Dip Switch, SMD Dip Switch (53)

Công Tắc DIP Switch Dán SMD 1 Bit 1.27mm

12VDC 50mA, khoảng cách chân 1.27mm

5,500 đ/Cái

Hàng còn: 189 Cái

Công Tắc DIP Switch Dán SMD 2 Bit 1.27mm

12VDC 50mA, khoảng cách chân 1.27mm

6,200 đ/Cái

Hàng còn: 265 Cái

Công Tắc DIP Switch Dán SMD 3 Bit 1.27mm

12VDC 50mA, khoảng cách chân 1.27mm

6,300 đ/Cái

Hàng còn: 200 Cái

Công Tắc DIP Switch Dán SMD 4 Bit 1.27mm

12VDC 50mA, khoảng cách chân 1.27mm

6,300 đ/Cái

Hàng còn: 293 Cái

Công Tắc DIP Switch Dán SMD 5 Bit 1.27mm

12VDC 50mA, khoảng cách chân 1.27mm

7,400 đ/Cái

Hàng còn: 174 Cái

Công Tắc DIP Switch Dán SMD 6 Bit 1.27mm

12VDC 50mA, khoảng cách chân 1.27mm

7,500 đ/Cái

Hàng còn: 92 Cái

Công Tắc DIP Switch Dán SMD 8 Bit 1.27mm

12VDC 50mA, khoảng cách chân 1.27mm

7,900 đ/Cái

Hàng còn: 94 Cái

Công Tắc DIP Switch Dán SMD 10 Bit 1.27mm

12VDC 50mA, khoảng cách chân 1.27mm

10,200 đ/Cái

Hàng còn: 50 Cái

Công Tắc 2 Bit Dip Switch Gạt Dọc Xuyên Lỗ 2.54mm Màu Đỏ

Khoảng cách chân 2.54mm, 24VDC 25mA

3,900 đ/Cái

Hàng còn: 588 Cái

Công Tắc 2 Bit Dip Switch Piano Xuyên Lỗ 2.54mm

Khoảng cách chân 2.54mm, 24VDC 25mA

3,500 đ/Cái

Hàng còn: 300 Cái

Công Tắc 3Bit Gạt Dọc Dip Switch

Code: 3P-DSW-RA, Pitch 2.54mm, RED, 50VDC 100mA

4,500 đ/Cái

Hàng còn: 364 Cái

Công Tắc 3 Bit Dip Switch Piano Xuyên Lỗ 2.54mm

Khoảng cách chân 2.54mm, 24VDC 25mA

4,000 đ/Cái

Hàng còn: 300 Cái

Công Tắc 4 Bit Dip Switch Gạt Dọc Xuyên Lỗ 2.54mm Màu Đỏ

Khoảng cách chân 2.54mm, 24VDC 25mA

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 594 Cái

Công Tắc 4 Bit Dip Switch Piano Xuyên Lỗ 2.54mm

Khoảng cách chân 2.54mm, 24VDC 25mA

4,500 đ/Cái

Hàng còn: 300 Cái

Công Tắc 5 Bit Dip Switch Gạt Dọc Xuyên Lỗ 2.54mm Màu Đỏ

Khoảng cách chân 2.54mm, 24VDC 25mA

5,500 đ/Cái

Hàng còn: 233 Cái

Công Tắc 5 Bit Dip Switch Piano Xuyên Lỗ 2.54mm

Khoảng cách chân 2.54mm, 24VDC 25mA

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 199 Cái

Công Tắc 6 Bit Dip Switch Gạt Dọc Xuyên Lỗ 2.54mm Màu Đỏ

Khoảng cách chân 2.54mm, 24VDC 25mA

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 308 Cái

Công Tắc 6 Bit Dip Switch Piano Xuyên Lỗ 2.54mm

Khoảng cách chân 2.54mm, 24VDC 25mA

5,500 đ/Cái

Hàng còn: 195 Cái

Công Tắc 7 Bit Dip Switch Gạt Dọc Xuyên Lỗ 2.54mm Màu Đỏ

Khoảng cách chân 2.54mm, 24VDC 25mA

6,500 đ/Cái

Hàng còn: 200 Cái

Công Tắc 1 Bit Dip Switch Xuyên Lỗ 2.54mm Màu Đen

Khoảng cách chân 2.54mm, 50VDC 100mA

3,500 đ/Cái

Hàng còn: 173 Cái

Công Tắc 8 Bit Dip Switch Gạt Dọc Xuyên Lỗ 2.54mm Màu Đỏ

Khoảng cách chân 2.54mm, 24VDC 25mA

7,000 đ/Cái

Hàng còn: 862 Cái

Công Tắc 10 Bit Dip Switch Piano Xuyên Lỗ 2.54mm

Khoảng cách chân 2.54mm, 24VDC 25mA

5,000 đ/Cái

Công Tắc 10 Bit Dip Switch Gạt Dọc Xuyên Lỗ 2.54mm Màu Đỏ

Khoảng cách chân 2.54mm, 24VDC 25mA

8,500 đ/Cái

Hàng còn: 100 Cái

Công Tắc 2 Bit Dip Switch Xuyên Lỗ 2.54mm Màu Đen

Khoảng cách chân 2.54mm, 50VDC 100mA

3,000 đ/Cái

Hàng còn: 138 Cái

Công Tắc 3 Bit Dip Switch Xuyên Lỗ 2.54mm Màu Đen

Khoảng cách chân 2.54mm, 50VDC 100mA

3,500 đ/Cái

Hàng còn: 172 Cái

Công Tắc 4 Bit Dip Switch Xuyên Lỗ 2.54mm Màu Đen

Khoảng cách chân 2.54mm, 50VDC 100mA

4,000 đ/Cái

Hàng còn: 54 Cái

Công Tắc 5 Bit Dip Switch Xuyên Lỗ 2.54mm Màu Đen

Khoảng cách chân 2.54mm, 50VDC 100mA

4,300 đ/Cái

Hàng còn: 193 Cái

Công Tắc 1 Bit Dip Switch Xuyên Lỗ 2.54mm Màu Đỏ

Khoảng cách chân 2.54mm, 24VDC 25mA

1,700 đ/Cái

Hàng còn: 301 Cái

Công Tắc 6 Bit Dip Switch Xuyên Lỗ 2.54mm Màu Đen

Khoảng cách chân 2.54mm, 50VDC 100mA

4,500 đ/Cái

Hàng còn: 186 Cái

Công Tắc 7 Bit Dip Switch Xuyên Lỗ 2.54mm Màu Đen

Khoảng cách chân 2.54mm, 50VDC 100mA

4,700 đ/Cái

Công Tắc 8 Bit Dip Switch Xuyên Lỗ 2.54mm Màu Đen

Khoảng cách chân 2.54mm, 50VDC 100mA

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 62 Cái

Công Tắc 9 Bit Dip Switch Xuyên Lỗ 2.54mm Màu Đen

Khoảng cách chân 2.54mm, 50VDC 100mA

6,500 đ/Cái

Công Tắc 10 Bit Dip Switch Xuyên Lỗ 2.54mm

Khoảng cách chân 2.54mm, 50VDC 100mA

8,000 đ/Cái

Hàng còn: 89 Cái

Công Tắc 12 Bit Dip Switch Xuyên Lỗ 2.54mm

Khoảng cách chân 2.54mm, 50VDC 100mA

6,700 đ/Cái

Công Tắc 8 Bit Dip Switch Piano Xuyên Lỗ 2.54mm

Khoảng cách chân 2.54mm, 24VDC 25mA

6,500 đ/Cái

Hàng còn: 194 Cái

Công Tắc 2 Bit Dip Switch Xuyên Lỗ 2.54mm Màu Đỏ

Khoảng cách chân 2.54mm, 24VDC 25mA

1,700 đ/Cái

Hàng còn: 412 Cái

Công Tắc 3 Bit Dip Switch Xuyên Lỗ 2.54mm Màu Đỏ

Khoảng cách chân 2.54mm, 24VDC 25mA

1,900 đ/Cái

Hàng còn: 646 Cái

Công Tắc 4 Bit Dip Switch Xuyên Lỗ 2.54mm Màu Đỏ

Khoảng cách chân 2.54mm, 24VDC 25mA

1,900 đ/Cái

Hàng còn: 496 Cái

Công Tắc 5 Bit Dip Switch Xuyên Lỗ 2.54mm Màu Đỏ

Khoảng cách chân 2.54mm, 24VDC 25mA

2,400 đ/Cái

Hàng còn: 1115 Cái

Công Tắc 6 Bit Dip Switch Xuyên Lỗ 2.54mm Màu Đỏ

Khoảng cách chân 2.54mm, 24VDC 25mA

2,900 đ/Cái

Hàng còn: 14 Cái
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký