Hộp PLC DIN (16)

Hộp Nhựa PLC 115x90x40 V1

Size: 115X90X40 mm

17,500 đ/Hộp

Hàng còn: 379 Hộp

Hộp Nhựa PLC 145x90x40 V2

Hộp nhựa kích thước dài 145 x rộng 90 x cao 40 mm

18,000 đ/Cái

Hàng còn: 111 Cái

Hộp Nhựa PLC 115x90x72 V2

Kích thước Dài 115 x Rộng 90 x Cao 72 mm

28,000 đ/Hộp

Hàng còn: 78 Hộp

Hộp Nhựa PLC 115x110x110

Kích thước Dài 115 x Rộng 110 x Cao 110 mm

49,000 đ/Hộp

Hộp Nhựa PLC 145x90x72

Kích thước Dài 145 x Rộng 90 x Cao 72 mm

34,000 đ/Hộp

Hàng còn: 192 Hộp

Hộp Nhựa PLC 300x110x60

Kích thước Dài 300 x Rộng 110 x Cao 60 mm

128,000 đ/Hộp

Hộp Nhựa PLC 155x110x110

Kích thước Dài 155 x Rộng 110 x Cao 110 mm

65,000 đ/Hộp

Hộp Nhựa PLC 179x100x48

Kích thước Dài 179 x Rộng 100 x Cao 48 mm

54,000 đ/Hộp

Hàng còn: 27 Hộp

Hộp Nhựa PLC 300x110x110

Kích thước Dài 300 x Rộng 110 x Cao 110 mm

199,000 đ/Hộp

Hộp Nhựa PLC 179x100x77

Kích thước Dài 179 x Rộng 100 x Cao 77 mm

54,000 đ/Hộp

Hàng còn: 56 Hộp

Hộp Nhựa PLC 155x110x60

Kích thước Dài 155 x Rộng 110 x Cao 60 mm

39,000 đ/Hộp

Hộp Nhựa PLC 115x90x40 V2

Size: 115X90X40 mm

17,500 đ/Cái

Hàng còn: 829 Cái

Hộp Nhựa PLC 82x50x32

Kích thước Dài 82 x Rộng 50 x Cao 32 mm

18,000 đ/Hộp

Hàng còn: 188 Hộp

Hộp Nhựa PLC 115x90x72 V1

Kích thước Dài 115 x Rộng 90 x Cao 72 mm

28,000 đ/Hộp

Hàng còn: 64 Hộp

Hộp Nhựa PLC 145x90x40 V1

Hộp nhựa kích thước dài 145 x rộng 90 x cao 40 mm

18,000 đ/Hộp

Hộp Nhựa PLC 88x55x44

Hộp nhựa kích thước dài 88 x rộng 55 x cao 44 mm

24,000 đ/Hộp

Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký