Intel (1)

Intel Galileo Gen 2

Intel Quark SoC X1000, 400 MHz, 8 MB NOR Flash, 256 MB DDR3

1,899,000 đ/Cái

Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký