IC Cảm Biến Dòng, Hall Effect (8)

ACS722LLCTR-10AB-T Cảm Biến Dòng 10A 1 Kênh

Hall Effect, Open Loop Bidirectional 8-SOIC

59,000 đ/Cái

Hàng còn: 44 Cái

ACS756SCA-050B-PFF-T Cảm Biến Dòng 50A 1 Kênh

Hall Effect, Open Loop Bidirectional 5-CB Module

119,000 đ/Cái

ACS756SCA-100B-PFF-T Cảm Biến Dòng 100A 1 Kênh

Hall Effect, Open Loop Bidirectional 5-CB

119,000 đ/Cái

Hàng còn: 11 Cái

ACS712ELCTR-05B-T Cảm Biến Dòng 5A 1 Kênh

Hall Effect, Open Loop Bidirectional 8-SOIC

35,000 đ/Cái

Hàng còn: 48 Cái

ACS712ELCTR-20A-T Cảm Biến Dòng 20A 1 Kênh

Hall Effect, Open Loop Bidirectional 8-SOIC

40,000 đ/Cái

Hàng còn: 88 Cái

ACS712ELCTR-30A-T Cảm Biến Dòng 30 A 1 Kênh

Hall Effect, Open Loop Bidirectional 8-SOIC

42,000 đ/Cái

Hàng còn: 189 Cái

ACS759LCB-100B-PFF-T Cảm Biến Dòng 100A 1 Kênh

Hall Effect, Open Loop Bidirectional 5-CB

115,000 đ/Cái

ACS758LCB-100B-PFF-T Cảm Biến Dòng 100A 1 Kênh

Hall Effect, Open Loop Bidirectional 5-CB Module

119,000 đ/Cái

Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký