LED 7 Đoạn (70)

LED 7 đoạn là thiết bị hiển thị điện tử để hiển thị số. LED 7 đoạn Được sử dụng rộng rãi trong đồng hồ số, đồng hồ đo điện tử, máy tính cá nhân. Cấu tạo: LED 7 đoạn bao gồm 8 LED được kết nối song song... Xem thêm
  • LED 7 đoạn là thiết bị hiển thị điện tử để hiển thị số.
  • LED 7 đoạn Được sử dụng rộng rãi trong đồng hồ số, đồng hồ đo điện tử, máy tính cá nhân.

Cấu tạo:

  • LED 7 đoạn bao gồm 8 LED được kết nối song song để có thể thắp sáng hiển thị số  (0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, A, b, C, d, E, F, ...).
  • Mỗi đoạn (LED) được đánh dấu bởi ký tự từ A tới G.
  • Đoạn thứ tám gọi là “chấm thập phân” (Decimal Point) ký hiệu DP được sử dụng khi hiển thị số không phải là số nguyên

Phân loại LED 7 đoạn:

Dựa vào các cực được nối, có thể phân loại LED 7 đoạn như sau:

  • Loại dương chung (Common Anode): nếu cực dương (anode) của tất cả 8 LED được nối với nhau và các cực âm (cathode) đứng riêng lẻ.
  • Loại âm chung (Common Cathode): nếu cực âm (cathode) của tất cả 8 LED được nối với nhau và các cực dương (anode) đứng riêng lẻ.

Chân ngõ ra

  • LED 7 đoạn có 10 chân, trong đó 8 chân được nối với LED (A, B, C, D, E, F, G, và DP).
  • Tùy vào loại LED 7 đoạn, hai chân giữa được đánh dấu COM hoặc dương chung hoặc âm chung của các LED.
Thu gọn
Arkled
3.000 đ/Cái
Hàng còn: 15853
Arkled
3.000 đ/Cái
Hàng còn: 2697
OEM
10.000 đ/Cái
Hàng còn: 1046
OEM
2.500 đ/Cái
Hàng còn: 909
OEM
8.000 đ/Cái
Hàng còn: 832
OEM
5.600 đ/Cái
Hàng còn: 764
OEM
7.000 đ/Cái
Hàng còn: 567
OEM
6.000 đ/Cái
Hàng còn: 532
OEM
10.000 đ/Cái
Hàng còn: 523
OEM
8.000 đ/Cái
Hàng còn: 484
OEM
4.000 đ/Cái
Hàng còn: 482
Arkled
7.000 đ/Cái
Hàng còn: 466
OEM
11.000 đ/Cái
Hàng còn: 457
OEM
4.000 đ/Cái
Hàng còn: 420
OEM
3.800 đ/Cái
Hàng còn: 388
OEM
4.800 đ/Cái
Hàng còn: 365
OEM
6.000 đ/Cái
Hàng còn: 346
Arkled
9.500 đ/Cái
Hàng còn: 346
Arkled
7.000 đ/Cái
Hàng còn: 337
OEM
5.000 đ/Cái
Hàng còn: 331
OEM
5.000 đ/Cái
Hàng còn: 313
OEM
6.000 đ/Cái
Hàng còn: 309
OEM
4.000 đ/Cái
Hàng còn: 304
OEM
4.000 đ/Cái
Hàng còn: 303
OEM
4.700 đ/Cái
Hàng còn: 300
OEM
22.000 đ/Cái
Hàng còn: 283
OEM
6.000 đ/Cái
Hàng còn: 274
OEM
5.000 đ/Cái
Hàng còn: 257
OEM
5.000 đ/Cái
Hàng còn: 245
OEM
5.000 đ/Cái
Hàng còn: 239
OEM
5.000 đ/Cái
Hàng còn: 232
OEM
7.700 đ/Cái
Hàng còn: 216
OEM
4.700 đ/Cái
Hàng còn: 214
OEM
4.000 đ/Cái
Hàng còn: 211
OEM
5.000 đ/Cái
Hàng còn: 195
OEM
9.600 đ/Cái
Hàng còn: 195
OEM
6.000 đ/Cái
Hàng còn: 173
OEM
6.000 đ/Cái
Hàng còn: 172
OEM
12.000 đ/Cái
Hàng còn: 171
OEM
6.000 đ/Cái
Hàng còn: 166

Đăng nhập

Chat