LED Ma Trận (12)

LED Ma Trận 8x8 Dương Chung Màu Đỏ Điểm Dot 1.9mm

Size: 20 x 20 x 9.5mm, 16 chân

14,000 đ/Cái

21257-V1 LED Ma Trận 5x7 Dương Chung Màu Đỏ Điểm Dot 3.0mm

Size: 23 x 39.1 x 8mm, 14 chân

16,500 đ/Cái

21257-V2 LED Ma Trận 5x7 Dương Chung Màu Đỏ Điểm Dot 3.0mm

Size: 25 x 42 x 8mm, 14 chân

16,000 đ/Cái

Hàng còn: 99 Cái

1357AW LED Ma Trận 5x7 Dương Chung Màu Đỏ Điểm Dot 3.0mm

Size: 20.3 x 28.6 x 10.3mm, 14 chân

24,000 đ/Cái

LED Ma Trận 7x11 Dương Chung Màu Đỏ Điểm Dot 3.0mm

Size: 45 x 28.5 x 7.5mm, 22 chân

29,000 đ/Cái

Hàng còn: 65 Cái

LED Ma Trận 8x8 Dương Chung Màu Đỏ Điểm Dot 3.7mm

Size: 38 x 38 x 10.3mm, 16 chân

14,500 đ/Cái

Hàng còn: 144 Cái

LED Ma Trận 8x8 Âm Chung Màu Đỏ Điểm Dot 3.7mm

Size: 38 x 38 x 10.3mm, 16 chân

14,500 đ/Cái

Hàng còn: 121 Cái

LED Ma Trận 8x8 Âm Chung Màu Đỏ Điểm Dot 3.0mm

Size: 32 x 32 x 6.5mm, 16 chân

13,500 đ/Cái

Hàng còn: 216 Cái

LED Ma Trận 8x8 Dương Chung Màu Đỏ Điểm Dot 3.0mm

Size: 32 x 32 x 6.5mm, 16 chân

13,500 đ/Cái

Hàng còn: 14 Cái

LED Ma Trận 8x8 Dương Chung Màu Đỏ Xanh Lá Điểm Dot 3.0mm

Size: 32 x 32 x 6.5mm, 16 chân

24,000 đ/Cái

Hàng còn: 95 Cái

LED Ma Trận 8x8 Dương Chung Màu Đỏ Điểm Dot 5.0mm

Size: 60.2 x 60.2 x 9.2mm, 16 chân

19,000 đ/Cái

Hàng còn: 77 Cái

LED Ma Trận 8x8 Dương Chung Màu RGB Điểm Dot 5.0mm

Size: 60.5 x 60.5 x 9.2mm, 16 chân

69,000 đ/Cái

Hàng còn: 74 Cái
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký