Diode Zener (72)

1N5378B Diode Zener 100V 5W

DIODE ZENER 100V 5W AXIAL

2,500 đ/Cái

Hàng còn: 953 Cái

1N4755A Diode Zener 43V 1W

Ổn áp 43VDC 1W 20mA

990 đ/Cái

Hàng còn: 1218 Cái

MMSZ3V3CW Diode Zener 3.3V 500mW

Zener Diodes 3.3 Volt 500mW 5%

500 đ/Cái

Hàng còn: 2750 Cái

BZX84C18 Diode Zener 18V 300mW

DIODE ZENER 18V 300MW SOT23-3

500 đ/Cái

Hàng còn: 505 Cái

1N5237B Diode Zener 8.2V 0.5W

Ổn áp 8.2VDC 0.5W 20mA

500 đ/Cái

Hàng còn: 1900 Cái

1N5248B Diode Zener 18V 0.5W

Ổn áp 18VDC 0.5W 7mA

500 đ/Cái

Hàng còn: 2027 Cái

1N5232B Diode Zener 5.6V 0.5W

Ổn áp 5.6VDC 0.5W 20mA

500 đ/Cái

Hàng còn: 413 Cái

1N5231B Diode Zener 5.1V 0.5W

Ổn áp 5.1VDC 0.5W 20mA

500 đ/Cái

Hàng còn: 74 Cái

1N4741A Diode Zener 11V 1W

Ổn áp 11VDC 1W 20mA

300 đ/Cái

Hàng còn: 1339 Cái

BZX84C12 Diode Zener 12V 350mW

DIODE ZENER 12V 350MW SOT23-3

500 đ/Cái

ZM4742A-GS08 Diode Zener 12V 1W SMD

Ổn áp 12VDC 1W 20mA

800 đ/Cái

1N5268B Diode Zener 82V 0.5W

Ổn áp 82VDC 0.5W 20mA

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 369 Cái

ZMM36 Diode Zener 36V 500mW SMD

Ổn áp 36VDC 500mW

190 đ/Cái

Hàng còn: 2280 Cái

BZX84C5V6 Diode Zener 5.6V 300mW

DIODE ZENER 5.6V 300MW SOT23-3

500 đ/Cái

Hàng còn: 2485 Cái

BZX84C15 Diode Zener 15V 300mW

DIODE ZENER 15V 300MW SOT23-3

500 đ/Cái

ZMM2V4 Diode Zener 2.4V 0.5W SMD

Ổn áp 2.4VDC 0.5W

250 đ/Cái

Hàng còn: 2297 Cái

ZMM3V0 Diode Zener 3V 500mW SMD

Ổn áp 3VDC 500mW

250 đ/Cái

Hàng còn: 1891 Cái

ZMM3V3 Diode Zener 3.3V 500mW SMD

Ổn áp 3.3VDC 500mW

190 đ/Cái

Hàng còn: 2555 Cái

ZMM3V6 Diode Zener 3.6V 500mW SMD

Ổn áp 3.6VDC 500mW

190 đ/Cái

Hàng còn: 1024 Cái

ZMM3V9 Diode Zener 3.9V 500mW SMD

Ổn áp 3.9VDC 500mW

190 đ/Cái

Hàng còn: 1439 Cái

ZMM4V3 Diode Zener 4.3V 500mW SMD

Ổn áp 4.3VDC 500mW

250 đ/Cái

Hàng còn: 1335 Cái

ZMM4V7 Diode Zener 4.7V 500mW SMD

Ổn áp 4.7VDC 500mW

190 đ/Cái

Hàng còn: 1590 Cái

ZMM5V1 Diode Zener 5.1V 500mW SMD

Ổn áp 5.1VDC 500mW

190 đ/Cái

Hàng còn: 390 Cái

ZMM5V6 Diode Zener 5.6V 500mW SMD

Ổn áp 5.6VDC 500mW

190 đ/Cái

Hàng còn: 1650 Cái

ZMM6V2 Diode Zener 6.2V 500mW SMD

Ổn áp 6.2VDC 500mW

250 đ/Cái

Hàng còn: 1698 Cái

ZMM6V8 Diode Zener 6.8V 500mW SMD

Ổn áp 6.8VDC 500mW

190 đ/Cái

Hàng còn: 1938 Cái

ZMM7V5 Diode Zener 7.5V 500mW SMD

Ổn áp 7.5VDC 500mW

190 đ/Cái

Hàng còn: 2506 Cái

ZMM8V2 Diode Zener 8.2V 500mW SMD

Ổn áp 8.2VDC 500mW

250 đ/Cái

Hàng còn: 2372 Cái

ZMM9V1 Diode Zener 9.1V 500mW SMD

Ổn áp 9.1VDC 500mW

190 đ/Cái

Hàng còn: 4591 Cái

ZMM10 Diode Zener 10V 500mW SMD

Ổn áp 10VDC 500mW

250 đ/Cái

Hàng còn: 48 Cái

ZMM12 Diode Zener 12V 500mW SMD

Ổn áp 12VDC 500mW

190 đ/Cái

ZMM15 Diode Zener 15V 500mW SMD

Ổn áp 15VDC 500mW

190 đ/Cái

Hàng còn: 315 Cái

ZMM18 Diode Zener 18V 500mW SMD

Ổn áp 18VDC 500mW

190 đ/Cái

Hàng còn: 2025 Cái

ZMM24 Diode Zener 24V 500mW SMD

Ổn áp 24VDC 500mW

190 đ/Cái

Hàng còn: 215 Cái

BZT52C5V1 Diode Zener 5.1V 500mW

DIODE ZENER 5.1V 500mW SOD123

690 đ/Cái

Hàng còn: 145 Cái

RLZ15B Diode Zener 13.89-14.62V 500mW SMD

Ổn áp 13.89-14.62VDC 500mW

500 đ/Cái

Hàng còn: 2280 Cái

RLZ24B Diode Zener 22.61-23.77V 500mW SMD

Ổn áp 22.61-23.77VDC 500mW

500 đ/Cái

Hàng còn: 2169 Cái

RLZ30B Diode Zener 27.70-29.13V 500mW SMD

Ổn áp 27.70-29-13VDC 500mW

500 đ/Cái

Hàng còn: 1996 Cái

RLZ33B Diode Zener 30.32-31.88V 500mW SMD

Ổn áp 30.32-31.88VDC 500mW

500 đ/Cái

Hàng còn: 800 Cái

RLZ36B Diode Zener 32.79-34.49V 500mW SMD

Ổn áp 32.79-34.49VDC 500mW

650 đ/Cái

Hàng còn: 484 Cái
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký