Khớp Nối Dây, Khối Chia Nguồn (61)

BH-K41 Kẹp Gắn Ray Giữ Khớp Nối Dây PCT

Kích thước: 43 x 34 x 8mm

6,000 đ/Cái

PCT-104 Khớp Nối Dây Nhấn Giữ 4 Cực 2 Hàng 2.5mm2 400V

Cỡ dây đơn: 0.75-2.5mm2, nhiều lõi: 1.5-2.5mm2

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 1520

PCT-103 Khớp Nối Dây Nhấn Giữ 3 Cực 1 Hàng 2.5mm2 400V

Cỡ dây đơn: 0.75-2.5mm2, nhiều lõi: 1.5-6.0mm2

3,600 đ/Cái

PCT-102 Khớp Nối Dây Nhấn Giữ 2 Cực 1 Hàng 2.5mm2 400V

Cỡ dây đơn: 0.75-2.5mm2, nhiều lõi: 1.5-2.5mm2

1,900 đ/Cái

Hàng còn: 924
Hàng còn: 468

PCT-108 Khớp Nối Dây Nhấn Giữ 8 Cực 2 Hàng 2.5mm2 400V

Cỡ dây đơn: 0.75-2.5mm2, nhiều lõi: 1.5-2.5mm2

4,400 đ/Cái

Hàng còn: 463

PCT-104D Khớp Nối Dây Nhấn Giữ 4 Cực 1 Hàng 6.0mm2 400V

Cỡ dây đơn: 0.75-6.0mm2, nhiều lõi: 2.5-4.0mm2

4,000 đ/Cái

Hàng còn: 496

JK-101-A Khớp Nối Dây 2.5mm2 400V 24A

Cỡ dây đơn: 1.0-2.5mm2, nhiều lõi: 0.5-2.5mm2

4,500 đ/Cái

JK-201-A Khớp Nối Dây 2.5mm2 400V 24A

Cỡ dây đơn: 1.0-2.5mm2, nhiều lõi: 0.5-2.5mm2

9,500 đ/Cái

CWC-RE Khớp Nối Dây 2 Cực 10A

Tiết diện dây: 22-18AWG, 0.5-1mm2

2,000 đ/Cái

CWC-YL Khớp Nối Dây 2 Cực 24A

Tiết diện dây: 12-10AWG, 2.5-4.0mm2

2,500 đ/Cái

CWC-BL Khớp Nối Dây 2 Cực 15A

Tiết diện dây: 16-14AWG, 0.75-2.5mm2

2,000 đ/Cái

Khớp Nối Dây LED SMD 2 Chân 8mm

Nguồn: 12-24V, dòng <5A

10,000 đ/Cái

Khớp Nối Dây LED SMD 2 Chân 10mm

Nguồn: 12-24V, dòng <5A

10,000 đ/Cái

Khớp Nối Dây LED SMD 4 Chân 10mm

Nguồn: 12-24V, dòng <5A

11,000 đ/Cái

Khớp Nối Dây LED SMD 5 Chân 12mm

Nguồn: 12-24V, dòng <5A

12,000 đ/Cái

Hàng còn: 494
Hàng còn: 157
Hàng còn: 2433
Hàng còn: 1762
Hàng còn: 289
Hàng còn: 199
Hàng còn: 100
Hàng còn: 98
Hàng còn: 93

T4-104 Khớp Nối Dây 2 Cực 6mm2 250V 15A

Dây chính: 4-6mm2, dây tách: 2.5-4mm2

10,000 đ/Cái

HS-T1 Khớp Nối Dây Chữ T Cỡ Dây 22-18AWG

10A, cỡ dây: 0.3-1.0mm2

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 1978

HS-T2 Khớp Nối Dây Chữ T Cỡ Dây 18-14AWG

15A, cỡ dây: 0.75-2.5mm2

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 904

HS-T3 Khớp Nối Dây Chữ T Cỡ Dây 12-10AWG

23A, cỡ dây: 2.5-6mm2

1,700 đ/Cái

Hàng còn: 509

HS-T4 Khớp Nối Dây Chữ T Cỡ Dây 16-14AWG

15A, cỡ dây: 1.5-2.5mm2

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 910

HS-T5 Khớp Nối Dây Chữ T Cỡ Dây 22-16AWG

10A, cỡ dây: 0.5-1.5mm2

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 1044

Khớp Nối Dây Điện Thoại K2

Đường kính lõi dây: 0.4-0.9mm

1,500 đ/Cái

Khớp Nối Dây Điện Thoại K3

Đường kính lõi dây: 0.4-0.9mm

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 948
Hàng còn: 538
Hàng còn: 606
Hàng còn: 1096
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký