Họng Vòi Đùn (11)

E3DV6 Họng Vòi Đùn 1.75mm

Lõi trong 1.75mm, dài: 26mm

9,000 đ/Cái

E3DV6 Họng Vòi Đùn 3mm

Lõi trong 3mm, dài: 26mm

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 13 Cái

E3DV6 Họng Vòi Đùn 1.75mm Teflon

Lõi trong 1.75mm, dài: 26mm

9,000 đ/Cái

E3DV6 Họng Vòi Đùn 3mm Teflon

Lõi trong 3mm, dài: 26mm

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 5 Cái

E3DV6 Họng Vòi Đùn 4.1mm

Lõi trong 4.1mm, dài: 26mm

9,000 đ/Cái

M6x30 Họng Vòi Đùn MK8 Inox

Đường kính: 6mm, Dài: 30mm, lỗ trong: 2mm

13,000 đ/Cái

Hàng còn: 37 Cái

M6x30-V2 Họng Vòi Đùn MK8 Inox

Đường kính: 6mm, Dài: 30mm, lỗ trong: 2mm

13,000 đ/Cái

Hàng còn: 32 Cái

M6x40 Họng Vòi Đùn MK8 Inox

Đường kính: 6mm, Dài: 40mm, lỗ trong: 2mm

14,000 đ/Cái

Hàng còn: 38 Cái

M6x50 Họng Vòi Đùn MK8 Inox

Đường kính: 6mm, Dài: 50mm, lỗ trong: 2mm

15,000 đ/Cái

Hàng còn: 37 Cái

M6x26 Họng Vòi Đùn MK8 Lỗ 2mm Inox

Đường kính ngoài: 6mm, lỗ trong: 2mm, Dài: 26mm

10,000 đ/Cái

M6x26 Họng Vòi Đùn MK8 Lỗ 4.1mm Inox

Đường kính ngoài: 6mm, lỗ trong: 4.1mm, Dài: 26mm

10,000 đ/Cái

Hàng còn: 40 Cái
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký