Lọc sản phẩm
 • Dòng điện
  15A
  25A
  45A
  60A
  100A
  150A
 • Thuộc tính

Domino Khối TB, TC, TD (58)

TB1503 Terminal 3 Cực 15A 600V

Cỡ dây: 0.5-1.5mm2, ốc M3

4,900 đ/Cái

Hết hàng

TB1504 Terminal 4 Cực 15A 600V

Cỡ dây: 0.5-1.5mm2, ốc M3

5,100 đ/Cái

Hết hàng

TB1505 Terminal 5 Cực 15A 600V

Cỡ dây: 0.5-1.5mm2, ốc M3

5,300 đ/Cái

Hết hàng

TB1506 Terminal 6 Cực 15A 600V

Cỡ dây: 0.5-1.5mm2, ốc M3

5,500 đ/Cái

Hết hàng

TB1508 Terminal 8 Cực 15A 600V

Cỡ dây: 0.5-1.5mm2, ốc M3

6,100 đ/Cái

Hết hàng

TB1510 Terminal 10 Cực 15A 600V

Cỡ dây: 0.5-1.5mm2, ốc M3

6,500 đ/Cái

Hết hàng

TB1512 Terminal 12 Cực 15A 600V

Cỡ dây: 0.5-1.5mm2, ốc M3

6,900 đ/Cái

Hết hàng

TB2503 Terminal 3 Cực 25A 600V

Cỡ dây: 0.5-2.5mm2, ốc M3

6,900 đ/Cái

Hết hàng

TB4503 Terminal 3 Cực 45A 600V

Cỡ dây: 0.5-4mm2, ốc M3

10,000 đ/Cái

Hết hàng

TB2504 Terminal 4 Cực 25A 600V

Cỡ dây: 0.5-2.5mm2, ốc M3

7,100 đ/Cái

Hết hàng

TB2505 Terminal 5 Cực 25A 600V

Cỡ dây: 0.5-2.5mm2, ốc M3

7,300 đ/Cái

Hết hàng

TB2506 Terminal 6 Cực 25A 600V

Cỡ dây: 0.5-2.5mm2, ốc M3

7,500 đ/Cái

Hết hàng

TB2508 Terminal 8 Cực 25A 600V

Cỡ dây: 0.5-2.5mm2, ốc M3

7,900 đ/Cái

Hết hàng

TB2510 Terminal 10 Cực 25A 600V

Cỡ dây: 0.5-2.5mm2, ốc M3

8,300 đ/Cái

Hết hàng

TB2512 Terminal 12 Cực 25A 600V

Cỡ dây: 0.5-2.5mm2, ốc M3

8,700 đ/Cái

Hết hàng

TB4504 Terminal 4 Cực 45A 600V

Cỡ dây: 0.5-4mm2, ốc M3

10,500 đ/Cái

Hết hàng

TB4505 Terminal 5 Cực 45A 600V

Cỡ dây: 0.5-4mm2, ốc M3

11,000 đ/Cái

Hết hàng

TB-4506L Terminal 6 Cực 45A 600V

Cỡ dây: 0.5-4mm2, ốc M3

26,000 đ/Cái

Hàng còn: 50 Cái

TB4510 Terminal 10 Cực 45A 600V

Cỡ dây: 0.5-4mm2, ốc M3

12,000 đ/Cái

Hết hàng

TB4512 Terminal 12 Cực 45A 600V

Cỡ dây: 0.5-4mm2, ốc M3

12,000 đ/Cái

Hết hàng

TB6003 Terminal 3 Cực 60A 600V

Cỡ dây: 0.5-10mm2, ốc M6

15,000 đ/Cái

Hết hàng

TB6004 Terminal 4 Cực 60A 600V

Cỡ dây: 0.5-10mm2, ốc M6

17,000 đ/Cái

Hết hàng

TBC-6006 Terminal 6 Cực 60A 600V

Cỡ dây: 0.5-10mm2, ốc M6

31,000 đ/Cái

Hàng còn: 46 Cái

TB6010 Terminal Cực 60A 600V

Cỡ dây: 0.5-10mm2, ốc M6

29,000 đ/Cái

Hết hàng

TB6012 Terminal 12 Cực 60A 600V

Cỡ dây: 0.5-10mm2, ốc M6

33,000 đ/Cái

Hết hàng

TB1003 Terminal 3 Cực 100A 600V

Cỡ dây: 0.5-25mm2, ốc M6

17,000 đ/Cái

Hết hàng

TB1004 Terminal 4 Cực 100A 600V

Cỡ dây: 0.5-25mm2, ốc M6

20,000 đ/Cái

Hết hàng

TBC-1006 Terminal 6 Cực 100A 600V

Cỡ dây: 0.5-25mm2, ốc M6

37,000 đ/Cái

Hàng còn: 48 Cái

TB10012 Terminal 12 Cực 100A 600V

Cỡ dây: 0.5-25mm2, ốc M6

52,000 đ/Cái

Hết hàng

TD1505 Terminal 5 Cực 15A 600V

Cỡ dây: 0.75-1.5mm2, ốc M3

8,000 đ/Cái

Hết hàng

TD1510 Terminal 10 Cực 15A 600V

Cỡ dây: 0.75-1.5mm2, ốc M3

15,000 đ/Cái

Hết hàng

TD1515 Terminal 15 Cực 15A 600V

Cỡ dây: 0.75-1.5mm2, ốc M3

22,000 đ/Cái

Hết hàng

TD1520 Terminal 20 Cực 15A 600V

Cỡ dây: 0.75-1.5mm2, ốc M3

29,000 đ/Cái

Hết hàng

TD1525 Terminal 25 Cực 15A 600V

Cỡ dây: 0.75-1.5mm2, ốc M3

36,000 đ/Cái

Hết hàng

TD1530 Terminal 30 Cực 15A 600V

Cỡ dây: 0.75-1.5mm2, ốc M3

43,000 đ/Cái

Hết hàng

TD1535 Terminal 35 Cực 15A 600V

Cỡ dây: 0.75-1.5mm2, ốc M3

50,000 đ/Cái

Hết hàng

TD1540 Terminal 40 Cực 15A 600V

Cỡ dây: 0.75-1.5mm2, ốc M3

57,000 đ/Cái

Hết hàng

TD1545 Terminal 45 Cực 15A 600V

Cỡ dây: 0.75-1.5mm2, ốc M3

64,000 đ/Cái

Hết hàng

TD1550 Terminal 50 Cực 15A 600V

Cỡ dây: 0.75-1.5mm2, ốc M3

71,000 đ/Cái

Hết hàng

TD1560 Terminal 60 Cực 15A 600V

Cỡ dây: 0.75-1.5mm2, ốc M3

85,000 đ/Cái

Hết hàng

Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký