Khay SIM (21)

MS-OL-6P-V2 Khay Cắm Micro Sim 6 Chân Open-Lock

6 chân, khoảng cách chân 1.27mm

3,000 đ/Cái

Hàng còn: 905 Cái

NS-OL-6P Khay Cắm Nanosim 6 Chân Open-Lock

6 chân, khoảng cách chân 2.54mm

4,500 đ/Cái

Hàng còn: 910 Cái

S-PP-9P Khay Cắm Sim 9 Chân Push-Push

8+1 chân, khoảng cách chân 1.27mm

8,900 đ/Cái

Hàng còn: 650 Cái

MS-PP-6P-V3 Khay Cắm Micro Sim 6 Chân Push-Push

6 chân, khoảng cách chân 1.27mm

5,500 đ/Cái

Hàng còn: 426 Cái

S-PP-8P-V2 Khay Cắm Sim 8 Chân Push-Push

6+2 chân, khoảng cách chân 1.27mm

9,900 đ/Cái

Hàng còn: 565 Cái

MS-PP-6P-V1 Khay Cắm Micro Sim 6 Chân Push-Push

6 chân, khoảng cách chân 1.27mm

4,500 đ/Cái

Hàng còn: 209 Cái

MS-PP-7P Khay Cắm Micro Sim 7 Chân Push-Push

6+1 chân, khoảng cách chân 1.27mm

6,500 đ/Cái

Hàng còn: 637 Cái

NS-PP-7P Khay Cắm Nanosim 7 Chân Push-Push

6+1 chân, khoảng cách chân 1.27mm

5,900 đ/Cái

Hàng còn: 238 Cái

MS-PP-6P-V1 Khay Cắm Micro Sim 6 Chân Push-Pull

6 chân, khoảng cách chân 2.54mm

4,900 đ/Cái

Hàng còn: 287 Cái

MS-PP-6P-V2 Khay Cắm Micro Sim 6 Chân Push-Push

6 chân, khoảng cách chân 1.27mm

5,300 đ/Cái

FMS006-2600-0 Khay Cắm Sim 6 Chân Push-Push Yamachi

6 chân, khoảng cách chân 1.0mm

26,000 đ/Cái

Hàng còn: 319 Cái

FMS006-2610-0 Khay Cắm Sim 8 Chân Push-Push Yamachi

8 chân SIM CARD PUSH-PUSH TYPE

29,000 đ/Cái

S-PP-8P-V1 Khay Cắm Sim 8 Chân Push-Push

6+2 chân, khoảng cách chân 1.27mm

9,900 đ/Cái

Hàng còn: 626 Cái

S-PP-6P-V2 Khay Cắm Sim 6 Chân Push-Push

6 chân, khoảng cách chân 1.27mm

9,800 đ/Cái

S-PP-6P-V3 Khay Cắm Sim 6 Chân Push-Push

6 chân, khoảng cách chân 1.27mm

8,900 đ/Cái

Hàng còn: 499 Cái

S-PP-7P Khay Cắm Sim 7 Chân Push-Push

6+1 chân, khoảng cách chân 1.27mm

7,700 đ/Cái

Hàng còn: 361 Cái

MUP-C719 Khe Cắm Sim 6 Chân Push-Push

6 chân, khoảng cách chân 1.27mm

12,900 đ/Cái

Hàng còn: 435 Cái

I900 Khay Cắm Sim 6 Chân Dán SMD Push-Pull

6 chân, khoảng cách chân 2.54mm

3,500 đ/Cái

Hàng còn: 326 Cái

S-OL-6P-V1 Khay Cắm Sim 6 Chân Open-Lock

6 chân, khoảng cách chân 2.54mm

3,900 đ/Cái

Hàng còn: 653 Cái

C707 Khay Cắm Sim 6 Chân Open-Lock

6 chân, khoảng cách chân 2.54mm

2,600 đ/Cái

Hàng còn: 1404 Cái

KF-016 Khay Cắm Sim 8 Chân Push-Pull

6+2 chân, khoảng cách chân 2.54mm

10,500 đ/Cái

Hàng còn: 249 Cái
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký