Kìm Bấm Cáp Mạng (8)

Hàng còn: 4 Bộ

TC-CT68 Kềm Bấm Dây Mạng

Kềm cắt, bấm dây mạng 6P, 8P

109,000 đ/Cây

OB-315 Kềm Bấm Dây Mạng

Kềm cắt, bấm dây mạng 8P8C, 6P6C, 4P4C, RJ 45, RJ11, RJ12

119,000 đ/Cây

Hàng còn: 8 Cây

081501 Exploit Kềm Bấm Dây Mạng

Kềm cắt, tuốt vỏ và bấm dây mạng RJ45, RJ11

129,000 đ/Cây

HT-210C Kềm Bấm Dây Mạng

Kềm cắt, kềm bấm dây mạng 8P6C/RJ45, dài: 200mm

160,000 đ/Cây

Hàng còn: 12 Cây

XG16HPM1 Kềm Bấm Dây Mạng

Kềm bấm dây mạng 6P, 8P

444,000 đ/Cây

LA195103 Kềm Cắt Bấm Dây Mạng

Kềm cắt, bấm dây mạng 6P, 8P

798,000 đ/Cây

LM022 Kềm Bấm Dây Mạng Có Tester

Bấm cáp 4 chân, 6 chân, 8 chân

549,000 đ/Cây

Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký