IC Ổn Áp (145)

IC ổn áp nguồn điện được sử dụng để tạo ra một điện áp ổn định và nhất quán trong một mạch điện tử. Nó sử dụng điện áp đầu vào và chuyển đổi điện áp này thành điện áp đầu ra ổn định. Ngay cả khi điện áp đầu vào thay đổi,... Xem thêm

IC ổn áp nguồn điện được sử dụng để tạo ra một điện áp ổn định và nhất quán trong một mạch điện tử. Nó sử dụng điện áp đầu vào và chuyển đổi điện áp này thành điện áp đầu ra ổn định. Ngay cả khi điện áp đầu vào thay đổi, IC ổn áp vẫn tiếp tục cung cấp duy trì điện áp ra không đổi. IC ổn áp sẽ lấy điện áp đầu ra và so sánh với điện áp tham chiếu. Sau đó, nó sẽ điều chỉnh thiết bị để giúp quản lý điện áp đầu ra. Điều này giúp ổn định điện áp cho một thiết kế mạch điện, phụ thuộc vào vị trí của bộ ổn áp. 

Bộ ổn định điện áp rất cần thiết trong các mạch điện tử đặc biệt cho các linh kiện cần một mức điện áp đầu vào ổn định. Ví dụ, một bộ xử lý. Điện áp đầu vào, điện áp đầu ra và dòng điện đầu ra đều là những điều quan trọng cần quan tâm khi lựa chọn IC ổn áp.

Ví dụ, bộ ổn định điện áp không thể chuyển đổi điện áp từ AC sang DC. Nếu bạn cần chuyển đổi điện áp để chạy bộ ổn áp song song, vui lòng xem danh sách Bộ chuyển đổi kỹ thuật số sang tương tự (DAC) hoặc Bộ chuyển đổi tương tự sang kỹ thuật số (ADC) của chúng tôi. 

Các loại bộ điều chỉnh điện áp

  • Bộ điều chỉnh chuyển mạch Buck-Boost (Buck-Boost Switching Regulator)
  • Bơm sạc (Charge pump)
  • Bộ ổn áp tuyến tính (Linear Voltage Regulator)
  • Bộ ổn áp LDO (Low Dropout)

Bộ ổn áp được sử dụng ở đâu?

Bộ ổn áp được tìm thấy trong hầu hết các mạch điện tử cần quản lý điện áp hoặc điều chỉnh điện áp. Điều này bao gồm bộ sạc, bộ cấp nguồn (PSU), các ứng dụng viễn thông và ô tô.

Thu gọn
China 78L05  IC Ổn Áp 5V 100mA
Điện áp vào: 7-30VDC, điện áp ra: 5VDC, TO-92
1.200 đ/Cái
Hàng còn: 4722
Chính hãng RT9193-33GB  IC Ổn Áp 3.3V 300mA
Điện áp vào max: 5.5VDC, điện áp ra: 3.3VDC, SOT-23
5.000 đ/Cái
Hàng còn: 3000
China L7805ACD2T-CN IC Ổn Áp 5V 1.5A
Điện áp vào max: 35VDC, điện áp ra: 5VDC, TO-263
5.600 đ/Cái
Hàng còn: 2491
Chính hãng AMS1117-5.0V IC Ổn Áp 5V 1A SOT-223
Điện áp vào max: 15VDC, điện áp ra: 5VDC
3.500 đ/Cái
Hàng còn: 2382
Chính hãng AMS1117-1.8V IC Ổn Áp 1.8V 1A SOT-223
Điện áp vào max: 15VDC, điện áp ra: 1.8VDC
3.500 đ/Cái
Hàng còn: 2370
Chính hãng AMS1117-ADJ IC Điều Chỉnh Điện Áp 1A SOT-223
Điện áp vào max: 15VDC, điện áp ra: 1.2-5VDC
4.000 đ/Cái
Hàng còn: 2318
Chính hãng AMS1117-2.5V IC Ổn Áp 2.5V 1A SOT-223
Điện áp vào max: 15VDC, điện áp ra: 2.5VDC
3.500 đ/Cái
Hàng còn: 2113
China 78L09 IC Ổn Áp 9V 100mA
Điện áp vào: 7-30VDC, điện áp ra: 9VDC, TO-92
1.000 đ/Cái
Hàng còn: 1905
China 78L12  IC Ổn Áp 12V 100mA
Điện áp vào max: 27VDC, điện áp ra: 12VDC, TO-92
1.000 đ/Cái
Hàng còn: 1416
Chính hãng AMS1117-3.3V IC Ổn Áp 3.3V 1A SOT-223
Điện áp vào max: 15VDC, điện áp ra: 3.3VDC
3.500 đ/Cái
Hàng còn: 1277
Điện áp vào max: 15VDC, điện áp ra: 1,8VDC
3.500 đ/Cái
Hàng còn: 1170
Chính hãng LD1117DT18TR IC Ổn Áp 1.8V 800mA
Điện áp vào max: 15VDC, điện áp ra: 1.8VDC, TO-252
4.000 đ/Cái
Hàng còn: 943
China TL431ACZ IC Điều Chỉnh Điện Áp 100mA
Điện áp ra: 2.495-36VDC, TO-92
2.300 đ/Cái
Hàng còn: 789
Chính hãng L7912CV IC Ổn Áp -12V 1.5A
Điện áp vào max: -14.5 ~ -35VDC, điện áp ra: -12VDC, TO-220
5.600 đ/Cái
Hàng còn: 762
Chính hãng AMS1117-1.2V IC Ổn Áp 1.2V 1A SOT-223
Điện áp vào max: 15VDC, điện áp ra: 1.2VDC
4.000 đ/Cái
Hàng còn: 703
Điện áp vào: 7-30VDC, điện áp ra: 9VDC, SOT-89
1.500 đ/Cái
Hàng còn: 650
Chính hãng AMS1117-1.5V IC Ổn Áp 1.5V 1A SOT-223
Điện áp vào max: 15VDC, điện áp ra: 1.5VDC
3.500 đ/Cái
Hàng còn: 617
Chính hãng L7824CV IC Ổn Áp 24V 1.5A
Điện áp vào max: 40VDC, điện áp ra: 24VDC, TO-220
7.300 đ/Cái
Hàng còn: 573
Chính hãng L78M05ABDT-TR IC Ổn Áp 5V 0.5A
Điện áp vào max: 35VDC, điện áp ra: 5VDC, TO-252
7.000 đ/Cái
Hàng còn: 550
China L7812CD2T IC Ổn Áp 12V 1.5A
Điện áp vào max: 35VDC, điện áp ra: 12VDC, TO-263
4.600 đ/Cái
Hàng còn: 534
Chính hãng L7805ACD2T IC Ổn Áp 5V 1.5A
Điện áp vào max: 35VDC, điện áp ra: 5VDC, TO-263
11.000 đ/Cái
Hàng còn: 510
Chính hãng LM1117IMP-5.0/NOPB IC Ổn Áp 5V 800mA SOT-223
Điện áp vào max: 15VDC, điện áp ra: 5VDC
13.500 đ/Cái
Hàng còn: 500
Chính hãng FAN1117AS33X IC Ổn Áp 3.3V 1A SOT-223
Điện áp vào max: 18VDC, điện áp ra: 3.3VDC
5.500 đ/Cái
Hàng còn: 495
China 78L05S IC Ổn Áp 5V 100mA
Điện áp vào: 7-30VDC, điện áp ra: 5VDC, SOT-89
1.100 đ/Cái
Hàng còn: 475
Chính hãng MIC29302 IC Điều Chỉnh Điện Áp 3A
Điện áp vào max: 16VDC, điện áp ra: 1.24-15VDC, TO-252-5
34.000 đ/Cái
Hàng còn: 469
Chính hãng L7905CV IC Ổn Áp -5V 1.5A
Điện áp vào max: -35VDC, điện áp ra: -5VDC, TO-220
4.600 đ/Cái
Hàng còn: 457
Chính hãng L78M05CDT IC Ổn Áp 5V 500mA
Điện áp vào max: 35VDC, điện áp ra: 5VDC, TO-252
5.500 đ/Cái
Hàng còn: 456
Chính hãng LD1117S33CTR IC Ổn Áp 3.3V 800mA SOT-223
Điện áp vào max: 15VDC, điện áp ra: 3.3VDC
5.500 đ/Cái
Hàng còn: 446
Chính hãng LM317MDT IC Điều Chỉnh Điện Áp 500mA
Điện áp vào max: 40VDC, điện áp ra: 1.2-40VDC, TO-252
5.000 đ/Cái
Hàng còn: 382
Điện áp vào max: 24VDC, điện áp ra: 5VDC, TO-92
2.000 đ/Cái
Hàng còn: 377
3.500 đ/Cái
Hàng còn: 350
Chính hãng L7808CV IC Ổn Áp 8V 1A
Điện áp vào max: 35VDC, điện áp ra: 8VDC, TO-220
5.800 đ/Cái
Hàng còn: 348
Chính hãng L7812CV IC Ổn Áp 12V 1.5A
Điện áp vào max: 35VDC, điện áp ra: 12VDC, TO-220
4.200 đ/Cái
Hàng còn: 316
Chính hãng FAN1117AS5X IC Ổn Áp 5V 1A SOT-223
Điện áp vào max: 18VDC, điện áp ra: 5VDC
6.500 đ/Cái
Hàng còn: 308
China LM7805CT-CN IC Ổn Áp 5V 1A
Điện áp vào: 7.5-35VDC, điện áp ra: 5VDC, TO-220
4.000 đ/Cái
Hàng còn: 303
Chính hãng FAN1117AS18X IC Ổn Áp 1.8V 1A SOT-223
Điện áp vào max: 17VDC, điện áp ra: 1.8VDC
5.600 đ/Cái
Hàng còn: 298
China MCP1700T-5002E/MB IC Ổn Áp 5V 250mA
Điện áp vào max: 6VDC, điện áp ra: 5VDC, SOT-23
4.600 đ/Cái
Hàng còn: 275
Chính hãng L7915CV IC Ổn Áp -15V 1.5A
Điện áp vào max: -35VDC, điện áp ra: -15VDC, TO-220
6.000 đ/Cái
Hàng còn: 245
China L7824C IC Ổn Áp 24V 1.5A
Điện áp vào: 26-40VDC, điện áp ra: 24VDC, TO-263
8.100 đ/Cái
Hàng còn: 243
Chính hãng L7809CV IC Ổn Áp 9V 500mA
Điện áp vào max: 35VDC, điện áp ra: 9VDC, TO-220
5.800 đ/Cái
Hàng còn: 236

Đăng nhập

Chat