Diode Schottky (49)

SR360 Diode Schottky 3A

3.0 AMP SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 1575 Cái

SS54 SMC Diode Schottky 5A 40V

Size C, Schottky (Diodes & Rectifiers) 5.0 Amp 40 Volt

1,900 đ/Cái

Hàng còn: 6 Cái

SS28 SMA Diode Schottky 80V 2A

SMA Diode Schottky 80V 2A DO214AC

550 đ/Cái

Hàng còn: 1974 Cái

B5819W

DIODE SCHOTTKY 40V 1A SOD123

400 đ/Con

Hàng còn: 1827 Con

SS26 SMB Diode Schottky 2A

Size B, Schottky Diodes & Rectifiers 2A, 60V, SMB

700 đ/Cái

Hàng còn: 901 Cái

BAT85 Diode Schottky 200mA

Schottky barrier single diode, 200mA, 30V

1,100 đ/Cái

Hàng còn: 1058 Cái

SS24 SMA

DIODE SCHOTTKY 2A 40V SMA

800 đ/Cái

Hàng còn: 1386 Cái

SS24 SMC

DIODE SCHOTTKY 2A 40V SMC

1,000 đ/Cái

SS36 SMA Diode Schottky 3A

Size A, Schottky Diodes & Rectifiers 3.0 Amp 60 Volt, Size A

900 đ/Cái

Hàng còn: 1951 Cái

MBR20200CT

Schottky Diodes & Rectifiers 20A Schottky Rec 200Vrrm 10A 0.89Vf

15,000 đ/Cái

Hàng còn: 75 Cái

MBR30100CT-CN

DIODE ARRAY SCHOTTKY 100V 30A TO220

6,900 đ/Cái

Hàng còn: 90 Cái

MBRS320T1G SMC Diode Schottky 4A

DIODE SCHOTTKY 20V 4A DO214AB

2,900 đ/Cái

Hàng còn: 62 Cái

MBRS140T3G Diode Schottky 1A

DIODE SCHOTTKY 40V 1A SMB

1,200 đ/Cái

Hàng còn: 2147 Cái

SS110 SMA

DIODE SCHOTTKY 100V 1A SMA

800 đ/Cái

Hàng còn: 1710 Cái

MBRS340T3 Diode Schottky 4A

DIODE SCHOTTKY 40V 4A SMC

2,800 đ/Cái

Hàng còn: 707 Cái

SSC54-E3/57T Diode Schottky 5A

DIODE SCHOTTKY 40V 5A DO214AB

4,900 đ/Cái

SS24 SMB Diode Schottky 2A

Size B, DIODE SCHOTTKY 2A 40V SMB

900 đ/Cái

Hàng còn: 706 Cái

B560C-13-F Diode Schottky 5A

DIODE SCHOTTKY 60V 5A SMC

5,700 đ/Cái

Hàng còn: 172 Cái

MUR1100E

DIODE GEN PURP 1KV 1A AXIAL

1,200 đ/Cái

Hàng còn: 2089 Cái

SS34 SMC Diode Schottky 3A

Size C, DIODE SCHOTTKY 3A 40V SMC

1,800 đ/Cái

Hàng còn: 1248 Cái

S2M SMB

DIODE GEN PURP 1KV 2A DO214AA

800 đ/Cái

Hàng còn: 4457 Cái

SS14 SMA Diode Schottky 1A 1N5819

Size A, DIODE SCHOTTKY 1A 40V SMA

500 đ/Cái

Hàng còn: 4098 Cái

MBR360 Diode Schottky 3A

DIODE SCHOTTKY 60V 3A C-16

1,500 đ/Cái

MBR350 Diode Schottky 3A

DIODE SCHOTTKY 50V 3A C-16

1,500 đ/Cái

SR5200

DIODE SCHOTTKY 5A 200V DO-201AD

2,500 đ/Cái

Hàng còn: 414 Cái

SB5100

DIODE SCHOTTKY 100V 5A DO201AD

1,900 đ/Cái

SS210

DIODE SCHOTTKY 2A 100V SMA

800 đ/Cái

Hàng còn: 198 Cái

SB2100

DIODE SCHOTTKY 100V 2A DO15

1,100 đ/Cái

SR540 Diode Schottky 5A

Schottky Diodes & Rectifiers 5A 40V Schottky

1,800 đ/Cái

Hàng còn: 384 Cái

SS54 SMB

Diode Shotky 5A 40V

1,500 đ/Cái

SS54 SMA

Diode Shotky SS54 1N5824 5A 40V

900 đ/Cái

Hàng còn: 2042 Cái

SS54F SMA

5A 40V SS54F SMAF Schottky Barrier Rectifier Diode

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 1587 Cái

SS56 SMB

DO-214AA 5A 60V SMD Schottky Barrier Rectifier

1,600 đ/Cái

Hàng còn: 3884 Cái

SS54F SMB

5A 40V Schottky Diode

1,500 đ/Cái

SS510

SMT Schottky Diode, 100V 5A, 2-Pin DO-214AB (SMC)

1,200 đ/Cái

Hàng còn: 397 Cái

SS34 SMB

Schottky Barrier Diodes 40V 3A SMB

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 2996 Cái

SR5100 Schottky Diode 5A 100V

5A 100V Schottky Rectifier Diode

1,200 đ/Cái

Hàng còn: 677 Cái

SS36 SMC Schottky 3.0A 60V

Size C, Schottky (Diodes & Rectifiers) 3.0 Amp 60 Volt

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 767 Cái

1N5819 Diode Schottky 1A

DIODE SCHOTTKY 40V 1A DO41

290 đ/Cái

Hàng còn: 1797 Cái

31DF4

MULTICOMP DIODE, ULTRA-FAST, 3A, 400V

1,500 đ/Cái

Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký