Hàng Rào Cái (80)

Hàng Rào Cái Đơn 2.54mm 10 Chân 1 Hàng Cao 11.8mm Xuyên Lỗ

1x10 chân, nhựa cao 8.5mm

630 đ/Cái

Hàng còn: 347 Cái

Hàng Rào Cái Đơn 2.54mm 12 Chân 1 Hàng Cao 11.8mm Xuyên Lỗ

1x12 chân, nhựa cao 8.5mm

720 đ/Cái

Hàng còn: 448 Cái

Hàng Rào Cái Đơn 2.54mm 14 Chân 1 Hàng Cao 11.8mm Xuyên Lỗ

1x14 chân, nhựa cao 8.5mm

800 đ/Cái

Hàng còn: 493 Cái

Hàng Rào Cái Đơn 2.54mm 16 Chân 1 Hàng Cao 11.8mm Xuyên Lỗ

1x16 chân, nhựa cao 8.5mm

850 đ/Cái

Hàng còn: 219 Cái

Hàng Rào Cái Đơn 2.54mm 20 Chân 1 Hàng Cao 11.8mm Xuyên Lỗ

1x20 chân, nhựa cao 8.5mm

1,200 đ/Cái

Hàng còn: 376 Cái

Hàng Rào Cái Đơn 2.54mm 4 Chân 1 Hàng Cao 19.5mm Xuyên Lỗ

1x4 chân mạ vàng, nhựa cao 8.5mm

900 đ/Cái

Hàng còn: 443 Cái

Hàng Rào Cái Đôi 2.54mm 60 Chân 2 Hàng SMD

2x30 chân

10,500 đ/Cái

Hàng còn: 197 Cái

Hàng Rào Cái Đôi 1.27mm 80 Chân 2 Hàng SMT

2x40 chân

7,600 đ/Cái

Hàng còn: 373 Cái

Hàng Rào Cái Đơn 2.54mm 6 Chân 1 Hàng Cao 19.5mm Xuyên Lỗ

1x6 chân mạ vàng, nhựa cao 8.5mm

1,200 đ/Cái

Hàng còn: 293 Cái

Hàng Rào Cái Đơn 2.54mm 8 Chân 1 Hàng Cao 19.5mm Xuyên Lỗ

1x8 chân mạ vàng, nhựa cao 8.5mm

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 370 Cái

Hàng Rào Cái Đơn 2.54mm 10 Chân 1 Hàng Cao 19.5mm Xuyên Lỗ

1x10 chân mạ vàng, nhựa cao 8.5mm

1,800 đ/Cái

Hàng còn: 402 Cái

Hàng Rào Cái Đôi 2.0mm 6 Chân 2 Hàng SMD

2x3 chân

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 433 Cái

Hàng Rào Cái Đôi 2.0mm 8 Chân 2 Hàng SMD

2x4 chân

1,600 đ/Cái

Hàng còn: 940 Cái

Hàng Rào Cái Đôi 2.0mm 10 Chân 2 Hàng SMD

2x5 chân

1,900 đ/Cái

Hàng còn: 435 Cái

Hàng Rào Cái Đôi 2.0mm 12 Chân 2 Hàng SMD

2x6 chân

2,200 đ/Cái

Hàng còn: 225 Cái

Hàng Rào Cái Đôi 2.0mm 14 Chân 2 Hàng SMD

2x7 chân

2,500 đ/Cái

Hàng còn: 325 Cái

Hàng Rào Cái Đôi 2.0mm 16 Chân 2 Hàng SMD

2x8 chân

2,800 đ/Cái

Hàng còn: 586 Cái

Hàng Rào Cái Đôi 2.0mm 20 Chân 2 Hàng SMD

2x10 chân

2,900 đ/Cái

Hàng còn: 568 Cái

Hàng Rào Cái Đôi 2.0mm 24 Chân 2 Hàng SMD

2x12 chân

3,200 đ/Cái

Hàng còn: 500 Cái

Hàng Rào Cái Đôi 2.0mm 30 Chân 2 Hàng SMD

2x15 chân

3,600 đ/Cái

Hàng còn: 500 Cái

Hàng Rào Cái Đôi 2.0mm 40 Chân 2 Hàng SMD

402x20 chân

4,000 đ/Cái

Hàng còn: 550 Cái

Hàng Rào Cái Đôi 2.0mm 60 Chân 2 Hàng SMD

2x14 chân

5,800 đ/Cái

Hàng còn: 500 Cái

Hàng Rào Cái Đôi 2.54mm 6 Chân 2 Hàng SMT

2x3 chân

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 320 Cái

Hàng Rào Cái Đôi 2.54mm 8 Chân 2 Hàng SMT

2x4 chân

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 192 Cái

Hàng Rào Cái Đôi 2.54mm 10 Chân 2 Hàng SMT

2x5 chân

1,550 đ/Cái

Hàng còn: 387 Cái

Hàng Rào Cái Đôi 2.54mm 80 Chân Lỗ Tròn 2 Hàng Xuyên Lỗ

2x40 chân

13,800 đ/Cái

Hàng còn: 216 Cái

Hàng Rào Cái Đôi 2.54mm 12 Chân 2 Hàng SMT

2x6 chân

1,700 đ/Cái

Hàng còn: 108 Cái

Hàng Rào Cái Đôi 2.0mm 80 Chân 2 Hàng SMT

2x40 chân

5,200 đ/Cái

Hàng còn: 933 Cái

Hàng Rào Cái Đôi 2.54mm 4 Chân 2 Hàng Cao 8.5mm Xuyên Lỗ

4(2x2) chân, phần nhựa cao 8.5mm

900 đ/Cái

Hàng còn: 650 Cái

Hàng Rào Cái Đôi 2.54mm 16 Chân 2 Hàng SMT

2x8 chân

2,600 đ/Cái

Hàng còn: 236 Cái

Hàng Rào Cái Đôi 2.54mm 8 Chân 2 Hàng Cao 8.5mm Xuyên Lỗ

8(2x4) chân, phần nhựa cao 8.5mm

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 392 Cái

Hàng Rào Cái Đôi 2.54mm 12 Chân 2 Hàng Cao 8.5mm Xuyên Lỗ

12(2x6) chân, phần nhựa cao 8.5mm

1,100 đ/Cái

Hàng còn: 383 Cái

Hàng Rào Cái Đôi 2.54mm 16 Chân 2 Hàng Cao 8.5mm Xuyên Lỗ

16(2x8) chân

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 464 Cái

Hàng Rào Cái Đôi 2.54mm 20 Chân 2 Hàng SMT

2x10 chân

3,000 đ/Cái

Hàng còn: 163 Cái
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký