LCD Màu (99)

Hàng còn: 19
Hàng còn: 6
Hàng còn: 11
Hàng còn: 12
Hàng còn: 193
Hàng còn: 3

2.4inch Màn Hình LCD 240x320 TFT ST7789 Giao Tiếp SPI 48 Chân

Nguồn: 2.5-3.5V, không cảm ứng

150,000 đ/Cái

Hàng còn: 2
Hàng còn: 3
Hàng còn: 1
Hàng còn: 4
Hàng còn: 3

7inch HDMI LCD (H) 1024×600 IPS Cảm Ứng Điện Dung

Nguồn: 5VDC 3A, SKU: 14628

1,334,000 đ/Cái

Hàng còn: 3
Hàng còn: 5
Hàng còn: 5
Hàng còn: 2

7inch TTL LCD 800x480 AT070TN83 V.1 TFT TTL Innolux

Nguồn: 3.3VDC 3A, 40 chân

629,000 đ/Cái

Hàng còn: 5

7inch RBG LCD 800x480 AT070TN92 TFT RGB Innolux

Nguồn: 3.3VDC 3A, 50 chân

519,000 đ/Cái

Hàng còn: 2
Hàng còn: 2
Hàng còn: 11
Hàng còn: 1

3.5inch Module LCD 480x320 TFT Cảm Ứng Điện Trở TTL

Nguồn: 3.3V hoặc 5VDC, hỗ trợ Raspberry Pi

319,000 đ/Cái

Hàng còn: 2
Hàng còn: 7
Hàng còn: 12
Hàng còn: 29

1.3inch Module LCD 240x240 TFT Giao Tiếp SPI

Nguồn: 3.3VDC, SKU: 14972

330,000 đ/Cái

Hàng còn: 5
Hàng còn: 10
Hàng còn: 16
Hàng còn: 4
Hàng còn: 16
Hàng còn: 5
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký