Hộp Nhựa Chống Nước (15)

Hộp Nhựa Chống Nước 115x90x55

Kích thước: Dài 115mm, Rộng 90mm, Cao 55mm, Chống nước: IP65

37,000 đ/Hộp

Hộp Nhựa Chống Nước 158x90x65

Kích thước: Dài 158mm, Rộng 90mm, Cao 65mm, Chống nước: IP65

35,000 đ/Hộp

Hàng còn: 166 Hộp

Hộp Nhựa Chống Nước 150x110x70

Kích thước: Dài 150mm, Rộng 110mm, Cao 70mm, Chống nước: IP65

59,000 đ/Hộp

Hàng còn: 87 Hộp

Hộp Nhựa Chống Nước 158x90x46

Dài 158mm, Rộng 90mm, Cao 46mm, Chống nước: IP65

31,000 đ/Hộp

Hàng còn: 158 Hộp

Hộp Nhựa Chống Nước 85x58x33

Kích thước: Dài 85mm, Rộng 58mm, Cao 33mm, Chống nước: IP65

16,000 đ/Hộp

Hộp Nhựa Chống Nước 160x140x85

Kích thước: Dài 160mm, Rộng 140mm, Cao 85mm, Chống nước: IP65

275,000 đ/Hộp

Hộp Nhựa Chống Nước 200x120x75 Có Tai

Kích thước: Dài 200mm, Rộng 120mm, Cao 75mm, Chống nước: IP65

69,000 đ/Hộp

Hàng còn: 25 Hộp

Hộp Nhựa Chống Nước 84x59x34

Kích thước: Dài 84mm, Rộng 59mm, Cao 34mm,Chống nước: IP65

39,000 đ/Hộp

Hộp Nhựa Chống Nước Nắp Trong Suốt 115x90x55

Kích thước: Dài 115mm, Rộng 90mm, Cao 55mm, Chống nước: IP65

49,000 đ/Cái

Hàng còn: 298 Cái

Hộp Nhựa Chống Nước 138x68x50

Kích thước: Dài 138mm, Rộng 68mm, Cao 50mm, Chống nước: IP65

69,000 đ/Hộp

Hộp Nhựa Chống Nước 158x90x60

Kích thước: Dài 158mm, Rộng 90mm, Cao 60mm, Chống nước: IP65

61,000 đ/Hộp

Hàng còn: 129 Hộp

Hộp Nhựa Chống Nước 200x120x75

Kích thước: Dài 200mm, Rộng 120mm, Cao 75mm, Chống nước: IP65

55,000 đ/Hộp

Hàng còn: 47 Hộp

Hộp Nhựa Chống Nước 90x60x35

Kích thước: Dài 90mm, Rộng 60mm, Cao 35mm, Chống nước: IP65

35,000 đ/Hộp

Hàng còn: 106 Hộp

Hộp Nhựa Chống Nước 100x68x50

Dài 100mm, Rộng 68mm, Cao 50mm, Chống nước: IP65

17,000 đ/Hộp

Hộp Nhựa Chống Nước 192x100x45

Kích thước: Dài 192mm, Rộng 100mm, Cao 45mm, Chống nước: IP65

59,000 đ/Hộp

Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký