LCD Hiển Thị In 3D (2)

LCD 12864 3D Ramps

LCD hiển thị điều khiển cho in 3D Printer Kit Reprap

189,000 đ/Cái

Hàng còn: 2 Cái

LCD 2004 3D Ramps

LCD hiển thị điều khiển cho in 3D Printer Kit Reprap

139,000 đ/Cái

Hàng còn: 5 Cái

Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký