
2.000 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 195
OEM
1.390 đ/Con
Hàng còn: 194
OEM
1.900 đ/Cái
Hàng còn: 194
OEM
2.200 đ/Gói(10con)
Hàng còn: 193
OEM
1.750 đ/Cái
Hàng còn: 193
OEM
1.750 đ/Cái
Hàng còn: 193
OEM
1.750 đ/Con
Hàng còn: 193
OEM
3.000 đ/Cái
Hàng còn: 191
OEM
2.200 đ/Gói(10con)
Hàng còn: 191
OEM
2.000 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 191
OEM
480 đ/Con
Hàng còn: 190
OEM
480 đ/Con
Hàng còn: 189
OEM
1.750 đ/Cái
Hàng còn: 188
OEM
1.600 đ/Gói(10con)
Hàng còn: 187
OEM
480 đ/Con
Hàng còn: 186
OEM
480 đ/Cái
Hàng còn: 186
OEM
2.800 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 185
OEM
2.000 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 185
OEM
2.000 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 185
OEM
2.400 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 182
OEM
2.000 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 182
OEM
2.000 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 179
OEM
2.000 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 178
OEM
2.800 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 176
OEM
680 đ/Cái
Hàng còn: 175
OEM
2.800 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 175

Đăng nhập

Chat