Diode Zener (73)

1N5378B Diode Zener 100V 5W

DIODE ZENER 100V 5W AXIAL

2,500 đ/Cái

Hàng còn: 808

1N4755A Diode Zener 43V 1W

Ổn áp 43VDC 1W 20mA

990 đ/Cái

Hàng còn: 1215

MMSZ3V3CW Diode Zener 3.3V 500mW

Zener Diodes 3.3 Volt 500mW 5%

500 đ/Cái

Hàng còn: 2406

BZX84C18 Diode Zener 18V 300mW

DIODE ZENER 18V 300MW SOT23-3

500 đ/Cái

Hàng còn: 500

1N5237B Diode Zener 8.2V 0.5W

Ổn áp 8.2VDC 0.5W 20mA

500 đ/Cái

Hàng còn: 1854

1N5248B Diode Zener 18V 0.5W

Ổn áp 18VDC 0.5W 7mA

500 đ/Cái

Hàng còn: 1875

1N5232B Diode Zener 5.6V 0.5W

Ổn áp 5.6VDC 0.5W 20mA

500 đ/Cái

Hàng còn: 294

1N5231B Diode Zener 5.1V 0.5W

Ổn áp 5.1VDC 0.5W 20mA

500 đ/Cái

Hàng còn: 1794

1N5359B Diode Zener 24V 5W

Zener Diode 24V 5W ±5% Through Hole Axial

2,500 đ/Cái

Hàng còn: 391

1N4741A Diode Zener 11V 1W

Ổn áp 11VDC 1W 20mA

300 đ/Cái

Hàng còn: 1039

BZX84C12 Diode Zener 12V 350mW

DIODE ZENER 12V 350MW SOT23-3

500 đ/Cái

ZM4742A-GS08 Diode Zener 12V 1W SMD

Ổn áp 12VDC 1W 20mA

800 đ/Cái

1N5268B Diode Zener 82V 0.5W

Ổn áp 82VDC 0.5W 20mA

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 364

ZMM36 Diode Zener 36V 500mW SMD

Ổn áp 36VDC 500mW

190 đ/Cái

Hàng còn: 2207

BZX84C5V6 Diode Zener 5.6V 300mW

DIODE ZENER 5.6V 300MW SOT23-3

500 đ/Cái

Hàng còn: 2405

BZX84C15 Diode Zener 15V 300mW

DIODE ZENER 15V 300MW SOT23-3

500 đ/Cái

Hàng còn: 2215

ZMM3V0 Diode Zener 3V 500mW SMD

Ổn áp 3VDC 500mW

250 đ/Cái

Hàng còn: 1696

ZMM3V3 Diode Zener 3.3V 500mW SMD

Ổn áp 3.3VDC 500mW

190 đ/Cái

Hàng còn: 1611

ZMM3V6 Diode Zener 3.6V 500mW SMD

Ổn áp 3.6VDC 500mW

190 đ/Cái

Hàng còn: 779

ZMM3V9 Diode Zener 3.9V 500mW SMD

Ổn áp 3.9VDC 500mW

190 đ/Cái

Hàng còn: 1392

ZMM4V3 Diode Zener 4.3V 500mW SMD

Ổn áp 4.3VDC 500mW

250 đ/Cái

Hàng còn: 1294

ZMM4V7 Diode Zener 4.7V 500mW SMD

Ổn áp 4.7VDC 500mW

190 đ/Cái

Hàng còn: 1305

ZMM5V1 Diode Zener 5.1V 500mW SMD

Ổn áp 5.1VDC 500mW

190 đ/Cái

Hàng còn: 2496

ZMM5V6 Diode Zener 5.6V 500mW SMD

Ổn áp 5.6VDC 500mW

190 đ/Cái

Hàng còn: 641

ZMM6V2 Diode Zener 6.2V 500mW SMD

Ổn áp 6.2VDC 500mW

250 đ/Cái

Hàng còn: 1673

ZMM6V8 Diode Zener 6.8V 500mW SMD

Ổn áp 6.8VDC 500mW

190 đ/Cái

Hàng còn: 1873

ZMM7V5 Diode Zener 7.5V 500mW SMD

Ổn áp 7.5VDC 500mW

190 đ/Cái

Hàng còn: 2484

ZMM8V2 Diode Zener 8.2V 500mW SMD

Ổn áp 8.2VDC 500mW

250 đ/Cái

Hàng còn: 2342

ZMM9V1 Diode Zener 9.1V 500mW SMD

Ổn áp 9.1VDC 500mW

190 đ/Cái

Hàng còn: 4503

ZMM10 Diode Zener 10V 500mW SMD

Ổn áp 10VDC 500mW

250 đ/Cái

Hàng còn: 4972

ZMM12 Diode Zener 12V 500mW SMD

Ổn áp 12VDC 500mW

190 đ/Cái

ZMM15 Diode Zener 15V 500mW SMD

Ổn áp 15VDC 500mW

190 đ/Cái

Hàng còn: 2482

ZMM18 Diode Zener 18V 500mW SMD

Ổn áp 18VDC 500mW

190 đ/Cái

Hàng còn: 1735

ZMM24 Diode Zener 24V 500mW SMD

Ổn áp 24VDC 500mW

190 đ/Cái

Hàng còn: 5075

BZT52C5V1 Diode Zener 5.1V 500mW

DIODE ZENER 5.1V 500mW SOD123

690 đ/Cái

Hàng còn: 36

RLZ15B Diode Zener 13.89-14.62V 500mW SMD

Ổn áp 13.89-14.62VDC 500mW

500 đ/Cái

Hàng còn: 2107

RLZ24B Diode Zener 22.61-23.77V 500mW SMD

Ổn áp 22.61-23.77VDC 500mW

500 đ/Cái

Hàng còn: 2130

RLZ30B Diode Zener 27.70-29.13V 500mW SMD

Ổn áp 27.70-29-13VDC 500mW

500 đ/Cái

Hàng còn: 1945

RLZ33B Diode Zener 30.32-31.88V 500mW SMD

Ổn áp 30.32-31.88VDC 500mW

500 đ/Cái

Hàng còn: 780
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký