Lọc sản phẩm
 • Khoảng cách chân

  Khoảng cách chân

  0.8mm (1)
  1.27mm (5)
  2.0mm (5)
  2.54mm (21)
 • Kiểu chân

  Kiểu chân

  Xuyên lỗ (26)
  Dán bề mặt (6)
 • Số hàng chân

  Số hàng chân

  1 (13)
  2 (16)
  3 (1)
 • Số tiếp điểm

  Số tiếp điểm

  16 (1)
  32 (1)
  40 (17)
  60 (1)
  80 (13)
 • Hướng cắm

  Hướng cắm

  Thẳng (27)
  Cong L (5)
 • Tồn kho

  Tồn kho

  Hàng còn
  Tất cả

Hàng Rào Đực (32)

Hàng Rào Đực Đôi 2.0mm 80 Chân 2 Hàng Cao 21mm Xuyên Lỗ

2x40 chân

4,800 đ/Cái

Hàng còn: 333 Cái

Hàng Rào Đực Đơn 2.54mm 40 Chân Cong 1 Hàng Cao 6mm Xuyên Lỗ

1x40 chân cong

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 1042 Cái

Hàng Rào Đực Đôi 2.54mm 80 Chân 2 Hàng Cao 11.6mm Xuyên Lỗ

2x40 chân

1,700 đ/Cái

Hàng còn: 463 Cái

Hàng Rào Đực Đôi 2.54mm 16 Chân 2 Hàng Cao 11.6mm Xuyên Lỗ

2x8 chân

800 đ/Cái

Hàng còn: 398 Cái

Hàng Rào Đực 2.54mm 3x40 Chân Cong 3 Hàng Xuyên Lỗ

3x40 chân cong

8,300 đ/Cái

Hàng còn: 224 Cái

Hàng Rào Đực Đôi 2.54mm 80 Chân 2 Hàng Cao 15mm Xuyên Lỗ

2x40 chân mạ vàng

4,500 đ/Cái

Hàng còn: 384 Cái

Hàng Rào Đực Đôi 2.0mm 80 Chân 2 Hàng SMD

2x40 chân

7,700 đ/Cái

Hàng còn: 636 Cái

Hàng Rào Đực Đôi 1.27mm 80 Chân 2 hàng SMD

2x40 chân

12,800 đ/Cái

Hàng còn: 408 Cái

Hàng Rào Đực Đôi 1.27mm 40 Chân 2 Hàng SMD

2x20 chân

4,800 đ/Cái

Hàng còn: 300 Cái

Hàng Rào Đực Đơn 2.54mm 40 Chân 1 Hàng Cao 20mm Xuyên Lỗ

1x40 chân

2,600 đ/Cái

Hàng còn: 402 Cái

Hàng Rào Đực Đơn 1.27mm 40 Chân 1 Hàng Cao 7.2mm Xuyên Lỗ

1x40 chân

2,600 đ/Cái

Hàng còn: 866 Cái

Hàng Rào Đực Đôi 1.27mm 80 Chân 2 Hàng Cao 7.2mm Xuyên Lỗ

2x40 chân

8,000 đ/Cái

Hàng còn: 503 Cái

Hàng Rào Đực Đôi 1.27mm 60 Chân 2 hàng SMD

2x30 chân

8,800 đ/Cái

Hàng còn: 719 Cái

Hàng Rào Đực Đơn 2.0mm 40 Chân 1 Hàng Xuyên Lỗ

1x40 chân

900 đ/Cái

Hàng còn: 1336 Cái

Hàng Rào Đực Đôi 2.0mm 80 Chân 2 Hàng Xuyên Lỗ

2x40 chân

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 888 Cái

Hàng Rào Đực Đôi 2.0mm 80 Chân Cong 2 Hàng Xuyên Lỗ

2x40 chân cong

3,300 đ/Cái

Hàng còn: 440 Cái

Hàng Rào Đực Đôi 2.54mm 32 Chân 2 Hàng Cao 11.6mm Xuyên Lỗ

2x16 chân

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 153 Cái

Hàng Rào Đực Đơn 2.54mm 40 Chân 1 Hàng Cao 11.4mm Xuyên Lỗ

1x40 chân

700 đ/Cái

Hàng còn: 10586 Cái

Hàng Rào Đực Đơn 2.54mm 40 Chân Tròn 1 Hàng Xuyên Lỗ

1x40 chân tròn

5,300 đ/Cái

Hàng còn: 767 Cái

Hàng Rào Đực Đôi 2.54mm 80 Chân Cong 2 Hàng Xuyên Lỗ

2x40 chân

2,600 đ/Cái

Hàng còn: 1463 Cái

Hàng Rào Đực Đơn 2.54mm 40 Chân Cong 3mm Xuyên Lỗ

1x40 chân cong

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 1752 Cái

Hàng Rào Đực Đơn 2.54mm 40 Chân 1 Hàng Cao 15mm Xuyên Lỗ

1x40 chân

1,600 đ/Cái

Hàng còn: 302 Cái

Hàng Rào Đực Đơn 2.54mm 40 Chân 1 Hàng Cao 17mm Xuyên Lỗ

1x40 chân

1,700 đ/Cái

Hàng còn: 688 Cái

Hàng Rào Đực Đơn 2.54mm 40 Chân 1 Hàng Cao 21mm Xuyên Lỗ

1x40 chân

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 592 Cái

Hàng Rào Đực Đơn 2.54mm 40 Chân 1 Hàng Cao 23mm Xuyên Lỗ

1x40 chân

2,900 đ/Cái

Hàng còn: 455 Cái

Hàng Rào Đực Đơn 2.54mm 40 Chân 1 Hàng Cao 28mm Xuyên Lỗ

1x40 chân

4,600 đ/Cái

Hàng còn: 809 Cái

Hàng Rào Đực Đôi 2.54mm 80 Chân 2 Hàng Cao 21mm Xuyên Lỗ

2x40 chân

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 331 Cái

Hàng Rào Đực Đôi 2.54mm 80 Chân 2 Hàng SMD

2x40 chân

4,300 đ/Cái

Hàng còn: 11 Cái

Hàng Rào Đực Đơn 2.54mm 40 Chân 1 Hàng Cao 19mm Xuyên Lỗ

1x40 chân

1,800 đ/Cái

Hàng còn: 599 Cái
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký