Kẹp Dán Giữ Dây (6)

Kẹp Giữ Dây Đen 13x16

Miếng dán 3M, size: 13x16mm

2,400 đ/Cái

Hàng còn: 2364 Cái

Kẹp Giữ Dây Đen 10x13

Miếng dán 3M, size: 10x13mm

1,800 đ/Cái

Hàng còn: 1731 Cái

Kẹp Giữ Dây Đen 17x20

Miếng dán 3M, size: 17x20mm

2,900 đ/Cái

Hàng còn: 1687 Cái

Kẹp Giữ Dây Đen 22x25

Miếng dán 3M, size: 22x25mm

3,450 đ/Cái

Hàng còn: 1651 Cái

Kẹp Giữ Dây Đen 8x10

Miếng dán 3M, size: 8x10mm

1,400 đ/Cái

Kẹp Giữ Dây Trắng 9x12

Miếng dán 3M, size: 9x12mm

900 đ/Cái

Hàng còn: 3267 Cái
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký