Diode Chỉnh Lưu (64)

China 1N4007-M7 Diode Chỉnh Lưu 1A 1KV
UMW
250 đ/Con
Hàng còn: 11.716
Min: 1
Bội số: 1
Loại tốt 1N4007 Diode Chỉnh Lưu 1A 1KV
MIC
400 đ/Cái
Hàng còn: 6.942
Min: 1
Bội số: 1
China 1N4007-A7 Diode Chỉnh Lưu 1A 1KV
JSCJ
250 đ/Con
Hàng còn: 5.900
Min: 1
Bội số: 1
MIC
300 đ/Cái
Hàng còn: 5.476
Min: 1
Bội số: 1
China 1N5399 Diode Chỉnh Lưu 1.5A 1KV
OEM
400 đ/Cái
Hàng còn: 3.126
Min: 1
Bội số: 1
China 6A10 S6M Diode Chỉnh Lưu 6A 1KV
JD
1.000 đ/Cái
Hàng còn: 3.000
Min: 1
Bội số: 1
China 10A10 S10M Diode Chỉnh Lưu 10A 1KV
JD
1.500 đ/Cái
Hàng còn: 2.976
Min: 1
Bội số: 1
OEM
1.200 đ/Cái
Hàng còn: 2.368
Min: 1
Bội số: 1
On Semiconductor
600 đ/Cái
Hàng còn: 2.321
Min: 1
Bội số: 1
China ES1J SMA Diode Chỉnh Lưu 1A 600V
OEM
200 đ/Cái
Hàng còn: 2.302
Min: 1
Bội số: 1
OEM
28.000 đ/Cái
Hàng còn: 2.131
Min: 1
Bội số: 1
China 1N5408 S3M SMB Diode Chỉnh Lưu 3A 1KV
OEM
500 đ/Cái
Hàng còn: 2.039
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng 1N5819W Diode Chỉnh Lưu 1A 40V SOD-123
JSCJ
500 đ/Con
Hàng còn: 2.021
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng 1N4148W-E3-18 DIODE GEN PURP 75V 150mA SOD123
Vishay
2.600 đ/Cái
Hàng còn: 2.012
Min: 1
Bội số: 1
China FR107 RS1M SMA Diode Chỉnh Lưu 1A 1KV
On Semiconductor
200 đ/Cái
Hàng còn: 2.000
Min: 1
Bội số: 1
China 10A10 Diode Chỉnh Lưu 10A 1KV
MIC
1.100 đ/Cái
Hàng còn: 2.000
Min: 1
Bội số: 1
China FR207 RS2M Diode Chỉnh Lưu 2A 1KV
JD
400 đ/Cái
Hàng còn: 1.985
Min: 1
Bội số: 1
China 1N4001-M1 Diode Chỉnh Lưu 1A 50V
OEM
170 đ/Cái
Hàng còn: 1.960
Min: 10
Bội số: 10
China 1N4004-M4 Diode Chỉnh Lưu 1A 400V
TWGMC
200 đ/Con
Hàng còn: 1.920
Min: 10
Bội số: 10
On Semiconductor
600 đ/Cái
Hàng còn: 1.903
Min: 1
Bội số: 1
China 1N5408 S3M SMA Diode Chỉnh Lưu 3A 1KV
OEM
500 đ/Cái
Hàng còn: 1.895
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng 1N4148W Diode Chỉnh Lưu 0.15A 75V
JSCJ
200 đ/Con
Hàng còn: 1.865
Min: 1
Bội số: 1
Taiwan Semiconductor
200 đ/Cái
Hàng còn: 1.820
Min: 1
Bội số: 1
MIC
700 đ/Cái
Hàng còn: 1.544
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng TS4148C RZG DIODE GEN PURP 75V 150mA
Taiwan Semiconductor
500 đ/Cái
Hàng còn: 1.378
Min: 1
Bội số: 1
OEM
1.200 đ/Cái
Hàng còn: 1.376
Min: 1
Bội số: 1
OEM
1.200 đ/Cái
Hàng còn: 1.181
Min: 1
Bội số: 1
OEM
1.500 đ/Cái
Hàng còn: 1.160
Min: 1
Bội số: 1
OEM
1.500 đ/Cái
Hàng còn: 1.100
Min: 1
Bội số: 1
China 6A10 Diode Chỉnh Lưu 6A 1KV
Diodes Inc
1.000 đ/Cái
Hàng còn: 1.025
Min: 1
Bội số: 1
OEM
300 đ/Cái
Hàng còn: 1.000
Min: 1
Bội số: 1
On Semiconductor
400 đ/Cái
Hàng còn: 803
Min: 1
Bội số: 1
China 1N5404 Diode Chỉnh Lưu 3A 400V
OEM
600 đ/Cái
Hàng còn: 731
Min: 1
Bội số: 1
OEM
1.500 đ/Cái
Hàng còn: 707
Min: 1
Bội số: 1
OEM
300 đ/Cái
Hàng còn: 681
Min: 1
Bội số: 1
OEM
1.100 đ/Cái
Hàng còn: 678
Min: 1
Bội số: 1
OEM
1.200 đ/Cái
Hàng còn: 593
Min: 1
Bội số: 1
OEM
800 đ/Cái
Hàng còn: 575
Min: 1
Bội số: 1
Semtech
520 đ/Cái
Hàng còn: 568
Min: 1
Bội số: 1
OEM
1.200 đ/Cái
Hàng còn: 434
Min: 1
Bội số: 1

Đăng nhập

Chat