Diode Chỉnh Lưu (68)

Chính hãng LL4148 Diode Chỉnh Lưu 0.2A 100V
HXY
220 đ/Con
Hàng còn: 20.345
Min: 10
Bội số: 10
China 1N4007-A7 Diode Chỉnh Lưu 1A 1KV
JSCJ
250 đ/Con
Hàng còn: 15.360
Min: 10
Bội số: 10
Chính hãng 1N4148W-E3-18 DIODE GEN PURP 75V 150mA SOD123
Vishay
2.000 đ/Con
Hàng còn: 9.207
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng TWGMC 1N4007-M7 Diode Chỉnh Lưu 1A 1KV
TWGMC
400 đ/Con
Hàng còn: 8.985
Min: 10
Bội số: 10
China 1N4007-M7 Diode Chỉnh Lưu 1A 1KV
UMW
250 đ/Con
Hàng còn: 8.320
Min: 10
Bội số: 10
Chính hãng 1N4007W-A7 Diode Chỉnh Lưu 1A 1KV
JD
400 đ/Con
Hàng còn: 6.500
Min: 10
Bội số: 10
China 1N4148W Diode Chỉnh Lưu 0.15A 75V
JSCJ
200 đ/Con
Hàng còn: 6.008
Min: 10
Bội số: 10
China FR107 Diode Chỉnh Lưu 1A 1KV
Taiwan Semiconductor
200 đ/Cái
Hàng còn: 5.240
Min: 10
Bội số: 10
Chính hãng 1N4007-E3/54 Diode Chỉnh Lưu 1A 1KV
Vishay
1.500 đ/Con
Hàng còn: 3.764
Min: 1
Bội số: 1
China 1N5408 Diode Chỉnh Lưu 3A 1KV
On Semiconductor
800 đ/Cái
Hàng còn: 3.755
Min: 5
Bội số: 5
China LL4448 Diode Chỉnh Lưu 0.15A 75V
OEM
250 đ/Con
Hàng còn: 3.595
Min: 10
Bội số: 10
China 1N4001 Diode Chỉnh Lưu 1A 50V
On Semiconductor
200 đ/Con
Hàng còn: 3.591
Min: 10
Bội số: 10
China FR207 RS2M Diode Chỉnh Lưu 2A 1KV
JD
400 đ/Con
Hàng còn: 3.565
Min: 10
Bội số: 10
China 10A10 S10M Diode Chỉnh Lưu 10A 1KV
OEM
1.500 đ/Con
Hàng còn: 3.000
Min: 1
Bội số: 1
MIC
300 đ/Cái
Hàng còn: 2.726
Min: 10
Bội số: 10
China HER508 Diode Chỉnh Lưu 5A 1KV
Rectron
1.000 đ/Cái
Hàng còn: 2.668
Min: 1
Bội số: 1
China 6A10 S6M Diode Chỉnh Lưu 6A 1KV
OEM
1.000 đ/Con
Hàng còn: 2.317
Min: 1
Bội số: 1
OEM
300 đ/Con
Hàng còn: 2.280
Min: 10
Bội số: 10
China ES1D SMA Diode Chỉnh Lưu 1A 200V
OEM
300 đ/Con
Hàng còn: 2.275
Min: 10
Bội số: 10
Loại tốt 1N4007 Diode Chỉnh Lưu 1A 1KV
MIC
300 đ/Cái
Hàng còn: 2.201
Min: 10
Bội số: 10
China 1N4007-T7 Diode Chỉnh Lưu 1A 1KV SOD-123
OEM
250 đ/Con
Hàng còn: 2.130
Min: 10
Bội số: 10
OEM
1.200 đ/Cái
Hàng còn: 2.043
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng MM60F060P
MACMIC
28.000 đ/Cái
Hàng còn: 2.039
Min: 1
Bội số: 1
China ES1J SMA Diode Chỉnh Lưu 1A 600V
OEM
300 đ/Cái
Hàng còn: 1.872
Min: 10
Bội số: 10
China 1N4004-M4 Diode Chỉnh Lưu 1A 400V
OEM
200 đ/Con
Hàng còn: 1.610
Min: 10
Bội số: 10
China 1N5399 Diode Chỉnh Lưu 1.5A 1KV
OEM
400 đ/Cái
Hàng còn: 1.560
Min: 10
Bội số: 10
China 1N4001-M1 Diode Chỉnh Lưu 1A 50V
OEM
170 đ/Con
Hàng còn: 1.539
Min: 10
Bội số: 10
China 1N4007-T7 Diode Chỉnh Lưu 1A 1KV SOD-323
OEM
250 đ/Con
Hàng còn: 1.280
Min: 10
Bội số: 10
China 1N4937 Diode Chỉnh Lưu 1A 600V
MIC
700 đ/Cái
Hàng còn: 1.279
Min: 10
Bội số: 10
China HER305 Diode Gen Purp 400V 3A DO-201AD
Diodes Inc
1.100 đ/Cái
Hàng còn: 1.195
Min: 1
Bội số: 1
China FR304 Diode Chỉnh Lưu 3A 400V
OEM
1.500 đ/Cái
Hàng còn: 1.133
Min: 1
Bội số: 1
Taiwan Semiconductor
400 đ/Cái
Hàng còn: 1.081
Min: 10
Bội số: 10
China HER506 Diode Chỉnh Lưu 5A 600V
OEM
1.200 đ/Cái
Hàng còn: 1.063
Min: 1
Bội số: 1
China SF36 Diode Chỉnh Lưu 3A 400V
OEM
1.200 đ/Cái
Hàng còn: 1.056
Min: 1
Bội số: 1
China SF58 Diode Chỉnh Lưu 5A 600V
MIC
1.000 đ/Cái
Hàng còn: 1.041
Min: 1
Bội số: 1
China 1N5401 Diode Chỉnh Lưu 3A 100V
On Semiconductor
600 đ/Cái
Hàng còn: 988
Min: 10
Bội số: 10
China RL207 Diode Chỉnh Lưu 2A 1KV
OEM
400 đ/Cái
Hàng còn: 968
Min: 10
Bội số: 10
Chính hãng TS4148C RZG DIODE GEN PURP 75V 150mA
Taiwan Semiconductor
500 đ/Cái
Hàng còn: 888
Min: 10
Bội số: 10
China US2G SMB Diode Chỉnh Lưu 2A 400V
OEM
800 đ/Cái
Hàng còn: 800
Min: 1
Bội số: 1
China SR2100 Diode Chỉnh Lưu 2A 100V
OEM
1.200 đ/Cái
Hàng còn: 654
Min: 1
Bội số: 1

Đăng nhập

Chat