Diode Cầu Chỉnh Lưu 1 Pha (60)

1.100 đ/Cái
Hàng còn: 3479
1 pha, 0.5A, 600V, Reel
1.000 đ/Cái
Hàng còn: 1968
Chính hãng DB107S Cầu Chỉnh Lưu 1KV 1A
1.500 đ/Cái
Hàng còn: 1289
6.000 đ/Cái
Hàng còn: 887
1 pha, 2A, 1000V, WOB
1.700 đ/Cái
Hàng còn: 851
Chính hãng KBL406 Cầu Chỉnh Lưu 600V 4A
5.400 đ/Cái
Hàng còn: 551
Chính hãng MB8S Cầu Chỉnh Lưu 800V 0.5A
1 pha, 0.5A, 800V, 4-SOIC
1.500 đ/Cái
Hàng còn: 518
Chính hãng DB107 Cầu Chỉnh Lưu 1KV 1A
2.000 đ/Cái
Hàng còn: 514
3.000 đ/Cái
Hàng còn: 471
11.500 đ/Cái
Hàng còn: 469
China RB156 Cầu Chỉnh Lưu 800V 1.5A
1 pha, 800V, 1.5A, RB-15
2.900 đ/Cái
Hàng còn: 430
4.200 đ/Cái
Hàng còn: 408
4.500 đ/Cái
Hàng còn: 387
3.300 đ/Cái
Hàng còn: 374
2.200 đ/Cái
Hàng còn: 370
17.000 đ/Cái
Hàng còn: 304
1.950 đ/Cái
Hàng còn: 303
Chính hãng KBPC5010 Cầu Chỉnh Lưu 1KV 50A
13.500 đ/Cái
Hàng còn: 298
9.000 đ/Cái
Hàng còn: 283
Chính hãng KBP206 Cầu Chỉnh Lưu 600V 2A
2.500 đ/Cái
Hàng còn: 277
4.200 đ/Cái
Hàng còn: 230
11.500 đ/Cái
Hàng còn: 230
Chính hãng KBPC606 Cầu Chỉnh Lưu 600V 6A
5.400 đ/Cái
Hàng còn: 225
5.400 đ/Cái
Hàng còn: 211
5.700 đ/Cái
Hàng còn: 182
Chính hãng GBU810 Cầu Chỉnh Lưu 1KV 8A
7.200 đ/Cái
Hàng còn: 180
Chính hãng BR5010 Cầu Chỉnh Lưu 1KV 50A
29.000 đ/Cái
Hàng còn: 130
Chính hãng KBU1010 Cầu Chỉnh Lưu 1KV 10A
6.300 đ/Cái
Hàng còn: 128
10.500 đ/Cái
Hàng còn: 125
China DF1502S Cầu Chỉnh Lưu 200V 1.5A
4.200 đ/Cái
Hàng còn: 115
3.900 đ/Cái
Hết hàng
3.800 đ/Cái
Hết hàng
21.000 đ/Cái
Hết hàng
7.500 đ/Cái
Hết hàng
14.000 đ/Cái
Hết hàng
9.000 đ/Cái
Hết hàng
7.500 đ/Cái
Hết hàng
6.300 đ/Cái
Hết hàng
6.300 đ/Cái
Hết hàng
6.300 đ/Cái
Hết hàng

Đăng nhập

Chat