LCD Màu (97)

2.4inch LCD 320x240 TFT ILI9341 Cảm Ứng Điện Trở SPI

37 chân

92,000 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái

3.2inch Module LCD 320x240 TFT ILI9341 Giao Tiếp SPI

14 chân

200,000 đ/Cái

Hàng còn: 188 Cái

5inch HDMI LCD 800x480 IPS Cảm Ứng Điện Trở Cho Raspberry Pi

Nguồn: 5VDC, SKU: 10563

919,000 đ/Cái

Hàng còn: 3 Cái

2.4inch Màn Hình LCD 240x320 TFT ILI9341 Giao Tiếp SPI

18 chân

89,000 đ/Cái

Hàng còn: 4 Cái

3.2inch Module LCD 400x240 TFT SSD1289 Cảm Ứng Điện Trở TTL

40 chân

260,000 đ/Cái

Hàng còn: 4 Cái

7inch HDMI LCD (B) 800x480 TFT Cảm Ứng Điện Dung Có Vỏ

Nguồn: 5VDC 3A, SKU: 11302

1,242,000 đ/Cái

Hàng còn: 5 Cái

3.2inch Module LCD 320x240 TFT ILI9325 Cảm Ứng Điện Trở TTL

32 chân

239,000 đ/Cái

Hàng còn: 4 Cái

7inch HDMI LCD (H) 1024×600 IPS Cảm Ứng Điện Dung

Nguồn: 5VDC 3A, SKU: 14628

1,334,000 đ/Cái

Hàng còn: 3 Cái

5inch HDMI LCD (G) 800x480 IPS Cảm Ứng Điện Trở Cho Raspberry Pi

Nguồn: 5VDC 2A, SKU: 14447

1,058,000 đ/Cái

Hàng còn: 5 Cái

7inch TTL LCD 800x480 AT070TN83 V.1 TFT TTL Innolux

Nguồn: 3.3VDC 3A, 40 chân

629,000 đ/Cái

Hàng còn: 1 Cái

7inch RBG LCD 800x480 AT070TN92 TFT RGB Innolux

Nguồn: 3.3VDC 3A, 50 chân

519,000 đ/Cái

3.5inch Module LCD (C) 480x320 Cảm Ứng Điện Trở Cho Raspberry Pi Giao Tiếp SPI

125MHz High-Speed SPI, SKU:15811

540,000 đ/Cái

Hàng còn: 5 Cái

3.5inch SPI RGB LCD 320x480 HX8238A TFT Cảm Ứng Điện Trở

Nguồn: 3.3~5VDC, 54 chân

298,000 đ/Cái

Hàng còn: 11 Cái

3.2inch Module LCD 320x240 TFT ILI9341 Cảm Ứng Điện Trở TTL 34 Chân

Nguồn: 5VDC 2A

249,000 đ/Cái

Hàng còn: 2 Cái

3.5inch Module LCD 480x320 TFT Cảm Ứng Điện Trở TTL

Nguồn: 3.3V hoặc 5VDC, hỗ trợ Raspberry Pi

319,000 đ/Cái

3.2inch Module LCD 240x320 TFT ILI9341 Giao Tiếp SPI

8 chân

225,000 đ/Cái

Hàng còn: 10 Cái

3.5inch USART Module LCD 480x320 TFT Cảm Ứng Điện Trở HMI

Nguồn: 4.75~7VDC, 4 chân

679,000 đ/Cái

Hàng còn: 14 Cái

1.3inch Module LCD 240x240 TFT Giao Tiếp SPI

Nguồn: 3.3VDC, SKU: 14972

330,000 đ/Cái

Hàng còn: 5 Cái

2.8inch LCD 320x240 TFT ILI9341 Cảm Ứng Điện Trở Parallel

37 chân

259,000 đ/Cái

Hàng còn: 10 Cái

2.8inch LCD 240x320 TFT ILI9341 Giao Tiếp SPI

8 chân

199,000 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái

5inch HDMI LCD (B) 800x480 IPS Cảm Ứng Điện Trở Có Vỏ

Nguồn: 5VDC 2A, SKU: 11018

1,150,000 đ/Cái

Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký