Lọc sản phẩm
 • Số tiếp điểm

  Số tiếp điểm

  1 (4)
  2 (6)
  3 (6)
  4 (6)
  5 (6)
  6 (6)
  7 (4)
  8 (6)
  9 (2)
  10 (5)
  12 (2)
 • Kiếu chân

  Kiếu chân

  Xuyên lỗ (36)
  Dán bề mặt (16)
 • Kiểu gạt

  Kiểu gạt

  Trượt (38)
  Gạt piano (7)
  Gạt lên xuống (8)
 • Khoảng cách chân

  Khoảng cách chân

  1.27mm (7)
  2.54mm (45)
 • Mạch điện

  Mạch điện

  SPST (52)
 • Màu sắc

  Màu sắc

  Đỏ (19)
  Đen (27)
  Xanh dương (6)
 • Tồn kho

  Tồn kho

  Hàng còn
  Tất cả

Dip Switch, SMD Dip Switch (53)

Công Tắc DIP Switch Dán SMD 1 Bit 1.27mm

12VDC 50mA, khoảng cách chân 1.27mm

5,500 đ/Cái

Hàng còn: 189 Cái

Công Tắc DIP Switch Dán SMD 2 Bit 1.27mm

12VDC 50mA, khoảng cách chân 1.27mm

6,200 đ/Cái

Hàng còn: 275 Cái

Công Tắc DIP Switch Dán SMD 3 Bit 1.27mm

12VDC 50mA, khoảng cách chân 1.27mm

6,300 đ/Cái

Hàng còn: 200 Cái

Công Tắc DIP Switch Dán SMD 4 Bit 1.27mm

12VDC 50mA, khoảng cách chân 1.27mm

6,300 đ/Cái

Hàng còn: 293 Cái

Công Tắc DIP Switch Dán SMD 5 Bit 1.27mm

12VDC 50mA, khoảng cách chân 1.27mm

7,400 đ/Cái

Hàng còn: 179 Cái

Công Tắc DIP Switch Dán SMD 6 Bit 1.27mm

12VDC 50mA, khoảng cách chân 1.27mm

7,500 đ/Cái

Hàng còn: 98 Cái

Công Tắc DIP Switch Dán SMD 8 Bit 1.27mm

12VDC 50mA, khoảng cách chân 1.27mm

7,900 đ/Cái

Hàng còn: 100 Cái

Công Tắc DIP Switch Dán SMD 10 Bit 1.27mm

12VDC 50mA, khoảng cách chân 1.27mm

10,200 đ/Cái

Hàng còn: 50 Cái

Công Tắc 2 Bit Dip Switch Gạt Dọc Xuyên Lỗ 2.54mm Màu Đỏ

Khoảng cách chân 2.54mm, 24VDC 25mA

3,900 đ/Cái

Hàng còn: 588 Cái

Công Tắc 2 Bit Dip Switch Piano Xuyên Lỗ 2.54mm

Khoảng cách chân 2.54mm, 24VDC 25mA

3,500 đ/Cái

Công Tắc 3Bit Gạt Dọc Dip Switch

Code: 3P-DSW-RA, Pitch 2.54mm, RED, 50VDC 100mA

4,500 đ/Cái

Hàng còn: 366 Cái

Công Tắc 3 Bit Dip Switch Piano Xuyên Lỗ 2.54mm

Khoảng cách chân 2.54mm, 24VDC 25mA

4,000 đ/Cái

Công Tắc 4 Bit Dip Switch Gạt Dọc Xuyên Lỗ 2.54mm Màu Đỏ

Khoảng cách chân 2.54mm, 24VDC 25mA

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 620 Cái

Công Tắc 4 Bit Dip Switch Piano Xuyên Lỗ 2.54mm

Khoảng cách chân 2.54mm, 24VDC 25mA

4,500 đ/Cái

Công Tắc 5 Bit Dip Switch Gạt Dọc Xuyên Lỗ 2.54mm Màu Đỏ

Khoảng cách chân 2.54mm, 24VDC 25mA

5,500 đ/Cái

Hàng còn: 233 Cái

Công Tắc 5 Bit Dip Switch Piano Xuyên Lỗ 2.54mm

Khoảng cách chân 2.54mm, 24VDC 25mA

5,000 đ/Cái

Công Tắc 6 Bit Dip Switch Gạt Dọc Xuyên Lỗ 2.54mm Màu Đỏ

Khoảng cách chân 2.54mm, 24VDC 25mA

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 358 Cái

Công Tắc 6 Bit Dip Switch Piano Xuyên Lỗ 2.54mm

Khoảng cách chân 2.54mm, 24VDC 25mA

5,500 đ/Cái

Công Tắc 7 Bit Dip Switch Gạt Dọc Xuyên Lỗ 2.54mm Màu Đỏ

Khoảng cách chân 2.54mm, 24VDC 25mA

6,500 đ/Cái

Hàng còn: 200 Cái

Công Tắc 1 Bit Dip Switch Xuyên Lỗ 2.54mm Màu Đen

Khoảng cách chân 2.54mm, 50VDC 100mA

3,500 đ/Cái

Hàng còn: 178 Cái

Công Tắc 8 Bit Dip Switch Gạt Dọc Xuyên Lỗ 2.54mm Màu Đỏ

Khoảng cách chân 2.54mm, 24VDC 25mA

7,000 đ/Cái

Hàng còn: 862 Cái

Công Tắc 10 Bit Dip Switch Piano Xuyên Lỗ 2.54mm

Khoảng cách chân 2.54mm, 24VDC 25mA

5,000 đ/Cái

Công Tắc 10 Bit Dip Switch Gạt Dọc Xuyên Lỗ 2.54mm Màu Đỏ

Khoảng cách chân 2.54mm, 24VDC 25mA

8,500 đ/Cái

Hàng còn: 100 Cái

Công Tắc 2 Bit Dip Switch Xuyên Lỗ 2.54mm Màu Đen

Khoảng cách chân 2.54mm, 50VDC 100mA

3,000 đ/Cái

Hàng còn: 138 Cái

Công Tắc 3 Bit Dip Switch Xuyên Lỗ 2.54mm Màu Đen

Khoảng cách chân 2.54mm, 50VDC 100mA

3,500 đ/Cái

Hàng còn: 172 Cái

Công Tắc 4 Bit Dip Switch Xuyên Lỗ 2.54mm Màu Đen

Khoảng cách chân 2.54mm, 50VDC 100mA

4,000 đ/Cái

Hàng còn: 54 Cái

Công Tắc 5 Bit Dip Switch Xuyên Lỗ 2.54mm Màu Đen

Khoảng cách chân 2.54mm, 50VDC 100mA

4,300 đ/Cái

Hàng còn: 193 Cái

Công Tắc 1 Bit Dip Switch Xuyên Lỗ 2.54mm Màu Đỏ

Khoảng cách chân 2.54mm, 24VDC 25mA

1,700 đ/Cái

Hàng còn: 403 Cái

Công Tắc 6 Bit Dip Switch Xuyên Lỗ 2.54mm Màu Đen

Khoảng cách chân 2.54mm, 50VDC 100mA

4,500 đ/Cái

Hàng còn: 192 Cái

Công Tắc 7 Bit Dip Switch Xuyên Lỗ 2.54mm Màu Đen

Khoảng cách chân 2.54mm, 50VDC 100mA

4,700 đ/Cái

Công Tắc 8 Bit Dip Switch Xuyên Lỗ 2.54mm Màu Đen

Khoảng cách chân 2.54mm, 50VDC 100mA

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 72 Cái

Công Tắc 9 Bit Dip Switch Xuyên Lỗ 2.54mm Màu Đen

Khoảng cách chân 2.54mm, 50VDC 100mA

6,500 đ/Cái

Công Tắc 10 Bit Dip Switch Xuyên Lỗ 2.54mm

Khoảng cách chân 2.54mm, 50VDC 100mA

8,000 đ/Cái

Hàng còn: 89 Cái

Công Tắc 12 Bit Dip Switch Xuyên Lỗ 2.54mm

Khoảng cách chân 2.54mm, 50VDC 100mA

6,700 đ/Cái

Công Tắc 8 Bit Dip Switch Piano Xuyên Lỗ 2.54mm

Khoảng cách chân 2.54mm, 24VDC 25mA

6,500 đ/Cái

Công Tắc 2 Bit Dip Switch Xuyên Lỗ 2.54mm Màu Đỏ

Khoảng cách chân 2.54mm, 24VDC 25mA

1,700 đ/Cái

Hàng còn: 817 Cái

Công Tắc 3 Bit Dip Switch Xuyên Lỗ 2.54mm Màu Đỏ

Khoảng cách chân 2.54mm, 24VDC 25mA

1,900 đ/Cái

Hàng còn: 687 Cái

Công Tắc 4 Bit Dip Switch Xuyên Lỗ 2.54mm Màu Đỏ

Khoảng cách chân 2.54mm, 24VDC 25mA

1,900 đ/Cái

Hàng còn: 542 Cái

Công Tắc 5 Bit Dip Switch Xuyên Lỗ 2.54mm Màu Đỏ

Khoảng cách chân 2.54mm, 24VDC 25mA

2,400 đ/Cái

Hàng còn: 1170 Cái

Công Tắc 6 Bit Dip Switch Xuyên Lỗ 2.54mm Màu Đỏ

Khoảng cách chân 2.54mm, 24VDC 25mA

2,900 đ/Cái

Hàng còn: 553 Cái
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký