LED Thanh, LED Bar (11)

SM-10803 LED 14 Đoạn Màu Đỏ Anode Chung

Size: 20.00 x 27.70 x 8.50 mm

20,000 đ/Cái

LED 10 Thanh 4 Màu V2

LED 10 đoạn 4 màu, 2~3.5VDC, 20Pin

19,000 đ/Cái

Hàng còn: 59 Cái

LED 10 Thanh 4 Màu V1

LED 10 đoạn 4 màu, ~-3.5VDC, 20Pin

18,000 đ/Cái

Hàng còn: 39 Cái

LED 10 Thanh Đỏ

Đỏ, 2~3.5VDC, 8Pin

7,000 đ/Cái

LED 10 Thanh Vàng

Vàng, 2~3.5VDC, 8Pin

7,000 đ/Cái

LED 10 Thanh Xanh Lá

Xanh lá, 2~3.5VDC, 8Pin

7,000 đ/Cái

LED 10 Thanh Xanh Dương

Xanh dương, 2~3.5VDC, 8Pin

7,000 đ/Cái

LED 6 Thanh Đỏ

Đỏ, 2~3.5VDC, 8Pin

14,000 đ/Cái

LED 6 Thanh Xanh Lá

Xanh lá, 2~3.5VDC, 8Pin

16,000 đ/Cái

LED 6 Thanh Xanh Dương

Xanh dương, 2~3.5VDC, 8Pin

17,000 đ/Cái

LED Vàng 6 Thanh Hiển Thị Mức Pin

Vàng, 2~3.5VDC, 8Pin

16,000 đ/Cái

Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký