LED Ma Trận P2-P10 (23)

M4-1313 Ốc Nam Châm

Ốc nam châm M4, đường kính 13mm, chiều cao 13mm

2,000 đ/Cái

M3-1313 Ốc Nam Châm

Ốc nam châm M3, đường kính 13mm, chiều cao 13mm

2,000 đ/Cái

LED Ma Trận P10 Đỏ Ngoài Trời 320x160

Size 160x320mm, màu đỏ ngoài trời (semi-outdoor), Pitch: 10mm

99,000 đ/Tấm

LED Ma Trận P10 Xanh Lá Ngoài Trời 320x160

Size 320x160mm, màu xanh lá ngoài trời (semi-outdoor), Pitch: 10mm

115,000 đ/Tấm

LED Ma Trận P10 Xanh Dương Ngoài Trời 320x160

Size 320x160mm, màu xanh dương ngoài trời (semi-outdoor), Pitch: 10mm

149,000 đ/Tấm

LED Ma Trận P10 Trắng Ngoài Trời 320x160

Size: 320x160mm, chip LED SMD, pitch: 10mm

110,000 đ/Tấm

LED Ma Trận P10 Vàng Ngoài Trời 320x160

Size 320x16mm, màu vàng ngoài trời (semi-outdoor), Pitch: 10mm

129,000 đ/Tấm

LED Ma Trận P10 Full Color Ngoài Trời 320x160

Size 16x32cm, chip LED SMD, pitch: 10mm

185,000 đ/Tấm

Hàng còn: 36 Tấm

LED Ma Trận P3 Full Color Trong Nhà 192x192

Size 192x192 mm, full-color trong nhà (semi-indoor), pitch: 3mm

299,000 đ/Tấm

LED Ma Trận RGB P4 Dẻo Trong Nhà

Size 256x128mm, màu RGB trong nhà (semi-indoor)

529,000 đ/Tấm

LED Ma Trận P3 Full Color Dẻo Trong Nhà 256x128

Size 256x128mm, full-color trong nhà (semi-indoor)

509,000 đ/Tấm

LED Ma Trận P5 Full Color Dẻo Trong Nhà 256x128

Size 256x128mm, full-color trong nhà (semi-indoor), Pitch: 5mm

529,000 đ/Tấm

LED Ma Trận P5 Full Color Trong Nhà 320x160

Size 320x160mm, màu full-color trong nhà (semi-indoor), Pitch: 5mm

235,000 đ/Tấm

LED Ma Trận P4 Full Color Trong Nhà 256x128

Size 256x128mm, full-color trong nhà (semi-indoor), pitch: 4mm

290,000 đ/Tấm

LED Ma Trận P6 Full Color Trong Nhà 192x96

Size 192x96mm, màu full-color trong nhà (semi-indoor), Pitch: 6.0mm

260,000 đ/Tấm

LED Ma Trận P6 Full Color Ngoài Trời 192x96

Size 192x96mm, full-color ngoài trời (semi-outdoor), Pitch: 6.0mm

280,000 đ/Tấm

LED Ma Trận P4 Full Color Ngoài Trời 256x128

Size 256x128mm, màu full-color ngoài trời (semi-outdoor), Pitch: 4mm

399,000 đ/Tấm

LED Ma Trận P6 Full Color Trong Nhà 192x192

Size 192x192mm, full-color ngoài trời (semi-outdoor), Pitch: 6.0mm

249,000 đ/Tấm

LED Ma Trận P3 Full Color Trong Nhà 192x96

Size 192x96 mm, full-color trong nhà (semi-indoor), pitch: 3mm

279,000 đ/Tấm

LED Ma Trận P4 Full Color Ngoài Trời 320x160

Size 320x160mm, màu full-color ngoài trời (semi-outdoor), Pitch: 4mm

489,000 đ/Tấm

LED Ma Trận P4 Full Color Trong Nhà 320x160

Size 320x160mm, màu full-color trong nhà, Pitch: 4mm

315,000 đ/Tấm

LED Ma Trận P5 Full Color Ngoài Trời 320x160

Size 320x160mm, màu full-color ngoài trời, Pitch: 5mm

410,000 đ/Tấm

LED Ma Trận P8 Full Color Ngoài Trời 256x128

Size 256x128mm, màu full-color ngoài trời, Pitch: 8mm

169,000 đ/Tấm

Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký