0món
Xem giỏ hàng và thanh toán

LED Thanh, LED Tấm (28)

Nguồn: 54-57.6VDC, dùng LED driver 18-25W
89.000 đ/Tấm
Hết hàng
Nguồn: 36-38.5VDC, dùng LED driver 8-12W
62.000 đ/Tấm
Hết hàng
Nguồn: 27-28.8VDC, dùng LED driver 8-12W
47.000 đ/Tấm
Hết hàng
Nguồn: 21-22.4VDC, dùng LED driver 5-7W
33.000 đ/Tấm
Hết hàng
Nguồn: 15-16VDC, dùng LED driver 3-5W
24.000 đ/Tấm
Hết hàng
Nguồn: 3-3.2VDC, dùng LED driver 1-3W
11.000 đ/Tấm
Hết hàng
Nguồn: 9-9.6VDC, dùng LED driver 1-3W
15.000 đ/Tấm
Hết hàng
Nguồn: 36-38.4VDC, dùng LED driver 12x1W, D: 48mm, 24 LEDs
33.000 đ/Tấm
Hàng còn: 39
Nguồn: 27-28.8VDC, dùng LED driver 9x1W, đường kính: 85mm
31.000 đ/Tấm
Hàng còn: 39
Nguồn: 15-17VDC, dùng LED driver 5x1W, đường kính: 40mm
18.000 đ/Tấm
Hàng còn: 31
Nguồn: 21-22.4VDC, dùng LED driver 7x1W, đường kính: 48mm
23.000 đ/Tấm
Hàng còn: 38
Nguồn: 9-9.6VDC, dùng LED driver 3x1W, đường kính: 40mm
16.000 đ/Tấm
Hàng còn: 27
Nguồn: 27-28.8VDC, dùng LED driver 9x1W, đường kính: 74mm
31.000 đ/Tấm
Hàng còn: 49
Nguồn: 27-28.8VDC, dùng LED driver 9x1W, đường kính: 78mm
31.000 đ/Tấm
Hàng còn: 39
Nguồn: 36-38.4VDC, dùng LED driver 12x1W, đường kính: 63mm
35.000 đ/Tấm
Hàng còn: 33
Nguồn: 36-38.4VDC, dùng LED driver 12x1W, đường kính: 63mm
30.500 đ/Tấm
Hết hàng
Nguồn: 27-28.8VDC, dùng LED driver 9x1W, đường kính: 70mm
26.000 đ/Tấm
Hết hàng
Nguồn: 27-28.8VDC, dùng LED driver 9x1W, đường kính: 50mm
30.000 đ/Tấm
Hàng còn: 21
Nguồn: 21-22.4VDC, dùng LED driver 7x1W, đường kính: 40mm
18.000 đ/Tấm
Hết hàng
Nguồn: 15-16VDC, dùng LED driver 5x1W, đường kính: 40mm
15.000 đ/Tấm
Hết hàng
Nguồn: 15-16VDC, dùng LED driver 5x1W, đường kính: 35mm
17.000 đ/Tấm
Hàng còn: 508
Nguồn: 9-9.6VDC, dùng LED driver 3x1W, đường kính: 32mm
14.000 đ/Tấm
Hết hàng
Nguồn: 21-22.4VDC, dùng LED driver 7x1W, đường kính: 40mm
21.000 đ/Tấm
Hàng còn: 310
Nguồn: 9-9.6VDC, dùng LED driver 3x1W, đường kính: 32mm
16.000 đ/Tấm
Hàng còn: 515
LED thanh nhôm dài 1M, điện áp 12V, 72 chip led 5630
17.000 đ/Thanh
Hết hàng
LED thanh nhôm dài 1M, điện áp 12V, 72 chip led 5050
28.000 đ/Thanh
Hết hàng
LED thanh nhôm dài 1M, điện áp 12V, 72 chip led 5630
19.000 đ/Thanh
Hàng còn: 62
LED treo trần nhà 12-24W, 24-90VDC
179.000 đ/Cái
Hàng còn: 7

Đăng nhập

Chat