Hộp Nhôm Kỹ Thuật (69)

Hộp Nhôm 155x32x155

Kích thước (RxCxD)mm: Rộng 155 x Cao 32 x Dài 155

167,000 đ/Hộp

Hàng còn: 29 Hộp

Hộp Nhôm 229x35x150

Kích thước (RxCxD)mm: Rộng 229 x Cao 35 x Dài 150

321,000 đ/Hộp

Hàng còn: 14 Hộp

Hộp Nhôm 129x29x150

Kích thước (RxCxD)mm: Rộng 129 x Cao 29 x Dài 150

135,000 đ/Hộp

Hộp Nhôm 97X41x130

Kích thước (RxCxD)mm: Rộng 130 x Cao 41 x Dài 130

149,000 đ/Hộp

Hàng còn: 46 Hộp

Hộp Nhôm 58x13x73

Kích thước (RxCxD)mm: Rộng 58 x Cao 13 x Dài 73

79,000 đ/Hộp

Hộp Nhôm 120x49x155

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 120x49x155 mm

195,000 đ/Hộp

Hàng còn: 30 Hộp

Hộp Nhôm 66x27x100 V2

Kích thước (RxCxD)mm: Rộng 66 x Cao 27 x Dài 100

62,000 đ/Hộp

Hộp Nhôm 120x72x150

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 120x72x150 mm

189,000 đ/Hộp

Hộp Nhôm 445x132x300

Kích thước (RxCxD)mm: Rộng 445 x Cao 132 x Dài 300

2,300,000 đ/Hộp

Hộp Nhôm 67x30x90

Kích thước (RxCxD)mm: Rộng 67 x Cao 30 x Dài 90

69,000 đ/Hộp

Hộp Nhôm 64x26x80

Kích thước (RxCxD)mm: Rộng 64 x Cao 26 x Dài 80

103,000 đ/Hộp

Hàng còn: 64 Hộp

Hộp Nhôm 104x28x120

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 104x28x120 mm

119,000 đ/Hộp

Hàng còn: 25 Hộp

Hộp Nhôm 49x25x85

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 49x25x85 mm

68,000 đ/Hộp

Hộp Nhôm 58x25x85

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 58x25x85 mm

76,000 đ/Hộp

Hàng còn: 30 Hộp

Hộp Nhôm 77x46x150

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 77x46x150 mm

139,000 đ/Hộp

Hàng còn: 31 Hộp

Hộp Nhôm 85x46x130

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 85x46x130 mm

129,000 đ/Hộp

Hàng còn: 20 Hộp

Hộp Nhôm 100x95x55

Kích thước (RxCxD)mm: Dài 100 x Rộng 95 x Cao 55

123,000 đ/Hộp

Hàng còn: 50 Hộp

Hộp Nhôm 125x51x150

Kích thước (RxCxD)mm: Rộng 125 x Cao 51 x Dài 150

206,000 đ/Hộp

Hàng còn: 10 Hộp

Hộp Nhôm 108x64x26

Kích thước (RxCxD)mm: Dài 108 x Rộng 64 x Cao 26

105,000 đ/Cái

Hàng còn: 100 Cái

Hộp Nhôm 137x72x150

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 137x72x150 mm

189,000 đ/Hộp

Hàng còn: 19 Hộp

Hộp Nhôm 100x75x56

Kích thước (RxCxD)mm: Dài 100 x Rộng 75 x Cao 56

91,000 đ/Hộp

Hàng còn: 35 Hộp

Hộp Nhôm 97x40x120

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 97x40x120 mm

137,000 đ/Hộp

Hàng còn: 35 Hộp

Hộp Nhôm 64x24x100

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 64x24x100 mm

69,000 đ/Hộp

Hộp Nhôm 64x24x75

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 64x24x75mm

89,000 đ/Hộp

Hàng còn: 50 Hộp

Hộp Nhôm 64x24x70

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 64x24x70 mm

69,000 đ/Hộp

Hộp Nhôm 88x38x120

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 88x38x120 mm

149,000 đ/Hộp

Hộp Nhôm 74x29x100

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 74x29x100 mm

110,000 đ/Hộp

Hàng còn: 41 Hộp

Hộp Nhôm 106x55x100

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 106x55x100 mm

149,000 đ/Hộp

Hộp Nhôm 69x27x100

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 69x27x100 mm

98,000 đ/Hộp

Hàng còn: 47 Hộp

Hộp Nhôm 120x45x150

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 120x45x150 mm

189,000 đ/Hộp

Hàng còn: 21 Hộp

Hộp Nhôm 55x30x100

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 55x30x100 mm

75,000 đ/Hộp

Hộp Nhôm 45x19x60

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 45x19x60 mm

73,000 đ/Hộp

Hàng còn: 41 Hộp

Hộp Nhôm 181x48x150

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 181x48x150 mm

239,000 đ/Cái

Hộp Nhôm 75x64x23

Kích thước (RxCxD)mm: Dài 75 x Rộng 64 x Cao 23

75,000 đ/Cái

Hàng còn: 18 Cái

Hộp Nhôm 100x75x38

Kích thước (RxCxD)mm: Dài 100 x Rộng 75 x Cao 38

101,000 đ/Hộp

Hàng còn: 24 Hộp

Hộp Nhôm 64x24x75

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 64x24x75 mm

98,000 đ/Hộp

Hàng còn: 7 Hộp

Hộp Nhôm 80X24x90

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 80X24x90 mm

89,000 đ/Hộp

Hộp Nhôm 40x25x80

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 41x25x80 mm

62,000 đ/Hộp

Hộp Nhôm 132x39x150

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 132x39x150 mm

195,000 đ/Cái

Hộp Nhôm 234x80x250

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 234x80x250 mm

679,000 đ/Cái

Hàng còn: 4 Cái
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký