0món
Xem giỏ hàng và thanh toán

Encoders, Decoders, Multiplexers & Demultiplexers (34)

Chính hãng SN74LS47D
IC BCD TO 7-SEG DECODER 16-SOIC
34.500 đ/Cái
Hàng còn: 37
IC DUAL 2T04 DECOD/DEMUX 16-SOIC
3.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng 74HC139D
IC DECODER/DEMUX DUAL 16SOIC
3.450 đ/Cái
Hàng còn: 211
IC QUAD BILATERAL SWITCH 14-SOIC
3.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng CD4052BE
IC MUX/DEMUX DUAL 4X1 16DIP
9.200 đ/Cái
Hàng còn: 88
Chính hãng CD4028BM
IC DECODER CMOS BCD-DEC 16SOIC
4.600 đ/Cái
Hàng còn: 159
IC QUAD BILATERAL SWITCH 14-SOIC
5.800 đ/Cái
Hàng còn: 138
IC QUAD BILATERAL SWITCH 14-DIP
8.000 đ/Cái
Hàng còn: 183
IC MUX 8:1 4 OHM 16SOIC
3.000 đ/Cái
Hết hàng
IC MUX/DEMUX DUAL 4X1 16SOIC
3.000 đ/Cái
Hết hàng
IC MUX/DEMUX TRIPLE 2X1 16SOIC
3.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng CD4051BM
IC MUX/DEMUX 8X1 16SOIC
5.200 đ/Cái
Hàng còn: 55
Chính hãng CD4051BE
IC MUX/DEMUX 8X1 16DIP
5.000 đ/Cái
Hết hàng
IC QUAD 2-1 DATA SEL/MUX 16-DIP
6.000 đ/Cái
Hết hàng
IC 8--3 PRIORITY ENCOD 16-DIP
8.900 đ/Cái
Hàng còn: 237
Encoders, Decoders, Multiplexers & Demultiplexers 20-Key Encoder
45.000 đ/Cái
Hết hàng
IC BCD/7-SEG DECOD/DRVR 16-DIP
13.000 đ/Cái
Hết hàng
Bilateral, FET Switches 1 x 1:1 14-PDIP
9.200 đ/Cái
Hàng còn: 164
IC BCD/7-SEG DECOD/DRVR 16-DIP
17.500 đ/Cái
Hàng còn: 192
IC DECODER 4-16 LINE 24-DIP
39.000 đ/Cái
Hết hàng
IC DATA SELECTOR/MUX 16-DIP
13.800 đ/Cái
Hàng còn: 212
IC DECODER CMOS BCD-DEC 16-DIP
6.900 đ/Cái
Hàng còn: 110
Encoders, Decoders, Multiplexers & Demultiplexers 3-TO-8 DECODER
5.800 đ/Cái
Hàng còn: 132
IC QUAD 2-IN MUX 16SOIC
6.400 đ/Cái
Hàng còn: 121
Chính hãng 74HC138D
IC DECODER/DEMUX 3-8 LINE 16SOIC
4.600 đ/Cái
Hàng còn: 441
Multiplexer Switch ICs Triple 2-Ch Analog
7.500 đ/Cái
Hàng còn: 178
IC DECODER/DEMUX 3-8LINE 16DIP
5.200 đ/Cái
Hàng còn: 109
IC DUAL 2TO4 DECOD/DEMUX 16-DIP
5.800 đ/Cái
Hàng còn: 267
Logic Type: Multiplexer, Demultiplexer, SOIC16
5.200 đ/Cái
Hàng còn: 88
Chính hãng SN74HC138N
IC 3-8 LINE DECODER/DEMUX 16-DIP
8.000 đ/Cái
Hàng còn: 209
IC SWITCH QUAD 1X1 14DIP
5.000 đ/Cái
Hết hàng
IC MUX/DEMUX TRIPLE 2X1 16DIP
6.400 đ/Cái
Hàng còn: 388
DECODER/DEMUX 3-TO-8 16TSSOP
6.500 đ/Cái
Hết hàng
IC DECODER/DEMUX DUAL 2-4 16DIP
5.800 đ/Cái
Hàng còn: 206

Đăng nhập

Chat