Động Cơ Servo DC (14)

Cánh Tay Servo 25T Vít M3

Vật liệu: nhôm, kích thước: 35x15x6mm

18,500 đ/Cái

Hàng còn: 71 Cái

LD-20MG Động Cơ Servo 180 Độ, 20 kg.cm, 6 → 7.4 V

Kích thước: 40x20x40.5mm

405,000 đ/Cái

Hàng còn: 7 Cái

SG92R Động Cơ Servo 180 Độ, 2.5 kg.cm, 4.2 → 6 V

Kích thước: 23x12.2x27mm

54,000 đ/Cái

Hàng còn: 61 Cái

SG90 Động Cơ Servo, 1.2-2.4 Kg.cm, 4.8 → 6 V

Kích thước: 21.5x11.8x22.7mm

24,000 đ/Cái

Hàng còn: 1 Cái

MG996R Động Cơ Servo Giảm Tốc RC 180 Độ, 12 Kg.cm, 4.8 → 7.2 V

Kích thước: 40x19x43mm

70,000 đ/Cái

Hàng còn: 60 Cái

S3003 Động Cơ Servo RC Futaba 180 Độ, 4.1 kg.cm, 4.8 → 6 V

Kích thước: 41x20x36mm

63,000 đ/Cái

Hàng còn: 49 Cái

LD-27MG Động Cơ Servo Giảm Tốc RC, 20 kg.cm, 6 → 7.4 V

Kích thước: 40x20x40.5mm

412,000 đ/Cái

MG995 Động Cơ Servo Giảm Tốc RC 180 Độ, 12 Kg.cm, 4.8 → 7.2 V

Kích thước: 40x19x43mm

69,000 đ/Cái

Hàng còn: 62 Cái

MG946R Động Cơ Servo Giảm Tốc RC, 12 Kg.cm, 4.8 → 7.2 V

Kích thước: 40x19x43mm

79,000 đ/Cái

Hàng còn: 117 Cái

ES08MA Động Cơ Servo Futaba/JR, 1.8 kg.cm, 4.8 → 6 V

Kích thước: 32x11.5x24mm

78,000 đ/Cái

Hàng còn: 48 Cái

MG90S Động Cơ Servo 180 Độ, 2.2 kg.cm, 4.8 → 6 V

Kích thước: 22.8x12.2x28.5mm

43,000 đ/Cái

Hàng còn: 1 Cái

LD-1501MG Động Cơ Servo 180 Độ, 13 kg.cm, 6 → 7.4 V

Kích thước: 40x20x40.5mm

305,000 đ/Cái

Hàng còn: 8 Cái

SG91R Động Cơ Servo 180 Độ, 1.8 Kg.cm, 4.8V

Kích thước: 23x12.2x29mm

55,000 đ/Cái

Hàng còn: 8 Cái
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký