Gối Đỡ Trục (14)

SK8 Gối Đỡ Trục 8mm

Gối đỡ dọc, lỗ trục D=8MM

19,000 đ/Cái

Hàng còn: 84 Cái

SK13 Gối Đỡ Trục 13mm

Gối đỡ dọc, D=13MM

27,000 đ/Cái

Hàng còn: 37 Cái

SHF8 Gối Đỡ Trục 8mm

Đường kính trong lỗ trục D: 8mm

25,000 đ/Cái

Hàng còn: 5 Cái

SHF10 Gối Đỡ Trục 10mm

Đường kính trong lỗ trục D: 10mm

25,000 đ/Cái

Hàng còn: 69 Cái

SHF12 Gối Đỡ Trục 12mm

Đường kính trong lỗ trục D: 12mm

29,000 đ/Cái

Hàng còn: 21 Cái

SHF20 Gối Đỡ Trục 20mm

Đường kính trong lỗ trục D: 20mm

79,000 đ/Cái

Hàng còn: 39 Cái

SHF25 Gối Đỡ Trục 25mm

Đường kính trong lỗ trục D: 25mm

89,000 đ/Cái

Hàng còn: 50 Cái

SK10 Gối Đỡ Trục 10mm

Gối đỡ dọc, lỗ trục D=10MM

19,000 đ/Cái

Hàng còn: 107 Cái

SK16 Gối Đỡ Trục 16mm

Gối đỡ dọc, lỗ trục D=16MM

39,900 đ/Cái

Hàng còn: 23 Cái

SK12 Gối Đỡ Trục 12mm

Gối đỡ dọc, D=12MM

24,000 đ/Cái

Hàng còn: 87 Cái

SK20 Gối Đỡ Trục 20mm

Gối đỡ dọc, lỗ trục D=20MM

55,000 đ/Cái

Hàng còn: 35 Cái

SK25 Gối Đỡ Trục 25mm

Gối đỡ dọc, lỗ trục D=25MM

72,000 đ/Cái

Hàng còn: 24 Cái

SK30 Gối Đỡ Trục 30mm

Gối đỡ dọc, lỗ trục D=30MM

92,000 đ/Cái

Hàng còn: 24 Cái

SK35 Gối Đỡ Trục 35mm

Gối đỡ dọc, lỗ trục D=35MM

115,000 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký