IGBT Transistors (18)

Chính hãng N531 IC Điều Khiển IGBT Bếp Từ 1200V 25A SOT23-5
OEM
2.500 đ/Con
Hàng còn: 172
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng N531 IC Điều Khiển IGBT Bếp Từ 1200V 25A TO-94
OEM
3.000 đ/Con
Hàng còn: 161
Min: 1
Bội số: 1
China FGA25N120ANTDTU IGBT 50A 1200V TO-3P
On Semiconductor
22.000 đ/Cái
Hàng còn: 86
Min: 1
Bội số: 1
Taiwan H25R1203 IGBT 1200V 25A TO-247-3
Infineon
18.000 đ/Cái
Hàng còn: 73
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng 50JR22 IGBT 600V 50A TO-3P
Toshiba
31.000 đ/Cái
Hàng còn: 19
Min: 1
Bội số: 1
China 40RR22 IGBT 1350V 40A TO-3P
Toshiba
13.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
China 40N60 IGBT 600V 40A TO-247
On Semiconductor
24.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Infineon
162.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
OEM
35.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Infineon
30.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Infineon
130.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
On Semiconductor
20.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
IXYS Westcode
38.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng AUIRGP50B60PD1 IGBT 600V 75A 390W TO247AC
Infineon
205.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
STMicroelectronics
23.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
STMicroelectronics
65.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
STMicroelectronics
149.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
On Semiconductor
75.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1

Đăng nhập

Chat