0món
Xem giỏ hàng và thanh toán

Khay SIM (21)

6+2 chân, khoảng cách chân 1.27mm
11.500 đ/Cái
Hàng còn: 494
6+1 chân, khoảng cách chân 1.27mm
7.500 đ/Cái
Hàng còn: 560
6 chân, khoảng cách chân 1.27mm
6.500 đ/Cái
Hàng còn: 981
6 chân, khoảng cách chân 1.27mm
3.500 đ/Cái
Hàng còn: 642
8+1 chân, khoảng cách chân 1.27mm
10.500 đ/Cái
Hàng còn: 606
6 chân, khoảng cách chân 1.27mm
5.200 đ/Cái
Hết hàng
6+1 chân, khoảng cách chân 1.27mm
9.000 đ/Cái
Hàng còn: 360
6 chân, khoảng cách chân 1.27mm
10.200 đ/Cái
Hàng còn: 440
6+1 chân, khoảng cách chân 1.27mm
6.800 đ/Cái
Hàng còn: 959
29.000 đ/Cái
Hết hàng
6 chân, khoảng cách chân 2.54mm
5.500 đ/Cái
Hàng còn: 848
6 chân, khoảng cách chân 1.27mm
6.300 đ/Cái
Hết hàng
6 chân, khoảng cách chân 1.27mm
12.900 đ/Cái
Hàng còn: 500
6 chân, khoảng cách chân 2.54mm
5.700 đ/Cái
Hàng còn: 275
6 chân, khoảng cách chân 2.54mm
4.500 đ/Cái
Hàng còn: 595
29.000 đ/Cái
Hàng còn: 294
6+2 chân, khoảng cách chân 1.27mm
11.500 đ/Cái
Hàng còn: 610
6 chân, khoảng cách chân 2.54mm
4.000 đ/Cái
Hàng còn: 2007
6 chân, khoảng cách chân 1.27mm
9.800 đ/Cái
Hết hàng
6 chân, khoảng cách chân 2.54mm
3.000 đ/Cái
Hàng còn: 1235
6+2 chân, khoảng cách chân 2.54mm
12.000 đ/Cái
Hàng còn: 793

Đăng nhập

Chat