Diode Chỉnh Lưu (54)

400 đ/Cái
Hàng còn: 5990
Loại tốt 1N4007 Diode Chỉnh Lưu 1A 1KV
400 đ/Cái
Hàng còn: 5660
China 1N5399 Diode Chỉnh Lưu 1.5A 1KV
400 đ/Cái
Hàng còn: 3271
1.200 đ/Cái
Hàng còn: 2608
220 đ/Cái
Hàng còn: 2279
Fast recovery diode 600V 60A TO-3P-2
28.000 đ/Cái
Hàng còn: 2162
700 đ/Cái
Hàng còn: 2146
2.200 đ/Cái
Hàng còn: 1931
200 đ/Cái
Hàng còn: 1874
470 đ/Cái
Hàng còn: 1860
1.200 đ/Cái
Hàng còn: 1769
700 đ/Cái
Hàng còn: 1660
800 đ/Cái
Hàng còn: 1617
300 đ/Cái
Hàng còn: 1613
Chính hãng TS4148C RZG DIODE GEN PURP 75V 150mA
500 đ/Cái
Hàng còn: 1538
1.800 đ/Cái
Hàng còn: 1376
China 1N4148WS Diode Chỉnh Lưu 0.15A 75V
0.15A, 75V, 200MW, SOD323
400 đ/Cái
Hàng còn: 1341
1.200 đ/Cái
Hàng còn: 1203
1.500 đ/Cái
Hàng còn: 1191
China 10A10 Diode Chỉnh Lưu 10A 1KV
1.700 đ/Cái
Hàng còn: 1144
China 1N5404 Diode Chỉnh Lưu 3A 400V
600 đ/Cái
Hàng còn: 1141
1.100 đ/Cái
Hàng còn: 1104
1.500 đ/Cái
Hàng còn: 1102
China 6A10 Diode Chỉnh Lưu 6A 1KV
1.500 đ/Cái
Hàng còn: 1094
1.200 đ/Cái
Hàng còn: 1024
1.200 đ/Cái
Hàng còn: 929
1.100 đ/Cái
Hàng còn: 809
570 đ/Cái
Hàng còn: 797
1.100 đ/Cái
Hàng còn: 784
520 đ/Cái
Hàng còn: 773
300 đ/Cái
Hàng còn: 763
2.500 đ/Gói(5cái)
Hàng còn: 647
1.200 đ/Cái
Hàng còn: 623
1.200 đ/Cái
Hàng còn: 621
1.000 đ/Cái
Hàng còn: 597
1.300 đ/Cái
Hàng còn: 549
400 đ/Cái
Hàng còn: 542
920 đ/Gói(2cái)
Hàng còn: 446
1.100 đ/Cái
Hàng còn: 444
600 đ/Cái
Hàng còn: 417

Đăng nhập

Chat